Știri

20.02.2020 Consultare publică ANCPI 20 Februarie 2020

În perioada 21 februarie - 2 martie 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail [email protected]

Textul supus consultării poate fi consultat aici: http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


20.02.2020 Răspunsul ANCPI la propunerea UGR privind proiectul Legii de reglementare și organizare a profesiei de geodez

ANCPI a răspuns demersului nostru privind propunerea de proiect de lege de reglementare și organizare a profesiei de geodez.

Vom continua efortul nostru de a  în atenția publicului și a explica prevederile propunerii noastre. Dorim să realizam o consultare cât mai largă a tuturor organizațiilor și asociațiilor profesionale din domeniu, precum și a întregii comunității profesionale.

Am primit foarte multe puncte de vedere din partea comisiilor de specialitate din cadrul UGR, din partea membrilor și a altor specialiști care au dorit să se pronunțe constructiv pe textul publicat pe site-ul UGR!

Vom reveni în consultare cu un text revizuit și cu puncte de vedere clare pe acele propuneri care nu s-au materializat prin revizuiri ale textului publicat pe website-ul nostru.

Aici puteți consulta Adresa ANCPI nr. 3012/17.02.2020 20200217_3012_Adresa ANCPI catre UGR.pdf

Președintele UGR, Ionuț Săvoiu

 


18.02.2020 Consultare publică ANCPI 18 februarie 2020

În perioada 19-29 februarie 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail [email protected]

Textul supus consultării poate fi consultat aici: http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


17.02.2020 ConsGeoCad 2020, Chișinău 01 - 03 Octombrie

Facultatea de Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul Univestității Tehnice Moldova, are deosebita plăcere să invite toți specialiștii, cercetatorii și doctoranzii să își prezinte ultimele rezultate, în cadrul Simpozionului Științific ConsGeoCad 2020, care va avera loc în perioada 01 - 03 Octombrie, la Chișinău.

Ariile abordate cât și detalii referitoare la termene pot fi consultate în Anunțul evenimentului, aici. FCGC_UTM_Symposium_FIRST_ANNOUNCEMENT_2020.pdf

UGR încurajează cît mai mulți specialiști, cercetători și doctoranzi români să participe la eveniment, acesta fiind încă o oportunitate de a dezvolta și menține relații profesionale, de a cunoaște ultimele noutați în domeniu, dar și de a socializa și a petrece timp de calitate alături de colegi din întreaga lume.


17.02.2020 Invitație Expoziție FIG Working Week 2020, Amsterdam 10 - 14 Mai

Federația Internațională a Geodezilor (FIG) invită comapniile de profil din țară să participe la expoziția de tehnologie care va avea loc cu ocazia FIG Working Week 2020, la Amsterdam între 10 și 14 mai.

Participarea la expoziția de anul acesta este o ocazie specială pentru furnizorii specializați din Spațiul Economic European, deoarece în anii viitori FIG Working Week se va organiza în Ghana, Africa de Sud și SUA, așa cum se menționează în invitația care poate fi descarcată aici. Invitation_exhibition_FIGWorkingWeek2020.pdf


13.02.2020 Consultare publică ANCPI 13 februarie 2020

În perioada 13-24 februarie 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de act normativ privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail [email protected]

Textul supus consultării poate fi consultat aici: http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


10.02.2020 Întâlnire UGR - ANCPI săptămâna 6, 2020

Urmare a videoconferințelor organizate de ANCPI la oficiile teritoriale cu participarea persoanelor fizice și juridice autorizate interesate de contractarea lucrărilor cu finanțare POR, conducerea ANCPI a solicitat UGR să organizeze o delegație la nivel de reprezentanți care să prezinte propuneri și să participe la consultări pe tema actualizării specificațiilor tehnice și a condițiilor contractuale.

În cadrul ședinței de la începutul săptămânii trecute din partea UGR au participat D-nii Ionuț Săvoiu Președinte, Mircea Afrasinei Vicepreședinte, Cosmin Dragomir Coordonator al grupului de lucru al societăților membre UGR și Cătălin Costea Trezorier și Secretar al Comisiei 10.

