Știri

12.03.2019 Întâlnire organizată de către MDRAP pe tema Panel de Experți în cadrul Evaluării Programului Operațional Regional 2014

Ieri, 11 martie, o delegație UGR formata din trei persoane, dl președinte Ionuț Săvoiu, dl vicepreședinte Dan Popescu si dl cenzor Irinel Greșiță, au participat la întâlnirea organizată de catre MDRAP pe tema Panel de Experți în cadrul Evaluării Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 11. Sistemul de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară.

 • Au fost prezentate proiectul de evaluare a POR 2014 – 2010 și rezultatele analizelor realizate până în prezent. În cadrul lucrărilor panelului de experți au aut loc discuții structurate cu privire la:
  • macro-procesele dinprocedura de înregistrare sistematică în contextul specific finanțării din POR 2014 – 2020;
  • rolul organizațiilor partenere în aceste macro-procese și activități specifice;
  • schimb de experiențe și bune practici la nivelul participanților;
  • recomandări pentru optimizarea procedurii și a relației dintre organizațiile partenere.

08.03.2019 Miercuri, 6 martie, a avut loc Adunarea generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR)

Miercuri, 6 martie, la Camerei Consultanților Fiscali din Bucuresti, a avut loc Adunarea generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), la care a participat si dl președinte Ionuț Săvoiu, Uniunea Geodezilor din România fiind membru cu statut de observator al UPLR.

În cadrul ședinței a fost aprobat și Programul de Activitate al UPLR pe anul 2019 unde una dintre activități este: "Sprijinirea demersurilor Uniunii Geodezilor din România pentru ca proiectul legii de organizare și exercitare a profesiei de geodez și de inființare a Colegiului Geodezilor specializați în cadastru din România, să fie cât mai curând adoptat", așa cum este specificat și în Hotărârea Adunării Generale a UPLR descarcă .


28.01.2019 Prima ședință a noului birou executiv al Uniunii Geodezilor din România

Joi 24 ianuarie 2019 a avut loc prima ședință a noului Biroul Executiv al Uniunii Geodezilor din România la sediul organizației aflat în clădirea Facultății de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București.

Agenda întâlnirii a cuprins subiecte fierbinți pentru orgnizație, cum ar fi organizarea și funcționarea filialelor, calendarul evenimentelor, organizarea și funcționarea Comisiilor din cadrul Uniunii.

 • Două mari premiere au fost aprobate începând cu anul acesta:
  • ”Săptămâna Geodeziei Românești”, un eveniment itinerant la nivelul centrelor universitare din țară. În 2019 evenimentul va fi organizat la Cluj Napoca între 23 și 28 septembrie, în colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, care anul acesta aniversează 150 de ani de la înființare. A doua ediție a acestui eveniment major al Uniunii Geodezilor din România va fi organizat în 2020, la Timișoara, în colaborare cu Universitatea Politehnică Timișoara;
  • ”Premiile Uniunii Geodezilor din România”, care vor fi acordate studenților merituoși ce vor susține referate în cadrul simpozionelor naționale organizare de către centrele universitare și unde Uniunea Geodezilor este partener.

”Săptămâna Geodeziei românești va deveni un moment distinct în viața UGR, eveniment care va aduce alături în fiecare an profesioniști din domeniul geodeziei, dar și din domenii conexe acestei inginerii. În prima ”Săptămână a Geodeziei” ce va avea loc la Cluj, alături de evenimentul central, va avea loc și o ședința a Consiliului Național. În cadrul acestei ”Săptămâni”, în afară de sesiuni tehnice, mese rotunde, seminarii, va fi organizată și o expoziție tehnică în care partenerii noștri vor prezenta cele mai noi tehnologii în domeniu. De asemenea, includem în programul ”Săptămânii” vizite de studiu cât și evenimente social culturale. În organizarea acestei săptămâni contăm pe sprijinul societăților din domeniu, pe participarea comunității profesionale și mai ales pe participarea colegilor din cadrul Comisiei 3 FIG.” – a menționat dl președinte Ionuț Săvoiu.

În cadrul ședinței a fost aprobat, alături de calendarul evenimentelor, ce va fi disponibil pe site-ul uniunii în cel mai scurt timp, și calendarul viitoarelor ședințe ale Biroului Executiv și Consiliului Național.

Printre prioritățile Uniunii se numără, și anul acesta, continuarea colaborării cu celelalte asociații din domeniu – Federația Intenațională a Geodezilor, Colegiul Geodezilor Europeni, Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie, Uniunea Profesiilor Liberale din România.


10.12.2018 Uniunea Geodezilor din România a ales o nouă conducere

Vineri 07.12.2018 a avut loc Conferința Națională a Uniunii Geodezilor din România în cadrul căreia au fost aleși membrii Biroului Excutiv al Uniunii. Profesorul universitar dr. ing. Cornel Păunescu (Facultatea de Geologie și Geofizică din cadrul Universității București) a predat ștafeta de Președinte către Ionuț Săvoiu, deputat în legislatura 2012-2016, președinte al Asociației Locale Dâmbovița și reprezentantul UGR în cadrul Comisiei 3 a Federației Intenaționale a Geodezilor (Managementul Informației Spațiale). Ionuț Săvoiu (50 ani) are o vastă experiență profesională și managerială în domeniul cadastrului și înregistrării propietații dar și în preluarea, producția și gestiunea datelor geospațiale, atât la nivel național cât și internațional. Echipa actuală de conducere (Biroul Executiv) este completată de către Dna prof. Univ. dr. ing. Ana Cornelia Badea, dl prof. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir (ambii de la Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București), dl Mircea Afrăsinei, dl Dan Popescu și dl Conf. dr. Ing. Tudor Sălăgean (Prodecan al Facultății de Horticultură din cadrul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca) – vicepreședinți, și dnii Alexandru Dorin Păun – secretar executiv și Ion Joița – trezorier. Noua conducere este susținută de către Comisia de cenzori compusă din domnii prof. Dr. Ing. Sorin Herban (Vicedecan al Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnice Timișoara), șef lucrări dr. Ing. Constantin Irinel Greșiță (Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania Brașov) și prof. Dr. Ing. Maricel Palamariu (Facultatea de Horticultura din cadrul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca).

”Uniunea Geodezilor din Romania există! Participarea reprezentaților asociaților din țară și alegerera prin vot secret a conducerii va asigura reprezentativitatea și legitimitatea atât de necesară demersurilor noastre. Conducerea actuală a UGR își propune să continue eforturile în directia recunoașterii importanței sociale și economice a profesiei de geodez pentru beneficiul întregii societăți. Sperăm ca pe durata acestui mandat vocea noastră sa fie mai clar auzită de factorii de decizie de la nivelul legislativului și executivului pentru aporbare legii de reglementare a profesiei noastre” a declarat Ionuț Săvoiu.


05.12.2018 Statut UGR

Statut aprobat în data 24.11.2017

Noul statut al Uniunii Geodezilor din România aprobat în data 24 noiembrie 2017 - descarcă


21.11.2018 Convocator Conferința națională a UGR, în data de 7 decembrie 2018, orele 12, la sediul USAMV București

descarcă
descarcă
descarcă

11.10.2018 UPLR - Anunț privind cea de-a XI a ediție a Conferinței "Ziua Profesiilor Liberale din România", 5 nov. 2018

UPLR organizează sub egida celei de-a XI-a ediții a Conferinței "Ziua Profesiilor Liberale din România", Conferința cu tema "Rolul și viitorul profesiilor liberale din România" și cea de-a II-a ediție a Conferinței privind expertiza judiciară - 5 noiembrie 2018"

descarcă
descarcă


11.10.2018 UPLR - Anunț privind Conferința "Rolul profesiilor liberale în România" - 19-21 oct 2018

descarcă
descarcă
descarcă


12.08.2018 Apel - alegeri locale

Stimați colegi,

Au trecut 4 ani de la alegerile generale la Uniunea Geodezilor din România (UGR) din iunie 2016. Anul acesta vom desfășura alegerile generale în noiembrie 2018. Ziua o vom stabili în luna octombrie. Motivul întârzierii este legat de organizarea simpozionului GeoPreVi din 29 - 30 octombrie 2018. Am dori ca simpozionul să fie derulat de conducerea care l-a inițiat. Știu că unii din specialiștii care activează în domeniu nu agreează nici o formă de organizare și cred că noi, cei care încercăm să ducem această barcă într-o direcție bună suntem mânați de tot felul de interese particulare, contrare corpului profesional. Până la urmă fiecare crede ce dorește, noi, cei câțiva, încercăm să ridicăm prestigiul profesiei noastre și încercăm să acționăm astfel încâtaceasta să ocupe un alt loc decât cel de Cenușăreasă.

