• Home
  • Știri
  • Propunerile de modificare și completare a Legii 7/1996 au fost transmise către Camera Deputaților pentru adoptare

  Propunerile de modificare și completare a Legii 7/1996 au fost transmise către Camera Deputaților pentru adoptare

30.09.2021 Propunerile de modificare și completare a Legii 7/1996 au fost transmise către Camera Deputaților pentru adoptare

Luni, 27 septembrie 2021, Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea teritoriului, Comisia Juridică, de disciplină și Imunități și Comisia pentu Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice, au transmis către Camera Deputaților Raportul Comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991, pentru a fi adoptat.

Dintre modificările propuse reamintim finanţarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară. Această majorare se acordă pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor și reședințelor de județ  se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov și București se majorează cu un coeficient de 3,5.

Printre completările popuse se numără și posibilitatea ca pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, ANCPI să acorde gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta și instituţiile sale subordonate inclusiv avocaților și executorilor judecătorești, așa cum a fost menționat și în știrea publicată pe site-ul nostru în data de 18 mai 2021.

Raportul Comun înaintat Biroului permanent al Camerei Depuaților poate fi consultat la link-ul Raport Comun 642_20.pdf