Hotărâri de guvern

HG 322/07.04.2010 Hotărâre pentru modificarea art.17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210 din 2004 privind organizarea și funcționarea ANCPI


HG nr. 493 din 2010 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România


HG nr. 621/2010 Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară


HG nr. 1166/2011 Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București, 23.02.2011, respectiv 23.03.2011 și 14.06.2011 și la Washington la 14.03.2011, respectiv 02.06.2011 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de Împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre România și BIRD, semnat la București la 28.12.2007


HG nr. 1210/2004 reprezentând Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară republicată


HG nr. 1366/2009 pentru modificarea HG nr. 1210/2004 privind organizarea și funcționarea ANCPI și pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional