Dezbatere ODG ANCPI 700/2014

09.08.2019 Dezbatere ODG ANCPI 700/2014

Vă facem cunoscut faptul că în perioada 07 august – 17 august 2019 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a supus consultării publice proiectul ordinului directorului general al ANCPI pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG ANCPI nr. 700/2014.

Textul supus dezbaterii publice se regășește la:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala

Sau puteți descărca fișierul în format Word aici

Adresăm rugămintea tuturor președinților Asociațiilor locale UGR să organizeze la nivelul județului o întâlnire de dezbateri la care să fie invitați atât membrii asociației locale a UGR cât și alți specialiși care activează în domeniu interesați să discute și să formuleze propuneri de completare și modificare a ODG nr. 700/2014.

Vă solicităm să încercați, în măsura posibilităților, ca până la data de 27 august 2019 să înaintați ideile și propunerile preluate de la nivel local spre centralizarea și formularea unui document consolidat la nivelul conducerii Uniunii Geodezilor din România pentru propunerile de completare și modificare a ODG nr. 700/2014.

UGR intenționează să prezinte conduceriilor ANCPI și MDRAP punctul său de vedere privind ODG 700/2014, la finalizarea perioadei legale de dezbatere publică anunțată pe site-ul ANCPI.