• Home
  • Știri
  • Participare UGR la Conferința "Expertiza judiciară-nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare"

  Participare UGR la Conferința "Expertiza judiciară-nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare"

31.05.2021 Participare UGR la Conferința "Expertiza judiciară-nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare"

La mijlocul lunii mai a avut loc Conferința " Expertiza judiciară-nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare", organizată de către Uniunea Profesiilor Liberale din România.

Uniunea Geodezilor din România a fost reprezentataă la această conferință de către dnul Președinte, Ionuț Săvoiu și dna Aliona Grădinaru, Secretar Executiv.

În prezentarea susținută în cadrul acestei conferințe, dnul Săvoiu a subliniat faptul că expertul tehnic judiciar ar trebui să se bucure de protecția legii precum magistrații, și că aceștia trebuie să beneficieze in mod constant, periodic de pregătire profesională continuă. 

De asemenea, dânsul s-a referit la faptul că structura de întocmire a raportului de expertiză tehnică judiciară trebuie standardizată pentru o urmărire mai eficientă de către instanță și justițiabili, astfel încât să abordeze strict chestiuni tehnice de specialitate, precum cea din Ghidul de bune practici în expertiza judiciară civilă în cadrul Uniunii Europene, fără a face aprecieri juridice, sarcină ce intră în atribuțiile magistratului.

În finalul prezentării sale, dl Săvoiu a menționat că expertul tehnic judiciar trebuie sa fie remunerat în mod corect, onest și previzibil, pentru lucrarea pe care o înfăptuiește, raportat la gradul de autorizare pe care îl are în domeniu, pregătirea profesională, vechimea în activitate, observându-se în ultima perioadă că onorariile experților judiciari sunt mult sub valorile onorariilor expertilor extrajudiciari din domeniu.

Imediat după această confetrință, în cadrul UPLR a fost înființat un Grupde lucru care să elaboreze propuneri de îmbunătățire a activității și legislației în domeniul expertizei judiciare și care să contribuie la modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciarănțe UPLR.

Reprezentantul UGR în cadrul acestui grup este dna Aliona Grădinaru, Secretar Executiv al Uniunii, și expert tehnic judiciar.