Opinii

De vorbă cu noul președinte al Uniunii Geodezilor din România

În numărul trecut al revistei, vă anunțam concluziile Conferinței Naționale (din 10 iunie) a Uniunii Geodezilor din România, precum și noua componență a forurilor de conducere ale Uniunii, în fruntea cărora se va afla, pentru perioada 2022-2026, dl ing. Mircea Afrăsinei. Un perfecționist cu o pregătire profesională solidă și având deja o bogată experiență de conducere - ca vicepreședinte UGR în ultimii 8 ani și președinte al Filialei Neamț -, familiarizat fiind cu problemele specialiștilor geodezi din România, dar și cu mijloacele prin care acestea pot fi rezolvate, noul președinte a pornit la drum pregătit să continue realizările notabile din ciclul anterior. Ce înseamnă, concret, aceasta și cine este Mircea Afrăsinei vă inviăm să descoperiți în paginile următoare.

Revista Construcțiilor: Domnule Mircea Afrăsinei, ați fost ales președinte al Uniunii Geodezilor din România. Cititorii revistei ar vrea să vă cunoască. Spune ți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Mircea Afrăsinei: M-am născut și am crescut într-o zona frumoasă și dragă multor oameni, în orașul Tg. Neamț, mai precis în Humuleștii lui Ion Creangă. Casa părintească este „la două palme” de bojdeuca copilăriei marelui nostru scriitor. Tatăl meu era un om al preciziei, în tot ceea ce făcea era extrem de riguros - cred că de la el am moștenit și eu această aplecare către valori exacte, obținute prin măsurători repetate, făcute cu migală și pasiune.

Sunt absolvent al Universității Tehnice din Petroșani, specializarea topografie minieră, promoția 1991, iar în anul 2005 am absolvit studiile postuniversitare de „Tehnici și tehnologii moderne în lucrările de topografie
și cadastru” din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

După absolvirea facultății m-am angajat la OCAOTA (Oficiul de Cadastru Agricol și Organizarea Teritoriului
Agricol) Neamț, punând umărul la aplicarea legilor fondului funciar. În 1996 am fost numit în funcția de
inginer-șef al acestei instituții.

Dorința de a practica această profesie la standarde cât mai înalte m-a condus la decizia de a mă retrage în anul 2001 în domeniul privat, la societatea pe care am înființat-o împreună cu soția mea, și ea inginer topograf, societate pe care o administrez și astăzi.

Am activat în Uniunea Geodezilor din România începând cu anul 1996, an în care am fost ales președinte al Filialei UGR din județul Neamț, funcție pe care o ocup și astăzi.

Am colaborat, în cadrul mandatelor de președinți ai UGR, cu distinșii domni Constantin Săvulescu, Johan Neuner, Cornel Păunescu, Ionuț Săvoiu și Petre Iuliu Dragomir. Sub conducerea ultimilor trei am îndeplinit și funcția de vicepreședinte al UGR.

Fiind angrenat în această profesie, am considerat că nu este de ajuns să obții doar o diplomă pe baza căreia să poți activa, ci este necesar să lupți pentru a putea să pui în practică tot ceea ce ai învățat, să te intereseze evoluțiile din acest domeniu, să te adaptezi la tot ceea ce apare nou, să transmiți problemele care apar și nu în ultimul rând să propui și să susții noi soluții.

Toată munca mea a presupus sacrificii, de multe ori am pus profesia înaintea familiei, însă am avut mare noroc de o soție și o fiică care m-au înțeles și m-au sprijinit în tot ceea ce am făcut, drept care le se sunt profund
recunoscător.

Revista Construcțiilor: Ce v-ați propus să realizați, ca președinte UGR, în următorii patru ani?

Mircea Afrăsinei: În momentul în care am acceptat să candidez pentru această funcție, am discutat cu colegii mei și le-am transmis gândurile mele pentru acest mandat: continuarea muncii depuse de fostul președinte și întregul biroul executiv din mandatul anterior.

Astfel, împreună cu noii membri ai biroului executiv, voi căuta cele mai bune căi pentru a finaliza punerea în dezbatere și aprobarea legii geodezului, reluarea dialogului constructiv cu ANCPI, accelerarea lucrărilor de cadastru și înregistrare sistematică, punerea în valoare și respectarea acestei profesii.

Revista Construcțiilor: De ce au nevoie geodezii de o lege?

