• Home
  • Știri
  • Solicitare acord pentru nominalizare membri UGR în Consiliul de Administrație ANCPI

  Solicitare acord pentru nominalizare membri UGR în Consiliul de Administrație ANCPI

04.09.2020 Solicitare acord pentru nominalizare membri UGR în Consiliul de Administrație ANCPI

Uniunea Geodezilor din România a fost și este permanent preocupată de identificarea și punerea în aplicare a unor măsuri care să conducă la stimularea activităților operatorilor economici din sectorul privat care activează în domeniul cadastrului și geodeziei.

În componenţa Consiliului de Administraţie al ANCPI nu există la acest moment nici un reprezentant al profesioniştilor din domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, fotogrammetriei, managementului informaţiei spaţiale şi teledetecţiei, care îşi desfăşoară activitatea în mediul privat. Din acest motiv, UGR prin Adresa 73/01.09.2020.pdf a solicitat ministrului dezvoltării, domnul Ion Ştefan, să propună primului ministru, conform legii, numirea unei persoane, exclusiv pe criterii de competenţă profesională, din domeniul nostru de activitate, care îşi desfăşoară activitatea în mediul privat.
 
Uniunea Geodezilor din România, asociaţie profesională cu reprezentare la nivel naţional şi internaţional, în care îşi găsesc locul atât reprezentanţi care lucrează în mediul de stat, cât şi în mediul privat, consideră că numai implicarea profesioniştilor la cel mai înalt nivel decizional, poate aduce beneficii reale domeniului nostru de activitate.
 
Adresa de solicitare a fost adusă la cunoștință și Președintelui director general al ANCPI, dl Laurențiu Blaga.