• Home
  • Știri
  • Întâlnire UGR - ANCPI - CNC privind proiectul LAKI

  Întâlnire UGR - ANCPI - CNC privind proiectul LAKI

01.09.2021 Întâlnire UGR - ANCPI - CNC privind proiectul LAKI

Astăzi, 01.09.2021, a avut loc la sediul ANCPI întâlnirea solicitată săptămâna trecută de către UGR, privind implementarea cu succes și la teremen a proiectului LAKI. La solicitarea uniunii, transmisă în data de 23.08.2021 (20210819_Adresa catre ANCPI solicitare intalnire CNC.pdf), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a răspuns prin adresa nr. 39543/30.08.2021, prin care a comunicat acordul privind întâlnirea solicitată (5554 39543 R UGR sedinta tehnica de lucru CNC-UGR.pdf).

La întâlnirea de astăzi din partea UGR au participat dnii Ionuț Săvoiu, președintele uniunii și Cornel Păunescu, președinte onorific. De asemenea, a participat și dnul Octavian Balotă Laurențiu, vicepreședinte S.R.F.T. (Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție), invitat al UGR.

Din partea ANCPI au fost prezenți la întâlnire dna Ana-Maria Deică, șef serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică, și dnii Mircea Viorel Popa - director general adjunct ANCPI, Victor Adrian Grigorescu - director Direcția de Înregistrare Sistematică, Ioan Buzaș - director Direcția de Cadastru și Geodezie.

Centrul Național de Cartografie a fost reprezentat la această întâlnire de către dnii Radu Dan Nicolae Crișan - director general adjunct CNC, Neculai Avramiuc - șef serviciu Geodezie și Cercetare-Dezvoltare și dnele Iuliana Cuibac și Iuliana Pârvu, ambele consilieri cadastru.

Principalul subiect discutat în cadrul întâlnirii, așa cum a fost solicitat, s-a referit la probleme tehnice legate de implementarea cu succes și la teremen a proiectului LAKI III.

Tot în contextul acestui proiect, în urma consultării de piață cu nr. MC1015763 din iulie 2021, inițiată de către ANCPI, Uniunea Geodezilor din România a încurajat agenții economici din domeniu să participe activ la această consultare și să evalueze cât mai corect și documentat pe baza propriei experiențe, valoarea serviciilor prestate luând în considerare toate criteriile care influențează valoarea estimată a acestora.