Știri

22.01.2020 Consultare publică ANCPI

În perioada 21 - 31 ianuarie 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Textul supus consultării publice se regăsește la: http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


13.01.2020 Invitație participare la dialogul lunar cu ANCPI

Conducerea UGR a lansat invitații către membrii săi, persoane fizice și juridice, de a contribui activ la dezvoltarea dialoguluicu ANCPI început în prima săptămână a acestui an. Președinții fiecărei asociații locale sunt încurajați să organizeze întâlniri periodice cu profesioniștii din județul pe care îl reprezintă și să formuleze subiecte pentru agenda întâlnirilor lunare cu ANCPI. Membri UGR persoane juridice au fost invitați să se alăture delegației ce va participa la următoarea întâlnire cu reprezentanții ANCPI, ce va avea loc miercuri, 22 ianuarie 2020.

Puteți descărca cele două invitații aici: Invitație către președinții asociațiilor locale UGR Invitație către colaboratorii UGR


10.01.2020 Ședința extraordinară a Asociației Locale UGR Prahova

În data de 08.01.2020 a avut loc Ședința Extraordinară a Asociației Locale UGR Prahova. La Sedință au participat reprezentanți ai persoanelor fizice autorizate și ai OCPI Prahova. În cadrul întâlnirii au fost discutate modificările aduse Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Minuta ședinței poate fi descărcată aici


10.01.2020 Adresa ANCPI nr. 744/10.01.2020

Adresa ANCPI nr. 744/10.01.2020 referitoare la procedura aplicabila în cazul cererilor de receptie si/sau inscriere în evidentele de Cadastru si/sau carte funciara care primesc solutie de respingere, poate fi descarcata aici


07.01.2020 Întălnire de lucru ANCPI - UGR

În data de 7 ianuarie 2020, la sediul Agenției Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), la solicitarea conducerii instituției, a avut loc o întâlnirea de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România(UGR). Din partea ANCPI au fost prezenți: Ileana Spiroiu și Mircea Popa - Directori generali adjuncți ai ANCPI, Ionuț Buzaș - Director al direcției de cadastru și geodezie, Marius Ionescu - Director al direcției de publicitate imobiliară. UGR a fost reprezentată la întâlnire de Ionuț Săvoiu - Președinte, Dan Popescu – Vicepresedinte (regiunea Muntenia și Oltenia), Alexandru Păun – Secretar Executiv, Irinel Greșiță – Cenzor și alți reprezentanți ai conducerilor filialelor Aliona Gradinaru (Constanța), Razvan Despa (București sector 2), Vlad Păunescu (București sector 1 și Vicepreședinte Comisia 8), Cătălin Costea (Argeș și secretar al Comisiei 10).

În cadrul întâlnirii au fost discutate teme generale legate de intensificarea colaborării instituționale permenente între ANCPI și UGR, necesitatea reluării procesului legislativ și avizarea legii de organizare și reglementare a profesiei de geodez, precum și stadiul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară din perspectiva profesioniștilor reprezentați. Pe agenda de lucru au fost abordate și clarificate în mod pozitiv unele aspecte legate de ultimele modificări ale ODG ANCPI 700/2014 intrate în vigoare pe data de 6 ianuarie 2020. Modificările prezentate de conducerea ANCPI vizează clarificarea și simplificarea procedurilor de recepție a lucrarilor precum și scurtarea termenelor de soluționare. Un nou proiect de modificare a ODG 700/2014, care va corecta unele inadvertețe și neclarități, va fi pus în dezbatere publică pe pagina de web a ANCPI în perioada imediat urmatoare dând posibilitatea introducerii și a altor propuneri de modificare venite din partea comunitații profesionale.

Participanții la discuții au agreat că UGR este o organizație reprezentativă la nivel național și profesional capabilă să dezvolte o comunicare instituțională permanentă cu ANCPI pe tema reglementărilor din domeniu. A fost stabilit că în ultima zi de joi a fiecarei luni să fie derulate consultări de lucru bilaterale pe teme care apar în practică din aplicarea cadrului normativ în vigoare. Conducerea UGR solicită filialelor ca să contribuie activ la dezvoltarea acestui dialog lunar prin comunicare în timp util și în formă scrisă către conducerea UGR a unor situații și cazuri concrete care apar în activitatea profesioniștilor nostri, în vederea stabilirii agendei de discuții lunare cu reprezentanții ANCPI.

