Știri

07.11.2019 Consultări publice ANCPI

Vă facem cunoscut faptul că în perioada 08 – 19 noimebrie 2019 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a supus consultării publice următoarele proiecte:

- proiectul de Ordin referitor la Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară și abrogarea Ordinului nr. 357/2018 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială și a Ordinului nr. 155/2019 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017;

-proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Textele supuse consultării publice se regăsesc la:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


05.11.2019 Invitație dezbatere ”Challenges and opportunities in Romanian geodetic education”

Comisia 2 a UGR are plăcerea de a vă invita la Dezbaterea cu tema ”Challenges and opportunities in Romanian geodetic education”, care va avea loc joi, 14 noiembrie 2019, între orele 16:00 și 17:00, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie si Ingneria Mediului.

Pentru descărcare Invitație vă rugăm accesați aici


05.11.2019 Întâlnirea Comisiilor UGR în cadrul Geomat 2019

Anul acesta, în cadrul Simpozionului Internațional Geomat 2019, UGR organizează întâlnirea Comisiilor de Specialite și a Comisiei de Tineret. Întâlnirea va avea loc joi, 14 noiembrie 2019, începand cu ora 17:00, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie si Ingneria Mediului.

Pentru descărcare Invitație vă rugăm accesați aici


16.10.2019 Adresa ANCPI nr. 7476/14.10.2019

Răspunsul ANCPI la Adresa UGR Filiala Dolj înregistrată la ANCPI cu nr. 41789/11.10.2019, prin care se solicită precizări dacă modalitatea de calcul a suprafețelor construite și a celor desfășurate este Legea nr. 350/2001.

Pentru răspuns vă rugăm accesați aici


16.10.2019 ”Ziua profesiilor Liberale din România”, 5 noiembrie 2019

Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează marți, 5 noiembrie 2019, la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50B, Sector 1, București, cea de a XII-a ediție a Conferinței ”Ziua Profesiilor Liberale din România”.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați aici


09.08.2019 Dezbatere ODG ANCPI 700/2014

Vă facem cunoscut faptul că în perioada 07 august – 17 august 2019 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a supus consultării publice proiectul ordinului directorului general al ANCPI pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG ANCPI nr. 700/2014.

Textul supus dezbaterii publice se regășește la:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala

Sau puteți descărca fișierul în format Word aici

Adresăm rugămintea tuturor președinților Asociațiilor locale UGR să organizeze la nivelul județului o întâlnire de dezbateri la care să fie invitați atât membrii asociației locale a UGR cât și alți specialiși care activează în domeniu interesați să discute și să formuleze propuneri de completare și modificare a ODG nr. 700/2014.

Vă solicităm să încercați, în măsura posibilităților, ca până la data de 27 august 2019 să înaintați ideile și propunerile preluate de la nivel local spre centralizarea și formularea unui document consolidat la nivelul conducerii Uniunii Geodezilor din România pentru propunerile de completare și modificare a ODG nr. 700/2014.

UGR intenționează să prezinte conduceriilor ANCPI și MDRAP punctul său de vedere privind ODG 700/2014, la finalizarea perioadei legale de dezbatere publică anunțată pe site-ul ANCPI.


04.07.2019 Cea de-a șaptea ediție a Școlii Internaționale de vară

Între 12 și 20 septembrie va avea loc la Universitatea de Științe Agonomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) cea de-a șaptea ediție a Școlii Internaționale de Vară. Și în acest an evenimentul este organizat de către Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMVB împreună cu Facultatea de Geologie și Geografie - Universitatea București și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Pentru detalii referitoare la program vă rugăm accesați aici

Descărcați invitația


27.06.2019 Cazare ”Săptămâna Geodeziei Românești”

În atenția participanților la ”Săptămâna Geodeziei Românești” care va avea loc la Cluj-Napoca între 23 și 28 septembrie 2019!

Datorită faptului ca municipiul Cluj-Napoca este foarte solicitat din punct de vedere al cazării, sugerăm tuturor participanților care au nevoie de cazare să facă rezervările cât mai curând!

Vă rugăm accesați link-uri de mai jos pentru opțiuni cazare!
http://www.sgr.ugr.ro/accomodation.php
https://www.cluj.info/hoteluri/c-51/


25.06.2019 Prima ediție a ”Săptămânii Geodeziei Românești” va avea loc la Cluj-Napoca între 23 și 28 septembrie 2019

Săptămâna Geodeziei Românești (SGR), este cea mai importantă manifestare a comunității profesionale din domeniu organizată de către Uniunea Geodezilor din România (UGR). Anul acesta, la prima ediție, UGR are alături Comisia 3 a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) și Universitatea de Știinte Agricole și Medicina Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV), care aniversează 150 de ani de existență.

Evenimentul se va desfășura în campusul principal al USAMV Cluj-Napoca aproape de centrul municipiului unde sunt amplasate, pe o suprafață de peste 40 de hectare, spații de studiu și de cercetare.

Pentru întreg comunicatul accesați aici sau descărcați


18.06.2019 Start înregistrare ”Săptămâna Geodeziei Românești”

Au început înregistrările la cel mai important eveniment al comunității geodezilor din România, ”Săptămâna Geodeziei Românești”, Cluj-Napoca, 23-28 septembrie 2019.

Vă rugăm accesați aici pentru a vă înregistra.

Pentru mai multe informații despre eveniment accesați pagina www.sgr.ugr.ro

Vă așteptăm cu drag!!