Știri

04.09.2020 Solicitare acord pentru nominalizare membri UGR în Consiliul de Administrație ANCPI

Uniunea Geodezilor din România a fost și este permanent preocupată de identificarea și punerea în aplicare a unor măsuri care să conducă la stimularea activităților operatorilor economici din sectorul privat care activează în domeniul cadastrului și geodeziei.

În componenţa Consiliului de Administraţie al ANCPI nu există la acest moment nici un reprezentant al profesioniştilor din domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, fotogrammetriei, managementului informaţiei spaţiale şi teledetecţiei, care îşi desfăşoară activitatea în mediul privat. Din acest motiv, UGR prin Adresa 73/01.09.2020.pdf a solicitat ministrului dezvoltării, domnul Ion Ştefan, să propună primului ministru, conform legii, numirea unei persoane, exclusiv pe criterii de competenţă profesională, din domeniul nostru de activitate, care îşi desfăşoară activitatea în mediul privat.
 
Uniunea Geodezilor din România, asociaţie profesională cu reprezentare la nivel naţional şi internaţional, în care îşi găsesc locul atât reprezentanţi care lucrează în mediul de stat, cât şi în mediul privat, consideră că numai implicarea profesioniştilor la cel mai înalt nivel decizional, poate aduce beneficii reale domeniului nostru de activitate.
 
Adresa de solicitare a fost adusă la cunoștință și Președintelui director general al ANCPI, dl Laurențiu Blaga.

04.09.2020 Invitație masă rotundă Expertiză Judiciară, Chișinău 2 octombrie 2020

În data de 2 octombrie 2020, Centrul Național de Expertize Judiciare aflat în subordinea Ministerului Justiției al Republicii Moldova organizează on-line, Masa rotundă științifico-practică internațională a experților judiciari cu tema "Cerințe tactice la efectuarea expertizelor judiciare și întocmirea raportului de expertiză judiciară".

Această informare ne-a fost transmisă de către Uniunea Profesiilor Liberale din România. În baza bunelor relații existente între Uniunea Profesiilor Liberale din România și Centrul Național de Expertize Judiciare din Republica Moldova, acesta din urmă a lansat o invitație UPLR ca reprezentanți ai asociațiilor membre care au tangență în activitatea lor cu domeniul expertizei judiciare, să participe la lucrările evenimentului

Limbile utilizate sunt română, engleză și rusă.

Condițiile și formularul de participare sunt menționate  în scrisoarea Centrului Național de Expertize Judiciare din Republica Moldova nr. 1277 din 05.08.2020, pe care oputeti consulta aici invitatie Romania.pdf

Termenul până la care poate fi transmis organizatorilor formularul de participare este 15 septembrie 2020 la dresa de e-mail:[email protected]

Toate persoanele interesate se pot adresa direct organizatorilor, informând și UGR despre dorința de a participa.


27.08.2020 Activități online Comisia 8 FIG

Multe dintre activitățile Comisiei 8 FIG au fost programate în cadrul FIG Working Week 2020, așa cum se menționează în newsletter-ul transmis de către reprezentanții Comisiei.

Chiar dacă FIG WW 2020 a fost anulată, Comisia 8 a reușit ca unele dintre activități să le susțina online. Astfel sesiunea comuna FAO și Comisia 8 pentru lansarea Ghidului Legal FAO privind Consoliodarea Terenului, a fost înlocuită cu un webinar, la care s-au înregistrat numeroși participanți. În cadrul acestei sesiuni și Uniunea noastră a fost reprezentată prin Vlad Păunescu, Vicepreședinte Comisia 8 UGR, Planificare Spațială și Dezvoltare.

Newsletter-ul Comisiei 8 FIG poate fi consultat aici 2020_1_newsletter FIG 8_layoutA4_def.pdf

 


27.08.2020 Invitație FME World Tour 2020

Conferința FME World Tour 2020, eveniment anual al partenerului nostru Globema, va fi organizată anul acesta online.

Evenimentul va avea loc va avea loc pe 7 octombrie, începând cu ora 10:00 AM.

Accesul la eveniment va avea loc printr-o platformă pusa la dispoziție de către Globema (veți primi informațiile de conectare după înregistrare).

Toate persoanele care s-au înscris la evenimentul programat on-site în luna iunie vor avea locul rezervat la evenimentul online din octombrie, sub rezerva că vor re-confirma înscrierea prin formularul din pagina evenimentului.

Pentru înregistrare vă rugăm accesați link-ul https://www.globema.ro/fme-world-tour-2020-bucuresti/


21.08.2020 Propuneri UGR modificare ODG 700/2014

Uniunea Geodezilor din România a înaintat ANCPI propunerile sale privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.

Aceste propuneri pot fi consultate aici Proiect_de_modificare_si_completare_a_Regulamentului_odg_700_final.pdf

De asemenea, au fost desemnatți membri care vor reprezenta UGR în cadrul gurpului de lucru privind modificarea și completarea Ordinului nr. 700/2014. 

