• Home
  • Opinii
  • Uniunea Geodezilor din România la finele lui 2020, anul unui nou început

  Opinii

Uniunea Geodezilor din România la finele lui 2020, anul unui nou început

Autor:
Ionuț SĂVOIU, Președinte UGR

Uniunea Geodezilor din România este forumul în care soluțiile profesioniștilor noștri la provocările prezente din domeniile în care activează vor putea fi mai bine prezentate și ascultate spre beneficiul întregii societăți românești.

Promovarea unor standarde profesionale adaptate transformărilor erei digitale asupra rolului sau modului nostru de lucru, stabilirea unor mecanisme acceptate de formare continuă și aplicarea codului de conduită vor fi subiecte esențiale de luat în discuție în acest forum și am dori ca la dezbateri să participe activ toți membrii comunității profesionale, indiferent că își desfășoară activitatea în sectorul privat, în învâțământ sau în administrație. Recunoașterea importanței sociale și economice a profesiei noastre va fi astfel o consecință a acțiunilor noastre.

Se încheie anul 2020, și privim cu încredere spre 2021 în care sperăm ca  umanitatea să depășească în primul rând criza sanitară iar comunitatea noastră profesională, atât de greu încercată, să găsească răspunsuri și rezolvări la problemele care ne frământă, soluții cu efecte pozitive pentru toate generațiile și categoriile de specialiști.

”Aș vrea să remarc în mod deosebit faptul că în anul 2020 numarul de filiale active și numărul de membri ai UGR au crescut cu peste 30% față de 2019, iar tendința de afiliere și de înscriere a noi membri continuă. În ciuda dificultăților de comunicare și a restricțiilor privind organizarea întâlinirilor față în față vreau să apreciez pozitiv faptul că anul acestă am reușit reluarea dialogului instituțional fructuos cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și permanentizarea acestuia. Acest lucru a fost agreat chiar în prima săptămâna a acestui an și de comun acord a fost stabilit ca în ultima joi a fiecărei luni să aibă loc o întâlnire între reprezentanții Uniunii noastre și ANCPI. A fost constituit un Grup de consultare format din membri Biroului executiv, repezentați ai celor 10 Comisii de Specialitate ale UGR și reprezentanți ai filialelor”, a precizat dl Ionuț Săvoiu – președintele UGR.

În cursul anului, în acest cadru, Uniunea Geodezilor din România a susținut discuții și dezbateri cu autoritățile domeniului pe mai multe planuri de dezvoltarea a dialogului instituțional și anume: reglementarea profesiei și a activităților profesionale, dezvoltarea sistemului informatic al ANCPI, digitalizarea activității de înscriere la cerere, definirea de noi produse și servicii, derularea Programului național de cadastru și carte funciară și a Programului Operațional Regional axa 11, actualizarea regulamentului de autorizare și codul de conduită.

Întâlnirea  ANCPI – UGR din februarie 2020

Dialogul instituțional între UGR și ANCPI s-a concretizat în modificări importante aduse Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară precum reintroducerea referatului de completare, digitalizarea și simplificarea condițiilor pentru cazurile în care este necesară obținerea procesului verbal de vecinătate.

Urmare a conlucrării dintre specialiștii UGR si ANCPI au fost aduse modificări și Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. Astfel, am reușit împreună să corectăm unele condiții tehnico-economice în care se contractactează acest tip de servicii. Au fost introduse livrări intermediare care au rolul să îmbunătățesca fluxul de numerar pe perioada de execuție a contractelor și a fost eliminată condiția de reducere impredictibilă și semnificativă a valorii contractului la finalul acestuia. Aceste modificări dublate de creșterea semnificativă a valorii estimate a contractelor în unele cazuri au avut rolul să stimuleze participarea competitivă a societăților prestatoare din domeniu la procedurile de achiziții publice de contractare a serviciilor de realizarea cadastrului și înregistrării sistematice la nivel de UAT. Din păcate nu a fost gasită încă soluția prin care aceste măsuri să aibă efect și pentru contractele aflate în curs de execuție iar schimbarea modului de calcul a valorii estimate a contractelor nu a modificat radical situația participării în UAT-urile cu o suprafață mai mică.

În contextul perioadei stării de urgență am inițiat dialoguri la nivelul Primului Ministru, al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și cu reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Regional. În cadrul acestor runde de discuții am semnalat impactului economic negativ al restricțiilor impuse de starea de urgență asupra derulării Programului Operațional Regional Axa 11, a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, implicit asupra sectorului privat din domeniu și a specialiștilor implicați. Am facut propuneri care să sprijine continuarea activităților,  diminuarea riscurilor de îmbolnăvire și includerea sectorului nostru de activitate în cele afectate de măsurile impuse în situația actuală.

Am urmărit să implicăm membri din teritoriu atunci când am fost solicitați de ANCPI în diverse consultări publice lansate cu ocazia elaborării unor propuneri de modificare a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare sau în cazul modificării Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.

