Știri

27.05.2020 Răspunsul Ministerului Finanțelor Publice la scrisoarea deschisă a SRR Antena Satelor

În data de 23 martie 2020, Societatea Română de Radiodifuziune Antena Satelor, prin reprezentanții emisiunii “Cadastrul pe înţelesul tuturor. Nouă ne pasă!”, Ion Dan Voicu și Mihai Racovicean, a transmis către Ministerul Finanţelor Publice o scrisoare deschisă prin care se solicita sprijinirea activităţii din domeniul cadastrului.

Ministerul Finanțelor Publice a transmis SRR în data de 19 mai 2020 răspunsul la scrisoare prin adresa Nr. 620.318/19.05.2020. Acesta poate fi consultat aici raspuns cadastru.pdf


27.05.2020 Proiect OUG privind semnătura electronică

Uninunea Profesiilor Liberale din România a transmis UGR proiectul OUG privind stabilirea unor măsuri în legătură cu utilizarea înscrisurilor în formă electronică de către factorii implicați în activitățile din domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, construcții și unele profesii liberale, pentru a introduce sau corecta denumirea profesiei/profesiilor reprezentate de către Uninunea noastră.

În proiect la articolul II se menționează:

” (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile tuturor factorilor implicați, în condițiile legii, în activitățile menționate la art. I.

(2) În sensul alin. (1) factorii implicați sunt:

...

d) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul cadastrului și publicității imobiliare în conformitate cu Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

UGR a solicitat modificarea art. II (2) lit. d) după cum urmează:

d) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei în conformitate cu Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Draft-ul OUG poate fi consultat aici OUG_SE_OAR-200520.pdf

 


21.05.2020 Adresa ANCPI nr. 21954 din 19 mai 2020 privind semnătura și sigiliul electronice calificate

ANCPI a transmis UGR adresa cu nr. 21954 din 19 mai 2020 referitoare la semnătura electronică calificată și sigliliul electronic calificat utilizate în aplicarea art. 281 din Legea Cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Adresa poate fi consultată aiciAdresa 21954 - 710 DPI semnatura electronica calificata si sigiliul electronic calificat


21.05.2020 Consultare publică ANCPI 21 mai 2020

În perioada 21 - 31 mai 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin referitor la modificarea Ordinului nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unitățile sale subordonate. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format editabil la adresa e-mail [email protected].

Textul supus consultării poate fi consultat la adresa:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


20.05.2020 Consultare ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat consultarea tuturor asociațiilor profesionale și patronale înființate legal care își desfășoară activitatea în domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei în vederea modificării Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Încurajăm toate persoanele fizice și juridice să transmită până la data de 10 iunie 2020, propuneri, sugesti sau opini, cu privire la modificarea Regulamentului, pe adresele de e-mail [email protected] și [email protected].

UGR va centraliza toate propunerile, sugestiile, opiniile primite, într-un document care va conține un set de reguli coerente, simple, clare, unitare cu privire la principiile care vor guverna noul Regulament, și îl va trasnmite către ANCPI.

Vă reamintim că ultima actualizare a Regulamentului a avut loc în luna mai 2020 prin Ordinul 1256/05.05.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 414/19.05.2020.

Ultima actualizare a regulamentului poate fi consultată aici 20200519_Ordin 1256.pdf


19.05.2020 Ordin privind modificarea și completarea ODG al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

În perioada 01 - 11 mai 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a supus consultării publice proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

În urma propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite de către ANCPI, a fost emis Ordinul pe care îl puteți colsulata aici ordin_modificare_ordin_1_2020_107.pdf

În cel mai scurt timp acesta urmează să fie publicat în Monitorul Oficial Partea I. Vom reveni cu informații privind publicarea sa.


14.05.2020 Propunerile UGR pentru creșterea participării furnizorilor din domeniu la contractarea serviciilor de cadastru și înregistrare sistematică cu finanțare POR Axa 11

În contextul discuțiilor purtate săptămâna trecută în zilele de marți (sediul MLPD) și joi (sediul ANCPI), la care au participat Ministrul Ion Ștefan, Președintele ANPCI Laurențiu Blaga, Președintele UGR Ionuț Săvoiu, cât și alți reprezentanți ai MLPDA, AM POR, ANCPI și UGR, am transmis către ANCPI propuneri de modificare a Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin ODG nr. 1/2020, sinteza propunerilor UGR privind conținutul livrabilelor și procentele de decontare și justificarea cererilor de modificare în ceea ce privește modul de decontare al imobilelor cu geometrie asociată și al imobilelor cu proprietar neidentificat.

Minuta întâlnirii de la sediul MLPDA și propunerile UGR pot fi consultate în documentele de mai jos.

20200511_Minuta intalnirii MLPDA ANCPI UGR.pdf

20200511_Scrisoarea UGR catre ANCPI justificare anulare reduceri.pdf

20200506_propunere modif ODG 1-2020.pdf


13.05.2020 Ordonața de Urgență nr. 61/2020 privind completarea Legii nr. 7/1996 și a OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

A fost publicată în Monitorul Oficial Prtea I nr. 381 din 12 mai 2020, Ordonanța de Urgență nr. 61/2020 din 30 aprilie 2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Textul integral al Ordonaței poate fi consultat aici Ordonanta de urgenta 61 2020.pdf


06.05.2020 Răspuns ANAP la solicitarea UGR referitoare la emiterea unui punct de vedere privind ajustarea prețului contractelor de servicii de cadastru și înregistrare sistematică

Agenția Națională pentru Achiziții publice a răspuns adresei UGR din data de 15 aprilie 2020, prin care se solicita emiterea unui punct de vedere privind posibilitatea legală a ajustării valorii contractelor aflate în derulare la autoritățile contractate.

Adresa ANAP cu nr. 4586/05.05.2020 poate fi consultată aici. Raspuns ANAP 4586 UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMANIA-compressed.pdf


01.05.2020 AM POR acceaptă organizarea întâlnirii solicitate de către UGR

Uniunea Geodezilor din România a solicitat Autorității de Management pentru POR organizarea unei întâlniri în cadrul căreia reprezentanții UGR să prezinte succint punctele de vedere ale Uniunii privind derualrea accelerată a POR Axa 11.

AM POR a raspuns solicitării UGR, informând asupra organizării întâlnirii după data de 15 mai 2020. De asmenea, AM POR a comunicat că la întâlnire va invita și reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, lider al parteneriatului, beneficiar al proiectului.

Adresele UGR prin care s-a solicitat întâlnirea, și AM POR privind raspunsul la solicitare, pot fi consultate mai jos. 

20200428_Solicitare intalnire privind POR Axa 11.pdf

Raspuns AM POR catre Uniunea Geodezilor din România_30.04.2020.pdf