 • UGR este membră a FIG (Fédération Internationale des Géomètres – International Federation of Surveyors) încă din anul 1991. FIG are în componență membri din 115 țări. De asemenea este membră a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens – The Council of European Geodetic Surveyors). Ca membri ai acestor două organizații am organizat o serie de evenimente menite să aducă vizibilitate României și specialiștilor români în cadrul comunității profesionale la nivel global si al Uniunii Europene.
  • Astfel, în noiembrie 2016 la Iași am organizat împreună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, facultatea Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului și ANCPI, un simpozion internațional la care a participat și FIG Commission 3 - Spatial Information Management.
  • În ianuarie 2017 la București avut loc întâlnirea comisiei FIG pentru stabilirea valorii terenurilor din zona Europei de Est.
  • În august 2017 a avut loc la București întâlnirea anuală a conducerii CLGE.
  • În septembrie 2017 a avut loc la București simpozionul internațional GeoPreVi 2017 organizat împreună cu Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Geodezie și ANCPI, la care au participat trei comisii FIG:Commission 7 – Cadaster and Land Management, Commission 8 – Spatial Planning and Development și Commission 9 – Valuation and the Management of Real Estate. Anul acesta vom organiza un nou simpozion GeoPreVi cu Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Geodezie și ANCPI, la care vor participa patru comisii FIG: Commission 5 – Positioning and Measurement, Commission 6 – Engineering Surveys, Commission 8 – Spatial Planning and Development și Commission 10 - Construction Economics and Management. Informații despre simpozion se pot găsi pe siteul www.geoprevi.xyz
  • La aceste simpozioane membrii UGR au avut o reducere substanțială a taxei de participare. S-au discutat probleme ale meseriei noastre, legate de realizarea cadastrului sistematic, a implementării tehnologiilor moderne, a prețului lucrărilor. De asemenea, avem ocazia de a discuta cu specialiști din alte țări, de a vedea modul lor de rezolvare a unor probleme legate de cadastru, topografie, geodezie, conduita profesionala si reglementarea profesiei. Există astfel posibilitatea de observa unde ne situăm la nivel european și național.
  • Tot anul acesta, la simpozionul GeoPreVi vom sărbători 200 de ani de școală inginerească în limba română din Valahia. După cum se știe, în anul 1818, la București, Gheorghe Lazăr a înființat prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava și a pregătit studenții pentru a deveni ingineri hotarnici. În Moldova, în anul 1813 pe 15 noiembrie s-a înființat, pe lângă Academia domnească de limbă greacă, primul “clas de inginerie și hotărnicie”, cu predare în limba română de către Gheorghe Asachi. Acest ultim eveniment a fost sărbătorit în noiembrie 2013 la Iași. UGR a fost participant.
  • Am reușit să creăm un site nou al Uniunii Geodezilor din România și o pagină de Facebook. Pe plan intern, UGR este membră a Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR). Avem o bună colaborare cu Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie. Mulțumim firmelor care au sponsorizat evenimentele organizate de UGR deoarece prin aportul financiar am putut organiza evenimentele în foarte bune condiții.
  • Am adoptat de anul trecut codul deontologic pe care l-am primit de la organizația europeană CLGE și fără de care nu mai puteam fi membrii ai acestei organizații. Am încheiat în anul 2017 un protocol de colaborare între UGR și ANCPI. În baza acestui protocol am reușit să închegăm comisii mixte de lucru pentru a elabora documente necesare realizării cadastrului. De asemenea, pentru a modifica regulamentele și legislația. Din nefericire lucrurile nu au funcționat așa cum ar trebui. ANCPI ne acuză permanent că nu avem o organizație reprezentativă și în acest mod ne pot învrăjbi unul împotriva celorlalți.
  • Am reușit prin numeroasele adrese către ANCPI să mărim valoarea finanțării pe imobil pentru serviciile de cadastru și înregistraresistematică la nivel de sector. Și așa este puțin și în continuare dorim să se modifice prețul funcție și de alți coeficienți nu numai coeficienții de relief. Pot fi coeficienți pentru zone foste necooperativizate, pentru zone cu fostă carte funciară. De asemenea trebuie luat în considerare actele de deținere.

