Știri

25.09.2023 Simpozionul Internațional GEOMAT, 16 - 17 noiembrie 2023

Cea de-a 10 ediție a Simpozionului Internațional GEOMAT, va avea loc în perioada 16 - 17 noimebrie, 2023, la Iași.

Evenimentul găzduit de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași marchează o etapă importantă, sărbătorind un deceniu de existență a simpozionulu, dar și 210 ani de la înființarea primei școli de cadastru în limba română de către eminentul cărturar Gheorghe Asachi.

Organizatorii vor omagia contribuțiile cartografice ale renumitului cărturar umanist și fost principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir, print-un spațiu expozițional dedicat operei sale, în cadrul simpozionului.

Ediția de anul acesta a simpozionul va pune un accent mai mare pe evidențierea tendințelor contemporane în domeniul geomaticii și a rolului critic al datelor de referință spațiale în societatea noastră, în special în domeniul sistemelor de informații virtuale 3D.

”GEOMATICS ENGINEERING: Past, Present and Future” este tema principală a simpozionului de anul acesta organizat de către Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Uniunea Geodezilor din România fiind unul dintre partenerii acesteia în organizarea evenimentului,

Aliniindu-se la motto-ul GEOMAT, "Inspirație pentru o lume mai inteligentă", simpozionul va cuprinde subiecte care sunt relevante pentru prezent, dar și orientate spre viitor.

În curând se va da startul la înscrieri.

Pentru mai multe informații referitoare la eveniment, vă invităm să următiți această pagina, cât și pe cea evenimentului (Home | International Symposium GEOMAT).


23.09.2023 Vizită tehnică la Universitatea ”Gheorghe Asachi”, cu ocazia congresulului ITS România 2023

În perioada 25 - 26 septembrie 2023, Organizația Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – ITS Romania organizează la Iași, împreună cu Primăria, evenimentul cu participare internațională ITS Romania Congress 2023.

Unul dintre partenerii ITS România în organizarea evenimentului este Universitatea ”Gheorghe Aschi” din Iași.

Congresul va debuta cu o vizită tehnică la universitate, unde participanții vor avea ocazia să exploreze Laboratorul Orange 5G, din cadrul acesteia.

Evenimentul are loc sub patronajul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Ministerului Dezvoltării Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, agenda putând fi consultată la link-ul ITS Romania Congress 2023_Agenda_v1.0_14sep2023.pdf

Felicitări colegilorde la Universitatea ”Gheorghe Asachi”!


18.09.2023 Informare UPLR privind întâlnirea reprezentanților Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS

Uniunea Profesiilor Liberale din România, partener tradițional și susținător al Uniunii Geodezilor din România, informează în mod permanent UGR cu privire la acțiunile întreprinse la nivel european de către reprezentanții Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS.

Astfel UGR a primit informarea cu privire la întâlnirea recentă de la Bruxelles între reprezentanții Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, la care UPLR este membru cu drepturi depline, și cei ai Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale și Intelectuale din Belgia - UNPLIB în contextul în care, începând cu data de 1 ianuarie 2024, Belgia va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Principalele probleme identificate se referă la:

1. Recunoașterea specificităților întreprinderilor profesiilor liberale

Acest subiect a fost abordat în contextul recentului Raport al Uniunii Europene privind întreprinderile mici și mijlocii și în special afacerile foarte mici.

În discuții, au fost relevate eforturile depuse de fostul Comisar european, ANTONIO TAJANI în direcția recunoașterii specificităților întreprinderilor profesiilor liberale într-o viitoare lege a Uniunii Europene și elaborarea de politici în acest sens.

Din păcate, Comisia Junker nu a integrat rezultatele activității Grupului de lucru ad hoc înființat de către ANTONIO TAJANI printre prioritățile sale, iar urgențele majore cu care s-a confruntat actualul Președinte al Comisie Europene, Ursula von der Leyen și echipa sa au împiedicat orice evoluție viitoare a problemei. Mulți reprezentanți ai profesiilor liberale din Uniunea Europeană simt că a sosit momentul pentru un nou început și pentru a acționa în vederea includerii acestui obiectiv al profesiilor liberale în politica Uniunii Europene și pe agenda legilor ce se elaborează.

Cu câțiva ani în urmă, OTHMAR KARAS, europarlamentar austriac și în prezent Vicepreședinte al Parlamentului European a sugerat că "... profesiile liberale trebuie să fie ambițioase și să se concentreze în direcția unui Act al Profesiilor Liberale asemănător Actului Micii Afaceri (Small Business Act), adoptat de Comisia Europeană în anul 2008".

2. Promovarea problemelor specifice profesiilor liberale din domeniul sănătății

Grupul de lucru pe probleme de sănătate al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS pe probleme de sănătate a elaborat o serie de propuneri privitor la acest domeniu de activitate, care au fost deja prezentate Președinției suedeze a Consiliului Uniunii Europene.

