• Home
  • Știri
  • ANCPI lansează o nouă consultare de piață!

  ANCPI lansează o nouă consultare de piață!

17.03.2021 ANCPI lansează o nouă consultare de piață!

ANCPI a publicat în data de 17 martie 2021, anunțul privind consultarea de piață – Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cod SMIS 120063 – POR

Anunțul poate fi consultat pe site-urile ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, secțiunea Informații publice și SEAP (e-licitatie.ro)

De acesta dată consultarea de piață are ca scop stabilirea valorii estimate a contractelor de cadastru și înregistrare sistematică, individualizat pentru fiecare UAT cu finanțare asigurată prin POR fără prestator. Consultarea de piață are la baza toate particularitățile specifice fiecarei unități administrative publicate în anunț care pot influența costul prestației și implicit valoarea oferată.

Uniunea Geodezilor din România încurajează agenții economici din domeniu să participe activ la consultarea de piață organizată de ANCPI și să evalueze cât mai corect și documentat pe baza propriei experiențe, valoarea serviciilor prestate luând în considerare costurile fixe și variabile aferente fiecarei unități administrative incluse în procedura de față, toate cantitățle și criteriile care influențează valoarea estimată a acestora.