O altă preocupare în activitatea uniunii a fost să contribuim activ la activitatea de fundamentare a noului cod al construcțiilor, amenajării teritoriului și urbanismului. În acest cadru am ținut să evidențiem rolulul profesioniștilor noștri în realizarea componentei de achiziție de date geospațiale și modelare tridimensională în domeniile Smart city și Building information model(BIM) precum și contribuția noastră la reglementarea corectă a acestora activități profesionale. Am semnalat reprezentanților Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației asupra nevoii de modernizare, corelare și perfecționare a cadrului normativ care vizează activitatea profesionistului geodez. Am exprimat poziții similare și către autorități din alte domenii care se bazeză și pe activitatea noastră profesională precum resursele minerale, utilități, mediu, ape și păduri.

În 2020, an de pregătire a noului ciclu de finanțare europeană, UGR a semnalat că profesioniștii noștri sunt deosebit de preocupați de proiectele care sprijină activitățile noastre. Definirea unor axe de finanțare sau a unor proiecte majore  cu impact pozitiv asupra actvității noastre este esențială. Vizăm dezvoltarea competitivității prin stimularea inovării, cerecetării și creștrea oportunităților pe piața serviciilor din domeniul nostru.

 

Toate acțiunile întreprinse de către reprezentanții UGR au fost reflectate pe site-ul oficial al acesteia, www.ugr.ro, dar și pe pagina de facebook. Am dorit astfel informarea permanentă a profesioniștilor din domeniu prin crearea unei platforme de comunicare, atât cu membrii unuinii, cât și pentru alți colegi de exercitare a profesiei care nu au aderat la uniune. UGR apreciază aportul tuturor profesioniștilor din domeniu în identificarea subiectelor de interes pentru întreaga noastră comunitate.

”Rămânem determinați să continuăm misiunea de promovare în plan legislativ a Legii de reglementare a profesiei și înființarea Colegiului geodezilor. Pentru a fi cât mai convingători în demersul nostru, dorim ca anul viitor să avem șansa inițierii și susținerii unei campanii de informare și dezbatere publică privind proiectul legii aflat în dezbatere și revizuire în ultimul deceniu. Dorim să comunicăm și să informăm mai bine asupra beneficiilor adoptării legii profesiei pentru societate și specialiștii domeniului. Vom implica în demersul nostru atât membri Uniunii dar și mai mulți alți profesioniști pentru că fiecare opinie contează pentru noi. Considerăm că modificarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României este o etapă necesară de aducere la zi a cadrului normativ actual pe baza experienței acumulate până în prezent în plan național și european dar și o excelentă oportunitate pentru pregătirea cadrului de reglementare actual pentru momentul apariției viitoarei legi a profesiei”, a mai menționat dl Ionuț Săvoiu.

Doi dintre vicepreședinții Uniunii noastre, dna Ana-Cornelia Badea și dl Tudor Sălăgean, reprezentând latura academică a profesiei noastre, au dorit să transmită câteva gânduri de sfărșit de an, atât colegilor din mediul universitar, cât și tuturor celorlalți colegi de profesie:

„În 2020 am încercat să existe o mai mare colaborare între membrii UGR care activează în universităţi, inclusiv prin formularea unor puncte de vedere comune. Totodată au continuat demersurile către ANCPI pentru a oferi posibilitatea studenţilor noşti de a se instrui efectiv în eTerra, mai ales în contextul actual, deziderat care sperăm să se materializeze. Pentru 2021 dorim să existe mai multe iniţiative de colaborare între universităţi, pe mai multe paliere, inclusiv de cercetare. Anul 2021 să reuşească să completeze tot ceea ce ne-a lipsit în acest an!” – dna Ana-Cornelia Badea, vicepreședinte UGR.

”Anul 2020 a fost un an plin de încercări cu care ne-am confruntat la nivel global, însă am convingerea ca toate acestea ne-au făcut mai solidari, mai uniți și nu în ultimul rând mai puternici! Din inima Ardealului vă doresc ca 2021 să vă găsească sănătoși, cu zâmbetul pe buze și încrezători ca împreună vom realiza și mai multe!” – dl Tudor Sălăgean, vicepreședinte UGR.

Anul acesta, din motive lesne de înțeles am fost nevoiți să anulăm evenimentul anual al UGR care ar fi trebuit să se desfășoare la Timișoara, dar am ținut să fim alături de fiecare geodez prin toate acțiunile pe care le-am întreprins.

 În incheiere vă dorim un sfârșit de an cu bucurie în suflet și speranță că vom avea șansa să ne revedem în 2021 la Brașov și în 2022 la Timișoara, pentru a sărbători acolo următoarele ediții ale Săptămânii Geodeziei Românești.

Sfintele sărbatori de iarnă să vă găsesca întâi de toate sănătoși, aproape de familii și cei dragi!

Sărbători fericite!

Echipa de conducere a Uniunii Geodezilor din România