Consultare ANCPI

20.05.2020 Consultare ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat consultarea tuturor asociațiilor profesionale și patronale înființate legal care își desfășoară activitatea în domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei în vederea modificării Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Încurajăm toate persoanele fizice și juridice să transmită până la data de 10 iunie 2020, propuneri, sugesti sau opini, cu privire la modificarea Regulamentului, pe adresele de e-mail [email protected] și [email protected].

UGR va centraliza toate propunerile, sugestiile, opiniile primite, într-un document care va conține un set de reguli coerente, simple, clare, unitare cu privire la principiile care vor guverna noul Regulament, și îl va trasnmite către ANCPI.

Vă reamintim că ultima actualizare a Regulamentului a avut loc în luna mai 2020 prin Ordinul 1256/05.05.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 414/19.05.2020.

Ultima actualizare a regulamentului poate fi consultată aici 20200519_Ordin 1256.pdf