• Home
  • Știri
  • Dezbateri inițiate de către ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

  Dezbateri inițiate de către ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

25.09.2020 Dezbateri inițiate de către ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

ANCPI a iniţiat dezbaterile pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României aprobat prin ODG 107/2010.
Conducerea ANCPI a invitat la dezbateri reprezentanții UGR, APCGC și AEF, conform adresei prezentate.
 
La întâlnirea programată în data de 22 septembrie 2020, au participat din partea Uniunii Geodezilor din România D-nii Ionuț Săvoiu, Vlad Păunescu și Alexandru Iliescu, iar din partea Facultății de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Dl. Constantin Coșarcă.
 
În cadrul întâlnirii, preşedintele UGR a subliniat faptul că modificarea Ordinului 107 este o excelentă oportunitate pentru a consolida și adapta cadrul normativ actual din perspectiva principalelor aspecte avute în vedere în legea de reglementare a profesiei, respectiv autorizarea, codul de conduită și formarea continuă. Conducerea UGR susține în continuare că adoptarea legii de reglementare a profesiei de geodez de către profesioniștii înșiși, este singura soluție de creștere și întărire a rolului acestora în societate, iar modificarea Ordinului 107 trebuie văzută ca un pas necesar în îndeplinirea acestui deziderat. Uniunea noastră dorește să-și consolideze și să-și mențina rolul de platforma de dialog între toate categoriile de profesioniști din domeniu și societate, în ansamblul ei. Uniunea nu dorește să preia atribuțiile de reglementare a profesiei în sensul celor prevazute în Legea 7/1996, rolul acesta urmând să revina celor care vor constitui Colegiul geodezilor conform propunerii legislative aflate încă la nivel de dezbatere publică pe site-ul UGR de la începutul acestui an, după încă șapte ani de dezbateri fără efect.
 
Propunerile Uniunii Geodezilor din România referitoare la modificarea Regulamentului aprobat prin ODG 107 sunt deja formulate și se află în curs de armonizare la nivelul grupului de lucru constituit în cadrul UGR. Acestea vor fi făcute cunoscute ANCPI după ce vor fi dezbatute intern în cadrul filialelor noastre și aprobate oficial de conducerea Uniunii.
 
Conducerea UGR susține nevoia de restructurare a categoriilor de autorizare pentru activitățile profesionale reglementate, cu reîncadrarea din oficiu a tuturor categoriilor de autorizare actuale, simplificarea pe cât posibil și digitalizarea completă a procesului de certificare a autorizării în cadrul ANCPI.
 
Susținem adoptarea unui cod de conduită clar, ușor de aplicat și asigurarea de către ANCPI a unui cadru de formare continuă pe temele reglementării activităților profesionale. Am subliniat nevoia de simplificare, automatizarea și eliminarea activităților redundante în procesul de verificare si recepție a lucrărilor depuse în baza ODG 700 la OCPI, în vederea reducerii încărcării inutile a muncii inspectorilor de cadastru.