Mircea Afrăsinei: Pentru că această profesie acoperă o sferă foarte largă de lucrări, majoritatea lor fiind lucrări publice, cu responsabilitate foarte mare:

• Lucrări de cadastru și înregistrare sistematică - înregistrarea în cartea funciară a tuturor proprietăților, a drepturilor de proprietate obținute pe toate căile legale posibile în România, precum și înscrierea posesiilor în zonele neatinse de legile fondului funciar;

• Toate proiectele de dezvoltare de infrastructură, suprastructură, rețele edilitare, care încep, sunt conduse în
execuție și se finalizează prin munca geodezului;

• Proiectele de digitalizare care au, la rândul lor, aportul geodezului;

• Planurile urbanistice, care sunt dezvoltate pe măsurătorile și planurile realizate de geodez;

• O mare parte a experților tehnici judiciari provin din rândul geodezilor.

După cum se vede, acoperim o mare arie de lucrări, în care este nevoie de calitate, responsabilitate, precizie. Desfășuram un serviciu public. Având în vedere toate acestea, avem nevoie de un cadru legal, pe care l-am avut dar l-am pierdut - și nu din dorința noastră. Avem nevoie de o lege specifică, care să ne ajute să progresăm, să creștem calitatea servi ciilor prestate, să tindem spre noi standarde profesionale. Geodezul are nevoie de pregătire continuă. Și nu în ultimul rând avem nevoie să ne putem apăra interesele, ținând cont de multitudinea de proiecte în care este implicată profesia pe care o reprezentăm.

Nu dorim altceva decât normalitate. Trebuie să ne aliniem cu toate profesiile liberale recunoscute în România și care au, la rândul lor, câte o lege care le reprezintă: notari, arhitecți etc.

Trebuie să ne aliniem geodezilor din întreaga lume și în special geodezilor din Europa; reglementările lega le ale acestei profesii, europenelega și internaționale, ne sunt cunoscute, UGR fiind membră atât a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) cât și a Consiliului Geodezilor Europeni (CLGE).

Revista Construcțiilor: În ultimii doi ani, societatea a trecut printr-o pandemie, iar acum, la graniță, avem un război. Cum au afectat aceste evenimente piața de servicii de specialitate?

Mircea Afrăsinei: Comunitatea geodezilor a fost greu încercată de aceste evenimente. În timpul pandemiei, nu am găsit înțelegerea necesară la ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în desfășurare. Deși aceste lucrări se desfășoară în contact direct cu fiecare proprietar, contractele nu au fost decalate, nu am fost compensați, ajungându-se la penalizări din cauza neîndeplinirii obiectivelor contractuale.

Dar, ca aspect pozitiv, menționez că s-a reușit depunerea lucrărilor în mediul online, print-o mult-așteptată
etapă de digitalizare.

În ceea ce privește războiul de la graniță, acesta afectează la rândul lui piața de servicii. Inflația a crescut foarte mult, și ne este greu să ținem pasul prin creșterea salariilor. Munca noastră se bazează pe deplasări în teren, care se traduc în costuri de transport, prelucrări de date, deci consum sporit de energie electrică. Acestea sunt doar două dintre componentele cu o explozie majoră în ceea ce privește mărirea costurilor. O altă problemă majoră este forța de muncă calificată, care lipsește. În acest moment, toate universitățile de profil se plâng că au un număr redus de studenți.

Ordonanțele emise în ultimii doi ani de Guvernul României nu sprijină și domeniul în care activăm. ANCPI trebuie să compenseze, în cadrul contractelor aflate în execuție, creșterea peste așteptări a inflației. Trebuie să fim ajutați să depășim această perioadă foarte dificilă.

Revista Construcțiilor: Care este locul inginerului geodez în noua lume digitală?

Mircea Afrăsinei: Așa cum am arătat, el are un loc bine definit. Trebuie să se specializeze, să fie la curent cu tot ce e mai nou în domeniu. Precizez din nou că este nevoie de o lege specifică, este nevoie de pregătire continuă, de calitate. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, comunitatea, împre ună cu ANCPI, trebuie să stimuleze și să sprijine piața serviciilor liberale, astfel încât să poată fi integrați toți specialiștii. ANCPI are o responsabilitate față de mediul privat, așa cum și mediul privat are o responsabilitate față de ANCPI, și doar prin cola borare și dialog vom găsi cele mai bune soluții la problemele noastre.