3. Promovarea egalității de gen

Problemele specifice referitoare la egalitatea de gen în domeniul profesiilor liberale, care au fost identificate de către Grupul de lucru al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, au fost completate cu rezultatele Conferinței organizată în comun cu Consiliul European al Personalului Profesional și de Conducere - EUROCADRES , cu care CEPLIS a încheiat un acord de parteneriat.

4. Nevoia de adaptare a profesiilor liberale la realitățile actuale 

Complexitatea lumii de astăzi impune ca activitatea, serviciile și consultanța profesioniștilor liberali să fie adaptate unei lumi chiar mai digitale, unde Inteligența Artificială și Tranziția Verde prezintă transformări fără precedent. Desigur, lista de mai sus nu este una exclusivă. Aspecte specifice privind profesiile liberale vor putea fi adăugate. Consiliul European al Profesiilor Liberale - CEPLIS urmează să pregătească un text care va fi discutat cu autoritățile belgiene cu scopul de a fi incluse, pe cât posibil, în prioritățile Președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene.

Totodată, Consiliul European al Profesiilor Liberale va pregăti un Manifesto care va fi discutat cu partidele politice la nivel național și european în perioada pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2024.


18.09.2023 Noutăți Profesii Liberale

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR), partener tradițional al Uniunii Geodezilor din România, informează cu privire la acțiunile întreprinse de asociațiile de profesii liberale din Uniunea Europeană și de pe plan mondial în ultima perioadă.

Pentru detalii complete asupra tuturor acținulor întreprinse, vă rugăm descărcați materialul complet urmând link-ul: Noutati CEPLIS august 2023.pdf


18.09.2023 Ministerul Justiției organizează interviu pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar

În data de 06 septembrie 2023 Ministerul Justiției a publicat Anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor într-o anumită specializare.

Anunțul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Carieră”, subsecțiunea „Posturi vacante”.

Persoanele interesate se pot înscrie pentru susținerea interviului în perioada 07 septembrie - 03 noiembrie 2023 (ultima zi de primire a dosarelor de înscriere). Depunerea dosarelor se poate face personal, la sediul Ministerului Justiției, din municipiul București, strada Apolodor, nr. 17, sectorul 5 sau la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul. De asemenea, dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale ori de curierat rapid (fără indicarea unei persoane de contact din cadrul destinatarului).

Documentele necesare pot fi descărcate și de pe pagina anunțului, cât și la link-urile următoare:

model cerere inscriere interviu doctori decembrie 2023.pdf

model declaratie interviu doctori decembrie 2023.pdf

Acord GDPR interviu doctori decembrie 2023.pdf

Anunțul integral poate fi accesat direct la următorul link: https://www.just.ro/mj-organizeaza-interviu-dobandirea-calitatii-de-expert-tehnic-judiciar-2023/.


16.08.2023 Documentele oficiale ale Adunării Generale FIG au fost publicate

În 28 mai și 1 iunie 2023, în Statele Unite ale Americii, la Orlando - Florida, a avut loc cea de-a 46-a Adunare generală a Federației Internaționale a Geodezilor, fiind prima adunare a conducerii actuale.

Adunarea generală a avut loc in cadrul FIG Working Week 2023.

Aproximativ 300 de participanți au luat parte la Adunarea generală în fiecare dintre cele două zile de întâlniri (28 mai și 1 iunie). Apelul nominal, efectuat de vicepreședintele Kwame Tenadu, a arătat că în prima zi a Adunării generale, la 28 mai, au fost reprezentate 51 de asociații membre, iar în cea de-a doua zi, la 1 iunie, au fost reprezentate 52 de asociații membre. Au fost prezenți reprezentanți ai membrilor afiliați, ai mediului academic și ai membrilor corporativi

Conducerea FIG mulțumește membrilor care au fost reprezentați în persoană. Anul acesta nu a fost posibilă participarea online la lucrările Adunării generale FIG, și, cel mai probabil, nu va fi posibilă nici în anii următori. Conducerea FIG își speră să inspire membrii care doresc să participe să fie alături de organizatori în persoană. În special în ceea ce privește alegerile, este foarte important să se poată vorbi personal cu candidații în timpul săptămânii.

Vă reamintim că la Adunarea Generală din 2024 vor avea loc alegeri pentru doi vicepreședinți și pentru cei 10 președinți de comisii. Va exista un apel separat pentru nominalizări. Actualii președinți de comisii se pregătesc deja pentru planurile de succesiune, așa că, delegații UGR sunt aștptați să fie activi în cadrul comisiilor.

Conducerea FIG a transmis UGR următoarele documente emise în urma Adunării generale a FIG, 2023:

Alte documente referitoare la Adunarea generală a FIG 2023 pot fi consultate pe site-ul FIG la adresa News from FIG - 2023

De asmenea, vă invităm să consulatți și pagina News from FIG - FIG Working Week 2023 report, unde vei găsi rapoarte și informații privind FIG WW 2023, ce s-a desfășurat în Orlando, Florida, SUA, în perioada 28 mai - 01 iunie 2023.


11.08.2023 Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare

În a doua jumătate a lunii iulie, Ministerul Justiției a emis Ordinul 1190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial 662/19.07.2023.

