• Home
  • Știri
  • Ordinul 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea și completarea ODG 1/2020

  Ordinul 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea și completarea ODG 1/2020

1.06.2020 Ordinul 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea și completarea ODG 1/2020

Vineri, 29 mai 2020, a apărut în Monitorul Oficial Partea I nr. 449 bis, Ordinul 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Astfel au intrat în vigoare mai multe schimbări privind regulile de realizare, verificare și recepție a lucrărilor sistematice de cadastru, printre care se numără și cea prezentată mai jos.

La art. 1, alinieatul (8) litera a) se modifică astfel:

Livrarea 1 – Raport preliminar care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc. și se întocmește în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de UAT. 

Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului cu două sublivrări:

2.1 – Planul cadastral preliminar al intravilanului

2.2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.

Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale.

Textul integral al Ordinului poate fi consultat la adresa http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MDczMzA2MjQ5NTA2RSszMA==