Revista Construcțiilor: Ce mesaj aveți pentru comunitatea profesională din care faceți parte?

Mircea Afrăsinei: Să privească cu încredere viitorul și să se alăture Uniunii Geodezilor din România. Doar
împreună vom fi mai puternici în atingereaUniunii țelurilor propuse. Vrem ca fiecare profesionist din domeniu să își desfășoare activitatea în cele mai bune condiții, cu satisfacția lucrului bine făcut.

Mesajul meu este unul de unitate a tuturor celor din comunitatea noastră profesională, indiferent de mediul în care activează: bugetar, privat sau academic.

Avem multe de făcut. Profesia noastră este recunoscută prin corectitudine și precizie. Deviza noastră este: „suma erorilor trebuie să tindă spre zero”. 


Uniunea Geodezilor din România are o nouă conducere

Vineri, 10 iunie 2022, a avut loc Conferința Națională a Uniunii Geodezilor din România (UGR) având ca obiect prezentarea raportului Bex UGR pentru perioada 2018-2022 și alegerea membrilor noului Birou executiv al Uniunii.

Mircea AFRĂSINEI – Președinte al Uniunii Geodezilor din România

În raportul de activitate al Biroului executiv al UGR (Bex UGR) prezentat de dl prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu Dragomir, președintele interimar al UGR, acesta a arătat că, în pofida limitării posibilităților de interacționare
cauzate de pandemia de COVID-19, UGR a obținut rezultate notabile în domeniul organizării de simpozioane și
manifestări tehnico-științifice interne și cu participare internațională, menționând: calitatea de coorganizator
al conferințelor științifice cu participare internațională de la Iași, Oradea, Alba Iulia și Timișoara și mai ales
materializarea inițiativei de organizare a Săptămânii Geodeziei Românești, prin SGR Cluj Napoca și SGR Brașov.
S-a avut în vedere afilierea la organizații profesionale și științifice internaționale și naționale și continuarea
colaborării cu acestea, precum Federația Internațională a Geodezilor (FIG), Consiliul European al Geodezilor (CLGE) și afilierea la Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) și a fost sprijinită efectuarea de stagii de documentare și studiu în țară a unor grupuri de studenți.

Subsumat prevederilor din statutul UGR privind creșterea prestigiului geodeziei și autorității profesionale a
specialiștilor ce activează în domeniu și susținerea, apărarea și promovarea intereselor profesionale ale membrilor, și chiar excedându-le, din cauza lipsei Legii de reglementare a profesiei și a Colegiului geodezilor, a fost susținut dialogul instituțional cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, reușindu-se permanentizarea acestuia.

A fost desfășurată și o susținută activitate internațională constând atât în organizarea în România a întâlnirilor
unor comisii ale FIG ca și în participarea la manifestările internaționale organizate de FIG și CLGE, evidențiate în intervențiile doamnei prof.univ.dr.ing. Ana Cornelia Badea, vicepreședinte UGR, și dlui prof.univ.dr.ing. Cornel
Păunescu, președinte onorific UGR.

A fost subliniată determinarea cu care membrii Bex UGR s-au implicat în activitățile pe care funcția avută o presupunea ca și prestația deosebită și eforturile depuse pentru atingerea dezideratelor UGR de fostul președinte dl. Ionuț Cristian Săvoiu,  precum și implicarea președintelui onorific UGR  dl. Cornel Păunescu în acest sens.

S-a arătat că realizările prezentate au fost posibile datorită bunei conlucrări din cadrul BEX UGR dar mai ales  implicării unor tineri profesioniști, membri UGR, ca și a celor cu mare experiență.

Strategia aprobată de Conferința națională a trasat direcțiile prioritare ale UGR în următorii ani, în esență acestea prevăzând continuarea realizărilor notabile din ciclul anterior.

Ca urmare a alegerilor pentru Bex UGR, a fost ales președinte dl. Mircea Afrăsinei. “Predând ștafeta” dl. Petre Iuliu Dragomir i-a urat succes în activitate domnului Mircea Afrăsinei în sensul continuării și chiar ducerii la un nivel superior a realizărilor UGR subliniate în darea de seamă, asigurându-l de implicarea și susținerea sa totală în acest sens, din calitatea de vicepreședinet UGR.