Nomenclatorul face parte din proiectul „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639), parte din contractul semnat între Ministerul Justiției și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (actualmente Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației), în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional „Capacitate administrativă” 2014—2020, derulat de Ministerul Justiției.

Pentru consultarea Ordinului Ministerului Jusțiției vă rugăm accesați ORD_MJ_1190.C.2023[1].pdf


24.07.2023 Informare UPLR privind reuniunile Adunării Generale și Comitetului Permanent ale CEPLIS

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR), partenerul UGR, informează cu privire la desfășurarea reuniunilor Adunării General și Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS.

Pentru detalii complete asupra celor discutate la data de 7 iulie 2023 în cadrul reuninilor Adunării Generale și a Comitetului Permanent ale CEPLIS, ce au avut loc la Bruxelle, în sediul Parlamentului European, vă rugăm descărcați materialul complet urmând link-ul Proces-verbal CEPLIS Bruxelles 07.06.2023.pdf.


24.07.2023 Call for Papers FIG Working Week 2024

FIG a dat startul pentru depumerea rezumatelor lucrărilor ce vor fi susținute în cadrul FIG Working Week 2024.

Aveți o experiență deosebită, rezultate interesante, proceduri noi sau productive, idei interesante, rezultate noi de cercetare sau altceva pe care ați dori să le împărtășiți cu colegii dumneavoastră? Doriți să fiți inclus în programul tehnic?

FIG Working Week este unică, deoarece se adresează atât cadrelor universitare, cât și practicienilor. În anii precedenți, participanții au fost împărțiți în mod egal, cu o treime, între guvern, cadre universitare și practicieni privați. Programul tehnic ar trebui să reflecte, de asemenea, acest lucru, prin urmare, vă invităm să transmiteți rezumatele lucrărilor dvs. ce vor fi prezentate în cadrul evenimentului ce va avea loc în perioada 19 -24 mai 2024, în Accra, Ghana.

Tema generală a FIG WW 2024 este: ”Lumea ta, lumea noastră: Mediu rezistent și gestionarea durabilă a resurselor pentru toți”

Trimiteți rezumatele dumneavoastră și contribuiți la dialogul global privind construirea unui viitor durabil.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015, oferă un plan comun, care are în centrul său cinci dimensiuni-cheie: oameni, planetă, parteneriat, pace și prosperitate.

Vă invităm să vă implicați și să trimiteți lucrări care să ofere informații pentru dezbatere și acțiune în subiecte care contribuie la progresul unei lumi mai ecologice și mai rezistente și încurajăm contribuțiile de înaltă calitate ale cercetătorilor și practicienilor în următoarele subiecte generale:
  •   Resurse funciare și minerale
  •   Apă, oceane
  •   Gestionarea și guvernanța terenurilor, inclusiv urbanizarea/ruralulGeospațial
  •   Tehnologie și etică

Informații detaliate găsiți la adresa FIG Working Week 2024 - Call for Papers

Depunerea rezumatelor a fost deschisă atât pentru lucrările care fac obiectul unei evaluări inter pares, cât și pentru cele care nu fac obiectul unei evaluări inter pares.
 
Termenul limită pentru rezumatul și lucrarea completă pentru evaluarea inter pares: 2 octombrie 2023
 
Termenul limită pentru rezumatele care nu fac obiectul unei evaluări inter pares: 1 noiembrie 2023
 
Datele complete privind depunerile se pot găsi la adresa FIG Working Week 2024 - Important Dates
 
Pentru transmiterea rezumatelor vă rugăm accesați FIG Working Week 2024 - Submission of Abstracts
 
Mult succes tuturor!

25.06.2023 Noutăți FME și Safe Software

LICENȚIERE SIMPLIFICATĂ, MODEL SUBSCRIPȚIE, DESIGN MAI PRIETENOS

Aprilie 2023 a venit cu schimbări majore la Safe Software. După 30 de ani pe piață, atât compania în sine, cât și produsul său emblematic – Platforma FME – au suferit o transformare majoră și au apărut într-o versiune complet nouă.

Fondatorii Safe Software motivează rebranding-ul cu dorința de a potrivi imaginea Safe cu modul în care evoluat platforma FME de-a lungul anilor, care a parcurs un drum lung de la o soluție de nișă pentru procesarea datelor la o soluție multifuncțională, cuprinzătoare, pentru integrarea sistemelor din cadrul companiilor. Acum oferă posibilități de aplicabilitate aproape nelimitate și este potrivit pentru organizații de toate dimensiunile și din toate industriile.

Pentru noutățile de la Safe Software vă rugăm accesați MODEL SUBSCRIPȚIE, LICENȚIERE SIMPLIFICATĂ, DESIGN MAI PRIETENOS - CE ESTE NOU ÎN FME ȘI SAFE SOFTWARE? - FME-RO (globema.ro)

Știrile privind FME și Safe Software sunt puse la dispoziția Uniunii Geodezilor din România de către partenerul acesteia, GLOBEMA ROMÂNIA.