Știri

25.06.2023 Draft Proces-Verbal Adunarea Generală a Consiliului European al Geodezilor

În cea de-a doua săptămână a lunii mai, la Oradea, a avut loc pima Adunare generală a Consiliului European al Geodezilor (CLGE). 

La evenimentul desfășurat în perioada 12 - 13 mai 2023, și organizat împreună cu Uniunea Geodezilor din România, au fost reprezentante 34 de țări membre ale CLGE.

La începutul acestei săptămâni oficialii CLGE au anunțat emiterea primului draft al Minutei Adunării generale ce a avut loc la Oradea, mulțumind cu această ocazie, încă o dată pentru tot suportul acordat de către Uniune în organizarea evenimentului. Știri privind documentele emise de către CLGE, inclusiv cele aferente adunării generala de la Oradea pot fi găsite pe site-ul oficial al CLGE - CLGE - Council of European Geodetic Surveyors.

Documentele finale în urma adunării generale a CLGE de la Oradea, din luna mai, vor fi postate și pe site-ul UGR, imediat ce acestea vor fi oficial emise de către CLGE.

 


19.06.2023 Curs gratuit oferit de către Safe Software - FME Form Basic Training

 

În perioada 19 - 23 iunie 2023, compania Safe Software oferă gratuit cursul de instruire FME(FME Form Basic), conceput pentru a vă ajuta să consolidați o bază solidă în utilizarea FME Form.

Pentru participarea la acest curs nu este necesar să instalați FME, totul ceea ce aveți nevoie va fi pus la dispoziție în timpul cursului.

Participarea la acest curs în fiecare zi nu este obligatorie, deoarece veți avea opțiunea de a revizui cursul prin înregistrarea video. Cu toate acestea, este recomnadabil să participați la toate cele cinci zile, deoarece fiecare sesiune se bazează pe cele anterioare.

Pentru înregistrare vă rugăm accesați link-ul Safe Software | FME

Informați a fost furnizată de către partenerul UGR - Globema România


27.05.2023 Publicare procedură achiziție 92 UAT-uri

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează cu privire la publicarea anunțului cu numărul CN1055374/19.05.2023, cu dată limită de depunere a ofertelor 26.06.2023, privind procedura pentru achiziția de „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor - 92 UAT- uri”, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Pentru informații detaliate privind licitația - „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 92 UAT- uri”, vă rugăm să ccesați link-ul: SEAP (e-licitatie.ro)


01.05.2023 Workshop “Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing”

Departamentul de “Masurători Terestre şi Cadastru”, Facultatea de “Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului” (HGIM), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi din Iași” (UTI), împreună cu Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), Uniunea Geodezilor din România – Comisia 8 (Planificare Spațială și Dezvoltare), Societatea Română de Fotogrammetrie şi Teledetecţie și Asociația Tinerilor Fotogrammetrişti, organizează în data de 3 mai 2023, cea de-a V-a ediție a workshop-ul “Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing”.

Workshop-ul se va desfășura în format hibrid, în Amf. A0 (HGIM) și on-line pe platforma WebEx, între orele 10:00-12:20.

Prima parte a workshop-ului va fi marcată de prezentarea unor proiecte de Fotogrammetrie şi Teledetecţie care să servească nevoilor actuale ale societăţii, iar în cea doua parte, participanţii vor avea parte de prezentarea “live” a celor mai noi echipamente existente în domeniu.

În zilele de 4 și 5 mai va avea loc o vizită de studiu la Centrul Naţional de Cartografie Bucureşti, unde, studenţii vor învăţa despre realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României, exploatarea imaginilor aeriene, dar și despre întreținerea rețelelor geodezice naționale și la Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi".

