• Home
  • Știri
  • Apel către președinții Asociațiilor Locale UGR și președinții Comisiilor de Specialitate

  Apel către președinții Asociațiilor Locale UGR și președinții Comisiilor de Specialitate

23.04.2021 Apel către președinții Asociațiilor Locale UGR și președinții Comisiilor de Specialitate

Dragi colegi,

După cum am aflat cu toţii, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara este condusă de un nou director general în persoana doamnei Ildiko Rakosi-Seiwarth.

Pe lângă întâlnirile lunare cu ANCPI pe care le-am desfăşurat anul trecut, uniunea noastră a stabilit o serie de comisii de lucru pe diferite subiecte: modificările ordinului 107, modificările ordinului 700, grup IT. Uniunea Geodezilor din România doreşte continuarea dialogului constructiv cu noua conducere ANCPI. Din acest motiv este necesară consultarea cât mai multor membri ai uniunii cu privire la problemele care îi preocupă. UGR are în componenţa sa persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mediul academic, în entităţi private sau de stat. Opiniile şi aspiraţiile tuturor sunt importante, iar problemele cu care se confruntă membrii uniunii zi de zi în activitatea lor, trebuie să fie aduse la cunoştinţă autorităților de stat responsabile de  domeniu activităţii noastre.

Invit pe această cale președinții asociațiilor locale ale  uniunii noastre, ai comisiilor de specialitate şi reprezentanţii firmelor membre UGR, să demareze în următoarele săptămâni o serie de întâlniri, organizate față în față sau online, cu membrii noştri pentru consultare pe diverse teme aflate în dezbatere. Dorim să aducem la cunoştinţa ANCPI cât mai multe dintre provocările cu care vă confruntaţi în activitatea dumneavoastră şi, prin dialog susţinut, să putem contribui la rezolvarea a cât mai multor situații semnalate de către dvs..

Cu deosebită considerație,

Preşedintele Uniunii Geodezilor din România,

ing. Ionuț Săvoiu