Știri

17.01.2022 Activități CLGE la sfârșitul anului 2021

La sfârșitul lunii noiembrie 2021, între 25 și 27, a avut loc în Finlanda, la Saariselkä, cea de-a doua întâlnire anuală a membrilor CLGE.

CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens, sau The Council of European Geodetic Surveyors) este cea mai cunoscută asociație a topografilor europeni. Întâlnirile cu membrii au loc de două ori pe an, în țări diferite.  În 2020 nu a avut loc nici o întâlnire, datorită situației pandemice.

Anul trecut, 2021,  CLGE a organziat o primă întâlnire la Atena în mai, cu participare fizică restrânsă, majoritatea membrilor fiind prezenți online.

Cea de-a doua întâlnire din 2021 a avut loc la Saariselkä, Finlanda, între 25 – 27 noiembrie. Au fost prezenți fizic 40 de participanți, și un număr mult mai mare participând online.

Din partea României domnul președinte onorific al UGR, profesor doctor inginer Cornel Păunescu, a participat fizic la evenimentul CLGE.

În prima zi, pe 25 noiembrie, a avut loc cea dea-a VII-a Conferința CLGE a Topografului European cu tema Femeia in Topografie, urmând obiectivul nr. 5 de dezvoltare durabilă din Agenda Națiunilor Unite, și anume ”Egalitatea de Gen”. Femei din Croația, Danemarca, Olanda dar și alte țări au susținut prezentări. În cadrul conferinței au avut loc discuții referitoare la rolul femeii ca specialist în condițiile societății moderne. 

Pe 26 noiembrie au început lucrările Adunării Generale. Au fost discutate aspecte financiare și de organizare. În cadrul Adunarilor Generale se fac propuneri despre Geodezul anului. Pentru anul 2021 a fost propus matematicianul Gauss. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Un punct important a fost atins prin aprobarea declarației de la Saariselkä, care va fi publicată ulterior.

De asemenea, au fost votate locațiile viitoarelor întâlniri. Astfel, pentru luna mai 2022 gazdă va fi Macedonia, iar pentru octombrie 2022 Spania va fi locul de întâlnire. România a concurat și ea pentru găzduirea celei de-a doua întâlniri din anul acesta, dar a cedat locul Spaniei, deoarece în aceeași perioadă va avea loc în această țară întâlnirea topografilor din America Latină. România va organiza prima întâlnire din anul 2023.

Minuta Agendei poate fi descărcată urmând link-ul 21_11_26_CLGE_GA_Saariselkä_Minutes_v0.2.pdf

Pentru alte informații privind evenimentul CLGE de la sfârșitul anului 2021, vă invităm să accesați Events Archive - Council of European Geodetic SurveyorsCouncil of European Geodetic Surveyors (clge.eu)


17.01.2021 Noutăți profesii liberale ianuarie 2021

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, Uniunea Profesiilor Liberale din România UPLR), partener al UGR, ne informează periodic cu privire la ultimele activități întreprinse de către asociațiile profesiilor liberale din Uniunea Europeană.

Materialul UPLR cuprinzând activitățile asociațiilor liberale din perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022, poate fi descărcat urmând link-ul Noutati CEPLIS dec 2021-ian 2022.pdf


14.01.2022 Consultare publica ANCPI 14 ianuarie 2022

În perioada 14 ianuarie – 24 ianuarie 2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul  de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultãrii publice, proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020 – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail [email protected], până cel mai târziu 24 ianuarie 2022.


27.12.2021 Prima întâlnire din 2022 cu reprezentanții OCPI București

La începutul lunii decembrie 2021, UGR a solicitat OCPI București o nouă întâlnire la nivel reprezentativ. 

OCPI București prin adresa nr. 18553/14.12.2021 (Adresa OCPI Bucuresti - Intalnire UGR - OCCPI Buc. - 16.12.2021.pdf), a informat uniunea noastră cu privire la data și ora stabilite pentru prima întâlnire din anul 2022. Întâlnirea va avea loc la sediul OCPI București din Bd. Expoziției nr. 1A, Sector 1, în data de 11.01.2021, ora 10:30.