Programul workshop-ului poate fi consultat la link-ul program 2023[1].pdf


01.05.2023 Workshop organizat de către UTCB - Centrul de Cercetare "GEOS" și UGR - Comisia 5

Centrul de Cercetare în Geodezie Spațială, Fotogrammetrie, Teledetecție și S.I.G. ( G E O S ) al Departamentului de Geodezie și Fotogrammetrie din cadrul Facultății de Geodezie – Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti (UTCB), împreună cu Uniunea Geodezilor din România - Comisia 5 (Poziționare și Măsurare), organizează în data de 3.05.2023 (Miercuri) între orele 12:00-14:30, workshop-ul avănd ca temă "Concepte și Servicii de Poziționare GNSS ăn Romania".

Workshopul se va desfasura în localul Facultății de Geodezie, sala P2 demisol din cadrul UTCB, B-dul Lacul Tei 122-124, sector 2, in format HIBRID.  

Participanții care doresc să participe online prin intermediul platformei TEAMS, sunt rugați să transmită o solicitare de participare la adresa geos.geodezie@gmail.com


26.04.2023 Noutăți Săptămâna Geodeziei Românești

Comunitatea geodezică din țara noastră se va reuni în cea de-a doua săptămână a lunii mai la Oradea, cu ocazia celei de-a patra ediții a Săptămânii Geodeziei Românești, eveniment organizat ce către Uniunea Geodezilor din România în perioada 10 - 13 mai 2023.

Înscrierile pentru participarea la eveniment se pot efectua până la data de 02 mai 2023, accesând link-ul Registration | UGR - Conference

Noutățile pentru anul acesta sunt posibilitatea efectuării plăților online, dar și a introducerii unui program pentru persoanele acompaniatoare!

Persoanele care au efectuat înscrierea dar nu au finalizat încă plata, pot reveni în contul personal de pe site-ul evenimentului și să efectueze acum plata online!

Vă invităm să vizitați site-ul evenimentului (Home | UGR - Conference) pentru a descoperi toate manifestările ce vor avea loc în cadrul Săptămânii Geodeziei Românești!!


07.04.2023 Consultări publice ANCPI, 07 aprilie 2023

Vă informăm că ANCPI supune consultării următoarele proiecte:

1. Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie. – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 07 aprilie – 17 aprilie 2023.

2. Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 08 aprilie – 18 aprilie 2023.


05.04.2023 Săptămâna Geodeziei Românești, ediția a patra - START înscrieri

Cea de-a patra ediție a Săptămânii Geodeziei Românești, eveniment anual organizat de către Uniunea Geodezilor din România, va începe pe data de 11 mai 2023, în sala de conferințe a Hotelului President din Băile Felix.

Înscrierile sunt deschise pe site-ul evenimentului Home | UGR - Conference.

Pentru ca înscrierea să fie confirmată participanții sunt invitați să achite contravaloarea conform facturii proforme pe care o pot descarca la finalul procesului de înregistrare.

Ediția de anul acesta este organizată în colaborare cu Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură din cadrul Universității din Oradea. La eveniment sunt așteptați peste 200 de participanți, din țară și din stăinătate, profesioniști care activează atât în mediul privat, cât și în cel de stat, academicieni și studenți.

Anul acesta studenții au acces la burse de participare și se pot înscrie la concursul cu premii care va avea loc în cadrul evenimentului.

Vă așteptăm cu drag la Băile Felix în cea de-a doua săptămână a lunii mai!

 

 


04.04.2023 Consultare publică ANCPI, 04 aprilie 2023

Vă informăm că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară. 

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultãrii publice, proiectul de Ordin privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 04 aprilie – 14 aprilie 2023.


21.03.2023 Repere în evoluţia învăţământului geodezic din România

Învăţământul geodezic este cel mai vechi învăţământ tehnic din România, izvorât din necesitatea cunoaşterii formei şi dimensiunii terenurilor şi reprezentării lor pe hărţi şi planuri. Hotărnicia, adică activitatea de cadastru şi de măsurători terestre în accepţiunea de azi, a constituit o preocupare tehnică, de reprezentare a limitelor de proprietate folosind instrumente topografice, cu implicaţii economice şi juridice.

În anul 1813, cărturarul Gheorghe Asachi organizează la Iaşi prima Şcoală de Inginerie în limba română, unde se preda şi cursul practic de Gheodezie şi arhitectură. În 1818 apare prima promoţie de ingineri hotarnici.