Totodată, a fost stabilit de comun acord ca în data de 23 ianuarie 2020, ora 11:00, la sediul ANCPI, va fi organizată o discuție cu o delegație a UGR pe tema identificării unor soluții concrete tehnico-economice care să stimuleze o participare mai activă a profesioniștilor geodezi la realizarea accelerată a Programului național de cadastru și carte funciară cu respectarea condițiilor de calitate actuale.


06.01.2020 Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 4 din data de 06 ianuarie 2020 Ordinul pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009. procedura aplicabilă în cazul cererilor de receptie și/sau înscriere în evidențele de Cadastru și/sau carte funciară care primesc soluție de respingere.


19.12.2019 Invitație de participare la FIG Working Week 2020 și a 5th FIG Young Surveyors Conference

Federația Internațională a Geodezilor invită fiecare tânăr geodez să aplice pentru Bursele Fundației FIG acordate pentru participarea la FIG Working Week 2020 și la a 5-a Conferință a FIG Young Surveyors, Amsterdam, Olanda, 9 -14 mai 2020.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să vedeți mesajul de mai jos:

The FIG, the FIG Foundation, and the FIG Young Surveyors Network invite every Young Surveyors* to apply for the next FIG Foundation Grant to attend and participate in the next FIG Working Week 2020 and 5th FIG Young Surveyors Conference in Asmterdam, The Netherlands, from 9 to 14 May 2020.

This opportunity is reserved for deserving Young Surveyors, that are:

A) Young Surveyors (YS)

- Surveying students (and all related studies) aged 35 years or under

B) Young Surveying Professionals (YSP)

- Young Professionals of surveying and all related studies within 10 years of graduation from a Bachelor or Master’s degree aged 35 years or under

if you are interested to know more or if you feel you can be the next Grant awardee, follow this link and complete the form

The FIG Foundation Grant will cover: travel and visa costs (e.g. airfare, train, bus), accommodations and meals, the FIG Congress Registration Fee, the FIG Young Surveyors Conference registration fee, the FIG Foundation Dinner, and the FIG Gala Dinner

All applicants must also provide the following supporting documents to this email

- [email protected]

- a clear copy of your valid-to-travel passport;

- your updated curriculum vitae;

- two (2) written and signed letters of recommendation or reference letters (details in the form);

- a photo, a video, or a link that highlights your work or study in the surveying field!

The application will end on the 26th of January 2020 so hurry and don't let this exciting opportunity drift away!

For more information, you can contact the FIG Young Surveyors Network at [email protected] or [email protected]


06.12.2019 Creșterea sumelor alocate unităților administrativ teritoriale nu rezolvă problema subfinanțării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

Uniunea Geodezilor din România, prin președintele său, dl Ionuț Săvoiu, și-a exprimat punctul de vedere privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a sumelor alocate pentru înregistrarea unui imobil în evidențele de cadastru și carte funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

Comunicatul de presă al UGR poate fi găsit la link-ul: https://www.agerpres.ro/ots/2019/12/06/cresterea-sumelor-alocate-unitatilor-administrativ-teritoriale-nu-rezolva-problema-subfinatarii-programului-national-de-cadastru-si-carte-funciara--640656


07.11.2019 Consultări publice ANCPI

Vă facem cunoscut faptul că în perioada 08 – 19 noimebrie 2019 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a supus consultării publice următoarele proiecte:

- proiectul de Ordin referitor la Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară și abrogarea Ordinului nr. 357/2018 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială și a Ordinului nr. 155/2019 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017;

-proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Textele supuse consultării publice se regăsesc la:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


05.11.2019 Invitație dezbatere ”Challenges and opportunities in Romanian geodetic education”

Comisia 2 a UGR are plăcerea de a vă invita la Dezbaterea cu tema ”Challenges and opportunities in Romanian geodetic education”, care va avea loc joi, 14 noiembrie 2019, între orele 16:00 și 17:00, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie si Ingneria Mediului.

Pentru descărcare Invitație vă rugăm accesați aici