Știri

15.09.2021 Noutăți profesii liberale

Uniunea Profesiilor Liberale din România, partener al UGR, așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, ne informează cu privire la ultimele activități întreprinse de către asociațiile profesiilor liberale din Uniunea Europeană.

Materialul UPL poate fi descărcat urmând link-ul Noutati profesii liberale.pdf


10.09.2021 Întâlnire între reprezentanții UGR și cei ai OCPI Ilfov

Ieri, 09.09.2021, a avut loc la sediul OCPI Ilfov, întâlnirea între reprezentanții acestei instituții și cei ai Uniunii Geodezilor din România.

Printre subiectele discutate au fost și următoarele:

  • Stabilirea unui dialog regulat cu reprezentanţii UGR la nivel de grup de lucru OCPI / UGR
  • Susţinerea de OCPI a unor iniţiative de modificare a reglementărilor actuale agreate la nivelul grupului de lucru comun cu OCPI Ilfov
  • Actualizarea bazei de date a furnizorilor de servicii persoane fizice autorizate
  • Neclarităţi în modul de elaborare a lucrărilor legate de expropieri
  • Clarificări privind elaborarea lucrărilor care se referă la construcții în curs de execuție situate pe terenuri care se dezmembrează sau se alipesc

Întâlnirea a fost solicitată la sfârșitul lunii iunie 2021.

 


01.09.2021 Comunicat de presă UPLR privind poziția Consiliului Concurenței

Uniunea Profesiilor Liberale din România a transmis uniunii noastre Comunicatul de presă prin care  își exprimă îngrijorarea față de poziția Consiliului Concurenței referitoare la modificarea legislației privind înființarea firmelor de contabilitate/expertiză contabilă.

Comunicatul UPLR poate fi consultat urmând link-ul Comunicat UPLR - cons concurentei.pdf


01.09.2021 Întâlnire UGR - ANCPI - CNC privind proiectul LAKI

Astăzi, 01.09.2021, a avut loc la sediul ANCPI întâlnirea solicitată săptămâna trecută de către UGR, privind implementarea cu succes și la teremen a proiectului LAKI. La solicitarea uniunii, transmisă în data de 23.08.2021 (20210819_Adresa catre ANCPI solicitare intalnire CNC.pdf), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a răspuns prin adresa nr. 39543/30.08.2021, prin care a comunicat acordul privind întâlnirea solicitată (5554 39543 R UGR sedinta tehnica de lucru CNC-UGR.pdf).

La întâlnirea de astăzi din partea UGR au participat dnii Ionuț Săvoiu, președintele uniunii și Cornel Păunescu, președinte onorific. De asemenea, a participat și dnul Octavian Balotă Laurențiu, vicepreședinte S.R.F.T. (Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție), invitat al UGR.

Din partea ANCPI au fost prezenți la întâlnire dna Ana-Maria Deică, șef serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică, și dnii Mircea Viorel Popa - director general adjunct ANCPI, Victor Adrian Grigorescu - director Direcția de Înregistrare Sistematică, Ioan Buzaș - director Direcția de Cadastru și Geodezie.

Centrul Național de Cartografie a fost reprezentat la această întâlnire de către dnii Radu Dan Nicolae Crișan - director general adjunct CNC, Neculai Avramiuc - șef serviciu Geodezie și Cercetare-Dezvoltare și dnele Iuliana Cuibac și Iuliana Pârvu, ambele consilieri cadastru.

Principalul subiect discutat în cadrul întâlnirii, așa cum a fost solicitat, s-a referit la probleme tehnice legate de implementarea cu succes și la teremen a proiectului LAKI III.

Tot în contextul acestui proiect, în urma consultării de piață cu nr. MC1015763 din iulie 2021, inițiată de către ANCPI, Uniunea Geodezilor din România a încurajat agenții economici din domeniu să participe activ la această consultare și să evalueze cât mai corect și documentat pe baza propriei experiențe, valoarea serviciilor prestate luând în considerare toate criteriile care influențează valoarea estimată a acestora.


30.08.2021 Start înscrieri Săptămâna Geodeziei Românești

La sfârșitul săptămânii trecute s-a dat startul înscrierilor la Conferința "Smart surveying solutions for sustainable development", ce va avea loc în cadrul Săptămânii Geodezie Românești.

Lucrările conferinței se vor desfășura în perioada 27 - 29 octombrie 2021, în Aula ”Sergiu T. Chiriacescu” a Universității Transilvania din Brașov.