27.12.2021 Răspunsul ANCPI la Petiția UGR

Uniunea Geodezilor din România a transmis în data de 17 noiembrie 2021, către ANCPI, Petiția cu nr. 71 (Petitie catre ANCPI solicitare clarificari 71 din 17.11.2021.pdf). Prin petiția transmisă UGR solicita clarificări/precizări privind următoarele:

1. Înregistrarea cererii de recepție și/sau înscriere prin mandatar, în condițiile dispozitiilor art. 28 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Redepunerea cererilor în condițiile art. 2, alin. (6), teza a doua din Ordinul nr.16/2019 coroborat cu prevederile art. 39 alin. 11 din Ordinul 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii initiale cu privire la obiectul și serviciul solicitat, fară plata unui tarif suplimentar, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii.

În data de 23.12.2021 ANCPI a transmis către UGR răspunsul său privind Petiția nr. 71 din 17.11.2021.

Răspunsul ANCPI poate fi consultat la link-ul ANCPI_Raspuns petitie UGR.pdf


27.12.2021 Mesajul conducerii UGR la sfârșitul anului 2021

Mulțumim tuturor membrilor, sponsorilor și partenerilor UGR, tuturor celor care au sprijinit și contribuit la eforturile conducerii uniunii pentru realizarea activitaților anului care se încheie, printre cele mai importante acțiuni fiind pregătirea celei de-a doua ediții a Săptămânii Geodeziei Românești, eveniment ce va fi reprogramat în martie 2022.

Sunt increzător că vom reuși să păstrăm sau să perfecționăm ceea ce a fost bun și să schimbăm în bine tot ceea ce nu ne-a reușit până acum, în anul 2022, an în care vor avea loc alegeri pentru o nouă conducere a uniunii.

Să ne vedem cu bine în 2022!

În numele conducerii Uniunii Geodezilor din România urez tuturor, familiilor, prietenilor și colaboratorilor noștri, LA MULTI ANI 2022!

Ionuț Săvoiu - Președinte UGR


27.12.2021 Mesajul Președintelui CLGE cu ocazia sfărșitului de an

Prședintele CLGE (Consiliul European al Geodezilor), Vladimir Krupa, a transmis Uniunii Geodezilor din România mesajul de sfărșit de an, în care prezintă pe scurt activitatea CLGE din anul 2021, și transmite urările sale pentru 2022.

Mesajul poate fi descărcat la link-ul 21_12_20_CLGE_Presidents_Letter_Osijek_v1.0.pdf

Uniunea Geodezilor din România este membru activ în cadrul CLGE, participând prin reprezentanții săi, la majoritatea evenimentelor organizate de către Consiliul European al Geodezilor. 


20.12.2021 Strategia ANCPI pentru perioada 2021 - 2026

Uniunea Geodezilor din România invită toți membrii, dar și pe cei care încă nu au aderat, să consulte Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru perioada 2021 - 2026 (Strategia-ANCPI-2021-2026-1.pdf), încuranjând exprimarea a câtor mai multe puncte de vedere care să constituie baza pentru opinia pe care UGR dorește să o transmită către ANCPI.


08.12.2021 Dezbatere pe tema achiziţiilor publice afectate de pandemia de COVID-19

Societatea Academică din România, Transparency International România, Institutul pentru Politici Publice și Government Transparency Institute organizează în data de 14 decembrie 2021, începând cu ora 11:00, o dezbatere pe tema achiziţiilor publice afectate de pandemia de COVID-19.

Întrebarea cheie a evenimentului este „În ce măsură au asigurat autoritățile publice integritatea achizițiilor în perioada afectată de pandemie?”

Folosind date de la spitale, precum şi de la autorităţi centrale, locale şi firme cu capital majoritar de stat, organizatorii au analizat cum s-au cheltuit banii publici şi în ce măsură s-au respectat obligaţiile de transparență şi de competiţie.

Evenimentul va avea loc online pe pagina de facebook România Curată - Home | Facebook, și se va desfăşura în limba română cu traducere simultană în limba engleză. Evenimentul va începe cu o prezentare a autorilor şi a principalelor concluzii din raport, urmate de o dezbatere.

Invitația la eveniment poate fi descărcată urmînd link-ul Invitatie dezbatere - achizitiile publice si pandemia.pdf


08.12.2021 Consultare publica ANCPI 8 decembrie 2021

În perioada 9 decembrie - 19 decembrie 2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri. Textul supus consultării poate fi accesat la adresa Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice, proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format editabil la adresa e-mail [email protected], până cel mai târziu 19 decembrie 2021.