 Dl. Mircea Afrăsinei, mulțumind pentru onoarea de a fi ales președinte UGR, a arătat că obiectivele mandatului său se vor orienta în direcția transpunerii în realitate a prevederilor strategiei UGR. Consideră că aceste deziderate vor putea fi realizate cu sprijinul Bex nou ales, care va asigura continuitate în activitate.

Noua echipă de conducere (Biroul Executiv) este completată de către dna prof.univ.dr. ing. Ana Cornelia Badea, dl Petre Iuliu Dragomir (ambii prof.univ.dr.ing. la Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București) – vicepreședinți la nivel național și opt vicepreședinți regionali, după cum urmează: dl Eugen Laurențiu Cilibiu pentru regiunea N-E, dl Tudor Sălăgean (prof.univ.dr.ing. la Facultatea de Horticultură din cadrul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca) pentru regiunea N-V, dl Istvan Orosz pentru regiunea Centru, dna Anca-Maria Moscovici (asist.univ. la Universitatea Politehnică Timișoara) pentru regiunea Vest, dl Mihnea Mitrache pentru regiunea S-V, dl Dan Popescu pentru regiunea Sud, dna Aliona Grădinaru pentru regiunea S-E și dl Cosmin Dragomir pentru regiunea București-Ilfov. Acestora li se alătură dnii Vlad Păunescu, ales în funcția de secretar general și dl Costin Sebastian Manu ales în funcția de trezorier.

Noua conducere este susținută de către Comisia de cenzori compusă din dnii Elemer-Emanuel Șuba (asist.univ. la Facultatea de Horticultură din cadrul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca), desemnat în funcția de președinte al Comisiei de cenzori,   dnul Andrei Popa și dna Cosmina Giugă.

La Conferință a participat și dl Ionuț Cristian Săvoiu, președinte de onoare al Uniunii, actualmente Ministru Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transposrturilor și Infrastructurii. Dl Săvoiu, care și-a încheiat timpuriu mandatul de președinte la începutul acestui an, odată cu numirea sa în actuala funcție, a dorit să transmită faptul ca în întregul său mandat, pe care nu l-a putut duce la capăt datorită promovării în funcție guvernamentată (secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor), a fost animat de dorința de a promova și crește rolul UGR la nivel național. De asemenea, dl Săvoiu a arătat că atât din poziția pe care o ocupă, dar și ca membru va fi mereu alălturi de UGR, de conducerea acesteia, susținând-o în realizarea obiectivelor.

Din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Impbiliară a participat la conferință dl Ioan Cristian Buzaș, Director  Direcția de Cadastru și Geodezie, care a transmis în deschidere lucrărilor un mesaj din partea directorului general ANCPI, în sensul deschiderii acestei instituții pentru colaborarea cu UGR.

Dl Gheorghe Ialomițianu, președinte al Uniunii Profesiilor Liberale, unul dintre partenerii cu UGR, care a susținut demersurule Uniunii în ceea ce privește legiferarea profesiei, a fost alături și de data aceasta de conducerea și membrii UGR.

De asemenea,  Uniunea Notarilor din România și Societatea Română de Fotogrametrie și Teledetecție au transmis mesaje în care au urat succes lucrărilor Conferinței Naționale UGR.

Un alt punct pe ordinea de zi a conferinței l-a reprezentat desemnarea președinților celor zece comisii de specialitate UGR, cât și a Comisiei de Tinere. Au fost aleți următorii:

Dl Adrian Savu pentru Comisia 1 – Standarde profesionale

Dl Aurel Florentin Cătălin Negrilă  pentru Comisia 2 – Educație profesională

Dl Adrian Cârâc pentru Comisia 3 – Managementul informației spațiale

Dl Simion Brumă pentru Comisia 4 – Hidrografie

Dl Tiberiu Rus pentru Comisia 5 – Poziționare și măsurare

Dl Aurel Sărăcin pentru Comisia 6 – Măsurători inginerești

Dl Gheorghe Badea pentru Comisia 7 – Cadastru și administrarea teritoriului

Dna Ersilia Oniga pentru Comisia 8 – Planificare spațială și dezvoltare

Dna Daniela Răboj pentru Comisia 9 – Evaluare și management

Dna Sanda Naș pentru Comisia 10 – Management și economia construcțiilor

Pentru Comisia de tineret a fost desemnat dl Iaroslav Zifceac în funcția de președinte și dnii Silviu Cristian Răducu și Mircea Nap, vicepreședinți.