Termenle pentru transmiterea abstractelor și a formelor finale ale prezentăriilor, pentru cei care doresc să participe cu lucrări la conferință, sunt următoarele:

1. 24 septembrie 2021, pentru abstracte

2. 15 octombrie 2021, pentru formele finale ale prezentărilor

Modulul de înregistrare poate fi accesat din meniul Registration din site-ul evenimentului (Home | UGR - Conference) sau urmând link-ul SGR - UGR - ConfTool - Login (againcompany.ro)

 

 

 


23.08.2021 Solicitare întâlnire cu reprezentanții ANCPI și CNC

La sfârșitul săptămânii trecute, Uniunea Geodezilor din România a solicitat ANCPI organizarea unei ședințe tehnice de lucru și consultare la care să participe și conducerea CNC.

Principalul subiect pe care UGR dorește să îl discute se referă la implementarea cu succes și la teremen a proiectului LAKI.

Adresa transmisă de către UGR poate fi consultată la link-ul 20210819_Adresa catre ANCPI solicitare intalnire CNC.pdf


23.08.2021 Simpozion Internațional Științifico-Practic organizat de către UASM

Facultatea Cadastru şi Drept a Universității Agrare de Stat din Moldova organizează în perioada 01 - 02 octombrie 2021, Simpozionul Internațional Științifico-Practic „Reglementarea utilizării resurselor naturale: realizări și perspective”. Simpozionul este dedicat aniversării a 70 de ani de la fondarea Facultății Cadastru și Drept, și se va  desfășura în format mixt pe următoarele secțiuni:

1. Organizarea teritoriului şi dezvoltarea durabilă
2. Geomatică, cadastru şi evaluarea imobilului
3. Hidroameliorația – strategia dezvoltării durabile
4. Dezvoltarea durabilă în reglementările normative contemporane

Detalii despre înregistrare, întocmirea și transmiterea lucrărilor găsiți în Invitatie 70 ani Simpozion UASM.pdf


18.08.2021 Simpozionul științific ConsGeoCad 2021 a fost anulat

Reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei au anunțat anularea simpozionului științific cu participare națională și internațională, ConsGeoCad 2021. 

Simpozionul era programat în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2021, la Facultatea de Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Colegii de la UTM își mențin intenția de a organiza evenimentul în format fizic odată ce situația generală va permite.


18.08.2021 Declarația CEPLIS privind reglementarea Serviciilor și Piețelor Digitale

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR), a transmis Declarația Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS cu privire la Serviciile și Piețele Digitale.

Declarația a fost redactată în baza activității Grupului de lucru cu privire la digitalizarea în domeniul profesiilor liberale. Grupul de lucru în cauză este condus de către SERGE GUIGOU, reprezentant al Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale din Franța-UNAPL. Declarația a fost transmisă tuturor membrilor Parlamentului European care activează în cadrul comitetelor relevante cu scopul ca ideile conținute să fie incluse în proiectele de raport ce vor fi discutate și votate în Comitetul pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului și în sesiunea plenară a Parlamentului European din luna decembrie 2021.

Până în prezent, Consiliul European al Profesiilor Liberale-CEPLIS a primit câteva aprecieri încurajatoare din partea unor membri ai Parlamentului European care au afirmat că vor lua în considerare declarația cu ocazia elaborării amendamentelor la cele două rapoarte.

Declarația poate fi consultată la link-ul Declaratie CEPLISprivind Reglementarea Serviciilor și Piețelor Digitale.pdf


10.08.2021 Minuta întâlnirii dintre reprezentanții UGR și OCPI București

În utima marți a lunii iulie a avut loc, așa cum vă anunțam, întâlnirea dintre reprezentații UGR și cei ai OCPI București.

La întânirea care a avut loc la sediul OCPI, au participat din partea OCPI Bucureşti următorii: Cernea-Marian SIMION - Director, Cristina Filip - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, Manuela Bratu - Șef Serviciu Publicitate Imobiliară, Mihaela Chigai - Șef Serviciu Cadastru, Mihaela Mincă - Șef Birou Avize și Recepții.

Din partea UGR au fost prezenți Ionuţ Săvoiu - preşedinte UGR, Alexandru Iliescu - președinte UGR Bucureșri Sector 1, Mihai Radu Niță - vicepreședinte UGR Ilfov, Adrian Cârâc - membru UGR București Sector 3, Bogdan Munteanu - membru UGR București Sector 3.

Tematica propusă și rezumatul acestei întâlniri pot fi consultate în Minuta UGR OCPI B.pdf