Fondatorul învăţământului în limba română în Ţara Românească, marele iluminist şi patriot Gheorghe Lazăr, înfiinţează în 1818, la Bucureşti, la mânăstirea “Sfântul Sava”, Şcoala Academiciască pentru Stiinţele Filozoficeşti şi Matematiceşti, prima şcoală tehnică în care se preda cursul Gheodezia sau ingineria câmpului. Într-o grupă specială, aici au fost pregătiţi primii ingineri hotarnici. Petrache Poenaru, fost elev al lui Gheorghe Lazăr, trimis la studii în străinătate după 1830, organizează, din 1833, la colegiul Sfântul Sava, două clase de cunoştinţe aplicate, cu scopul studiului matematicii şi al cunoştinţelor de hotărnicie. La această şcoală naţională au fost pregătiţi ingineri topografi.

În 1849, în Bucureşti, sub domnitorul Barbu Ştirbei, se reorganizează învăţământul tehnic, propunându-se înfiinţarea unei şcoli de ingineri cu scopul de “a da elevilor cele mai temeinice principuri de topografie, construcţia podurilor şi şoselelor şi arhitectură”.

După unirea principatelor din anul 1859, efervescenţa continuă: se înfiinţează Universitatea din Iaşi, unde încă de la început s-au predat, la Facultatea de ştiinţe, cursuri de Topografie, Geodezie teoretică şi Astronomie, până în anul III.

În 1864, sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza se înfiinţează Şcoala de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură, care a funcţionat până în 1866, când a fost desfiinţată de către Dimitrie Sturza, ministrul lucrărilor publice. În decembrie 1867 se reînfiinţează această şcoală, cu un plan de învăţământ superior, cu denumirea de Şcoala de Poduri şi Şosele, având o durată de 4 ani de studiu. În anul 1921, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele se transformă în Şcoala Politehnică din Bucureşti, unde se studiază disciplinele Topografie şi Geodezie (cu un capitol de Fotogrammetrie), care au constituit materii de bază pentru secţiile şi facultăţile de Construcţii, Mine, Silvicultură, existând şi o specialitate distinctă de Cadastru (în cadrul căreia erau predate discipline de specialitate, care dădeau dreptul de obţinere a diplomei de inginer cadastral). Specializarea Cadastru a funcţionat până în anul 1946.

Odată cu reforma învăţământului, în anul 1948 se inaugurează la Iaşi Institutul de Măsurători Terestre, prima şcoală din ţara noastră care pregătea specialişti cu studii superioare (ingineri geodezi) pentru a rezolva problemele din domeniile topografiei, geodeziei, fotogrametriei şi cartografiei. În anul 1951 institutul este transferat la Galaţi ca Facultate de Măsurători Terestre, denumire sub care funcţionează până în anul 1952, când devine Facultatea de Geodezie Galaţi.

La 1 septembrie 1955 Facultatea de Geodezie Galaţi este transferată la Institutul de Construcţii Bucureşti, ca Secţie de Geodezie a Facultăţii de Drumuri şi Poduri, facultate care şi-a schimbat succesiv denumirea în Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, apoi Facultatea de Hidrotehnică, Drumuri şi Căi Ferate şi, în fine, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri şi Geodezie. La rândul său, secţia a purtat temporar numele de Secţia de Geodezie şi Sistematizare Teritorială. Specializările au fost de inginer geodez, cu durata studiilor de cinci ani şi respectiv de subinginer cadastru, cu durata studiilor de trei ani.