Reprezentanții UGR au depus un document de lucru și au reluat în detaliu câteva din problemele deja semnalate la ședința din 21 ianuarie 2020.

Reprezentanții ANCPI au precizat că încă se lucrează la formula de consultare a pieței care se va baza pe definirea valori medii estimate ale contractelor în funcție de superfața UAT în hectare și de valoarea estimată pentru un hectar, fără diferențiere între intravilan și extravilan pentru șase clase de UAT în funcție de criteriile următoare: cooperativizat/necooperativizat/mixt și cu carte funciară veche/fără carte funciară veche. Se aplică coeficientul de relief ulterior.

Legat de amendarea specificațiilor tehnice vor fi două etape. În prima etapă vor fi date în consultare publică specificațiile tehnice care vor avea în vedere defalcarea predărilor de la livrarea 2 pe 3 etape cu o singură publicare la nivel de întreg UAT-ul și împărțirea celor 70 de zile de recepție în 3 pentru fiecare predare de la livrarea 2. În etapa a doua vor fi luate în considerare și alte propuneri transmise către ANCPI încadrate pe articolele de pe ultima formă a specificațiilor aprobate pe 7 ianuarie 2020 și publicate de curând în MO.

Soluția introducerii a unor alte tipuri de livrabile (componente a livrării 2) nu a fost considerată acceptabilă de ANCPI. Legat de problema reducerii valorii contractului cu 10% din preț pentru imobilele cu proprietar neidentificat s-au purtat discuții de clarificare în specificațiile tehnice a condițiilor de aplicare a acestei corecții. Nu a fost stabilit nimic concret față de situația reducerii cu 50% a imobilelor cu geometrie în e-Terra.

A fost acceptată ideea constituirii garanției de bună execuție prin reținere succesivă din plăți. Calendarul achizițiilor publice în cadrul POR prevede ca până la începutul lunii aprilie să se definitiveze atât consultarea de piață cât și amendarea specificațiilor tehnice pentru următorul set de UAT-uri supuse procedurii. UGR va urmări anunțurile acestor consultări și le va face publice celor interesați atât pe website cât si pe pagina de social media.

Delegația UGR a angajat că textul propunerilor colectate de la membri va fi comunicat în mod corelat pe articole, până pe data de 10 februarie și că reprezentanții UGR vor fi disponibili pentru consultări în continuare pe temele discutate.


05.02.2020 Regulament privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

A aparut Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

Puteți descarca aici fisierul pdf. Regulament privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

 


05.02.2020 UGR solicită sprijinul ANCPI pentru organizarea unei campanii de dezbateri publice

Uniunea Geodezilor din România a transmis astăzi către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară adresa nr. 10 prin care se solicită sprijinul ANCPI pentru organizarea în colaborare cu oficiile teritoriale, a unei campanii de dezbateri publice, cu privire la propunerea pentru proiectul de revizuire a ODG ANCPI 700/2014 și la propunerea de proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Colegiului geodezilor din România.

Adresa poate fi descarcată aici.Adresa nr. 10/05.02.2020 către ANCPI privind susținerea în organizarea unei campanii de dezbateri publice.pdf

 


31.01.2020 Consultări privind propunerile UGR la specificațiile tehnice și condițiile contractuale pentru serviciile de cadastru și înregistrare sistematică

Conform celor stabilite în urma întâlnirii dintre reprezentanții societăților furnizoare de servicii de cadastru și înregistrare sistematică membre ale UGR și conducerea ANCPI din data de 22.01.2020, de la sediul ANCPI, precum și a adresei cu nr. 6/27.01.2020 transmisă de UGR către ANCPI vă rugăm să ne comunicați propunerile dvs. de modificare a specificațiilor tehnice și a cadrului contractual pentru serviciile de cadastru și înregistrare sistematică.

Propunerile Dvs. vor fi comunicate și centralizate pe adresa [email protected]

Mai jos puteți descărca Adresa și anexele sale.

Adresa UGR nr. 6/27.01.2020 către ANCPI

Memo întâlnire UGR - ANCPI 22 ianuarie 2020

Prezentare 22 ianuarie 2020 Întâlnire firme la sediu ANCPI