  • Ionuț Săvoiu - președinte Uniunea Geodezilor din România
  • Irinel Greșiță – președintele Uniunii Geodezilor din România, filiala Dolj
  • Cătălin Costea – trezorier Uniunea Geodezilor din România
  • Florin Adrian Pîrvan – președintele Uniunii Geodezilor din România, filiala Prahova

Adresa de comunicare către ANCPI a componenței echipei UGR poate fi consultată aici 20200820_Adresa catre ANCPI comunicare membri grup lucru Ordinul 700-2014.pdf


19.08.2020 UGR a nominalizat reprezentații pentru grupurile de lucru din cadrul ANCPI

Săptămâna trecută UGR a nominalizat reprezentanții săi în trei din grupurile de lucru ANCPI - UGR.

Cele trei grupuri și reprezentanții UGR în cadrul lor, sunt următoarele:

1. Grup lucru ANCPI – UGR pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, modificat și completat prin Ordinul 1.347 din 25 mai 2020. Adresa transmisă către ANCPI poate fi consultată aici 20200814_Adresa catre ANCPI comunicare membri grup lucru Ordinul 1-2020.pdf

Membri reprezentanți UGR:

  • Ionuț Săvoiu - președinte Uniunea Geodezilor din România
  • Vlad Păunescu – vicepreședinte Comisia 8 Planificare Spațială și dezvoltare
  • Paul Dumitru – membru Comisia 5 Măsurare și Poziționare
  • Cosmin Dragomir – reprezentant firme membre UGR

2. Grup de lucru ANCPI - UGR pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare. Adresa transmisă către ANCPI poate fi consultată aici 20200812_Adresa catre ANCPI desemnare membru grup lucru ODG 107 din 2010.pdf

În cadrul acestui grup de lucru UGR va fi reprezentantă la nivel de președinte.

3. Grup de lucru cu frunizorii de soluții IT din cadrul ANCPI. Adresa transmisă către ANCPI poate fi consultată aici 20200814_Adresa catre ANCPI desemnare membru grup lucru cu furnizorii de solutii IT.pdf

Membru reprezentant UGR:

  • Sorin Dumitrescu - vicepreşedinte Comisia 10

11.08.2020 Chestionar EU Engineering Services

Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a informat ANCPI referitor la efectuarea unui studiu de către Comisia Europeană privind digitalizarea serviciilor profesionale pentru profesiile de avocat, arhitect, contabil, inginer.

În vederea participării la acest studiu, rugăm toate persoanele fizice și juridice autorizate care își desfășoară activitatea în domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei, să aceseze următorul link pentru a competa chestionarul referitor la Engineering Surveing: https://ec.europa.eu/growth/content/survey-digital-automation-professional-services_en

Deoarece răspunsurile date la chestionarul propus pot fundamenta o inițiativă legislativă sau o recomandare la nivel european în domeniul aplicabil, rugăm toate persoanele fizice și juridice autorizate, membre sau nemembre ale Uniunii, să completeze chestionarul până la data de 20.08.2020.

Adresa ANCPI prin care s-a transmis aceasta informare poate fi consultata aici Chestionar Engineering Services.pdf

Adresa Ministerului Educației Naționale Adresa MinEdNat.pdf


03.08.2020 Chestionare privind Piața de consultanță în management din Republica Moldova

Uniunea noastră participă în mod regulat la activitățile UPLR, aceasta reflectându-se prin numeroasele intervenții pe care le avem la acțiunile întrprinse de către partenerul nostru, căt și prin informările pe care UPLR le transmite în mod constant către noi.

Ultima informare primită de la UPLR prezintă inițiativa Asociației Consultanților în Management din România, asociație cu statut de observator al UPLR și a membrilor săi din Republica Moldova cu privire la două chestionarele care vor sta la baza a doua studii ale pieței de consultanță în management din Republica Moldova.

Sunt invitate să completeze cele două chestionare toate firmele care au lucrat sau lucrează în Republica Moldova și cunosc specificul pieței locale de consultanță în management, în măsura în care este posibil.

Cele două chestionare pot fi găsite la următoarele link-uri:

1) ”Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020”

https://1drv.ms/xs/s!Aura2cWuqlyxcpiy6HbczpmyxQ4?wdFormId=%7BEAD58DD6%2DCFB9%2D49ED%2D8EB6%2DFFDEAD03F3EB%7D

2) ”Impactul COVID-19 asupra pieței de consultanță în management din Republica Moldova”

https://1drv.ms/xs/s!Aura2cWuqlyxekJEEdt0oIgKV6o?wdFormId=%7B8D74D3E8%2D5FD1%2D4AE8%2DB1B7%2D2D1CBC56104A%7D


24.07.2020 Consultare publică ANCPI 24 iulie 2020

În perioada 25 iulie - 08 august 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format editabil la adresa e-mail [email protected].

Textul supus consultării pse găsește la adresa:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


17.07.2020 Propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului 700/2014

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin adresa nr. 32569/16.07.2020, solicită principalilor săi colaboratorilor, formularea unor propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, în vederea asigurării unui cadru legislativ coerent, suplu și eficient.

Propunerile Dvs. pentru modificarea sau completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, sunt așteptate până pe data de 01.08.2020 pe adresa [email protected], pentru a fi centralizate și transmise către ANCPI în termenul prevazut în Adresa pe care o puteți consulta aici Adresa privind formularea unor propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului 700_2014.pdf