În anul 1991 Secţia de Geodezie redevine Facultatea de Geodezie din Institutul de Construcţii Bucureşti, instituţia fiind redenumită din februarie 1994 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Facultatea de Geodezie îşi regăseşte astfel locul şi întreaga importanţă în domeniul ştiinţelor tehnice, fiind singura facultate din ţară care pregăteşte numai ingineri geodezi. Facultatea de Geodezie continuă tradiţia şcolii întemeiate de Gheorghe Lazăr în Bucureşti, într-o clădire proiectată de către arhitectul Grigore Ionescu, membru titular al Academiei Române, profesor la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București, reprezentând o instituție cu tradiție și prestigiu, clӑdite pas cu pas, cu dedicare și trudӑ de către toți cei care au fost implicați în activităţi de formare a inginerilor în decursul timpului.

În intervalul 1991-2005/2007, durata studiilor a fost de 5 ani, cu două specializări: Geodezie şi, respectiv, Cadastru. Din 1994 durata studiilor de licenţă este de 4 ani, la care s-au adăugat unul, apoi unul şi jumătate la ciclul de studii aprofundate, ca ulterior pregătirea să fie de doi ani la studiile de masterat, cu două direcţii de specializare: Sisteme informaţionale ale teritoriului şi Sisteme de măsurare şi poziţionare tridimensională. Din 1997 a fost adoptat sistemul de credite transferabile, care a adus o dimensiune calitativ nouă a învăţământului, prin racordarea la sistemul european de credite transferabile. A fost un succes notabil, dacă ne gândim că România mai avea 10 ani până la intrarea în Uniunea Europeană. După 2004, oferta academică a Facultăţii de Geodezie s-a dezvoltat conform noilor şi marilor exigenţe ale momentului. În prezent, există la Facultatea de Geodezie: studii universitare de licenţă - 8 semestre - în specializarea Măsurători terestre şi cadastru, studii universitare de masterat, 4 semestre, cu specializarea: Planificare Spatiala şi GIS pentru Dezvoltare Durabilă. Au funcţionat în decursul timpului şi specializările de master Geomatică, Sisteme Informationale în Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Prelucrarea şi Analiza Datelor Geospatiale şi specializările de licenţă: Cadastru şi Managementul Proprietăţilor şi Geodezie şi Geoinformatică.

Nevoia de specialişti, resimţită după anul 1990, apariţia unui regim democratic ce a promovat aplicarea legilor proprietăţii, dar şi dorinţa altor centre universitare din ţară de a implementa specializări noi, au condus la diversificarea ofertei educaţionale pentru un domeniu atât de important în transformarea economică a unei ţări.

În prezent există specializarea “Măsurători Terestre şi Cadastru” (MTC) la mai multe universităţi cu profil tehnic din ţară: Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, dar şi la: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea “Transilvania” din Braşov, Universitatea din Oradea, Universitatea din Craiova, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara. La Universitatea din Petroşani există specializarea de licenţă “Topografie minieră”.

Specializarea MTC are planuri de învăţământ actualizate, dar şi avizate periodic de ARACIS. Sunt pregătiţi ingineri capabili să dea soluţii eficiente pentru proiectarea, realizarea şi exploatarea lucrărilor din domeniul măsurătorilor terestre (lucrări de geodezie, lucrări de topografie, topografie inginerească, de cadastru, fotogrametrie, cartografie, GIS, urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor, urbanism etc.).

În domeniul măsurătorilor terestre – preocupare de mai bine de două milenii a oamenilor pentru a măsura şi studia forma şi dimensiunile planetei noastre – apar permanent probleme a căror rezolvare trebuie să o asigure actualii şi viitorii ingineri folosind tehnologii digitale aflate într-o continuă dezvoltare.

Acest domeniu este de perspectivă atât în România, cât şi pe plan european, cerinţele pe piaţa muncii fiind în permanentă creştere. Întotdeauna se va construi, se vor ţine evidenţe ale proprietăţilor, se vor impozita terenurile şi construcţiile, se vor transfera drepturi imobiliare, deci activităţile geodezului sunt indispensabile unei civilizaţii.

O dezvoltare notabilă este înfiinţarea, în 2022, la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, a domeniului de studii universitare de doctorat cu sau fără frecvenţă în Inginerie Geodezică.

(text adaptat parţial din documentaţiile interne elaborate de Facultatea de Geodezie, UTCB)