Vreau să vă spun că fără să avem o organizație puternică nu vom reuși prea multe. Avem nevoie de o voce care să spună clar și răspicat ce dorim și ce nu este bine în relația autorizat OCPI și invers. Așa cum în OCPI-uri există inspectori care resping lucrări pe bandă rulantă, așa există și persoane fizice autorizate care nu știu ce fac și de ce fac. Fără o așezare la aceeași masă și discuții pe picior de egalitate nu putem să spunem că suntem o profesie recunoscută cu adevărat de ceilalți. Eu personal activez în UGR din 1990, de când am participat la scrierea statutului. Anul acesta este ultimul în care mai activez în conducere. Sper ca persoanele care vor veni după mine să aibă mai multă credibilitate și să ducă meseria noastră acolo unde îi este locul. Pe această cale vă rog ca în lunile septembrie și octombrie să organizați alegeri în județul în care activați. Dacă doriți ca la aceste alegeri să participe cineva din conducerea națională a UGR suntem deschiși și putem veni. În noiembrie vom organiza alegeri naționale, după alegerile la nivel de județ.

UGR a militat și militează pentru elaborarea Legii Geodezului. Această lege ar face ca specialiștii din sectorul privat să fie mult mai bine apărați în fața autorității reprezentate de ANCPI/OCPI și să discute pe picior de egalitate. Am fost de nenumărate ori în Parlament pentru susținerea noului proiect de lege. În acest moment proiectul de lege este pe masa ANCPI. Dacă UGR ar avea mai mulți membri care ar susține inițiativa, poate ANCPI ar înțelege că asta este dorința majorității. Dacă doar discutăm pe forumuri și nu avem curajul să spunem direct ce dorim, atunci ne merităm soarta.

Stimați colegi, dragi prieteni,

În încheiere as vrea sa fac un apel tuturor să veniți alături de UGR!

UGR are nevoie de sprijinul vostru acum mai mult ca oricând în calitate de membri sau susținători chiar dacă nimeni nu este obligat să se înscrie în Uniunea Geodezilor din România. UGR a funcționat din anul 1990 și va funcționa în continuare. Este organizația care a rezistat și rezistă în continuare ca organism apolitic și dedicat meseriei de geodez. UGR are în rândurile sale specialiști din domeniu, indiferent de locul în care activează: sector privat, ANCPI, OCPI, Primării, etc. Uniunea Geodezilor din România nu este sindicat și nu rezolvă probleme punctuale minore. UGR dorește să fie un mediator între specialiștii care activează în diverse domenii și să-i reunească la aceeași masă. Nu putem spune că un geodez din privat este mai geodez decât un geodez de la stat și invers. Fiecare din noi a urmat niște cursuri care îi permit să profeseze. UGR a militat și militează pentru ca fiecare specialist să aibă dreptul să participe la cursuri de specializare (nu să întrebe pe la colțuri cum se face o anumită operație), să participe la un simpozion pentru a înțelege mai bine cum funcționează un sistem (GNSS; drone, model digital, etc). De asemenea vom milita permanent pentru ca specialiștii din privat să poată beneficia de un preț corect, conform muncii depuse. Pentru asta am înaintat numeroase adrese cerând ANCPI să modifice prețul standard. Și am făcut un prim pas. Am participat la modificările specificațiilor tehnice, la elaborarea unor noi regulamente. Considerăm că este singura soluție pentru a avea un dialog.

Repet, nu este nimeni obligat să se înscrie în Uniunea Geodezilor. Cred că cei care sunt deja înscriși sau cei care doresc să se înscrie înțeleg care este rolul unei uniuni profesionale de nivel național cu legături puternice și vechi la nivel european și internațional.

Eu vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat până acum și sper ca pe viitor lucrurile să meargă într-o direcție bună.

Cornel PĂUNESCU
Președinte al Uniunii Geodezilor din România