• Home
  • Știri
  • Consultare ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

  Consultare ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

29.05.2020 Consultare ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat consultarea tuturor asociațiilor profesionale și patronale înființate legal care își desfășoară activitatea în domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei în vederea modificării Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

UGR salută inițiativa ANCPI și încurajează reprezentanții persoanelor juridice și persoanele fizice autorizate ANCPI, alți specialiștii interesați să contribuie la un punct de vedere unitar al UGR, să transmită până la data de 10 iunie 2020, propuneri, sugesti sau opini, cu privire la modificarea Regulamentului, pe adresele de e-mail [email protected] și [email protected]. În acest sens, la nivelul Uniunii a fost constituit un grup de lucru alcătuit din specialiști cu exepriență practică, bună reputație profesională și cadre didactice din învățământul superior de sepcialitate, care va prelua, analiza și centraliza opiniile primite într-un document care va conține un set de reguli coerente, simple, clare, unitare cu privire la principiile care vor guverna noul Regulament, pe care-l îl va transmite către ANCPI.

Opinia agreată unanim la nivelul conducerii executive a UGR este că deși susținem acest demers al ANCPI, iar grupul de lucru va aduce o contribuție importantă la realizarea unui nou regulament, susținem în continuare declanșarea sub coordonarea ANCPI a unor dezbateri la nivel național, cu toate asociațiile profesionale și patronale și toti factorii responsabili în privința îmbunătațirii, perfectării și clarificării propunerii de proiect de lege pentru reglementarea profesiei de geodez și înființare a Colegiului geodezilor.

Vă reamintim că ultima actualizare a Regulamentului a avut loc în luna mai 2020 prin Ordinul 1256/05.05.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 414/19.05.2020.

Ultima actualizare a regulamentului poate fi consultată aici 20200519_Ordin 1256.pdf