• Home
  • Știri
  • Propuneri UGR modificare ODG 700/2014

  Propuneri UGR modificare ODG 700/2014

21.08.2020 Propuneri UGR modificare ODG 700/2014

Uniunea Geodezilor din România a înaintat ANCPI propunerile sale privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.

Aceste propuneri pot fi consultate aici Proiect_de_modificare_si_completare_a_Regulamentului_odg_700_final.pdf

De asemenea, au fost desemnatți membri care vor reprezenta UGR în cadrul gurpului de lucru privind modificarea și completarea Ordinului nr. 700/2014. 

  • Ionuț Săvoiu - președinte Uniunea Geodezilor din România
  • Irinel Greșiță – președintele Uniunii Geodezilor din România, filiala Dolj
  • Cătălin Costea – trezorier Uniunea Geodezilor din România
  • Florin Adrian Pîrvan – președintele Uniunii Geodezilor din România, filiala Prahova

Adresa de comunicare către ANCPI a componenței echipei UGR poate fi consultată aici 20200820_Adresa catre ANCPI comunicare membri grup lucru Ordinul 700-2014.pdf