• Home
  • Știri
  • Consultări publice ANCPI, 07 aprilie 2023

  Consultări publice ANCPI, 07 aprilie 2023

07.04.2023 Consultări publice ANCPI, 07 aprilie 2023

Vă informăm că ANCPI supune consultării următoarele proiecte:

1. Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie. – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 07 aprilie – 17 aprilie 2023.

2. Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 08 aprilie – 18 aprilie 2023.