Răspuns ANCPI la Petiția UGR

27.12.2021 Răspuns ANCPI la Petiția UGR

Uniunea Geodezilor din România a transmis în data de 17 noiembrie 2021, către ANCPI, Petiția cu nr. 71 (Petitie catre ANCPI solicitare clarificari 71 din 17.11.2021.pdf). Prin petiția transmisă UGR solicita clarificări/precizări privind următoarele:

1. Înregistrarea cererii de recepție și/sau înscriere prin mandatar, în condițiile dispozitiilor art. 28 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Redepunerea cererilor în condițiile art. 2, alin. (6), teza a doua din Ordinul nr.16/2019 coroborat cu prevederile art. 39 alin. 11 din Ordinul 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii initiale cu privire la obiectul și serviciul solicitat, fară plata unui tarif suplimentar, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii.

În data de 23.12.2021 ANCPI a transmis către UGR răspunsul său privind Petiția nr. 71 din 17.11.2021.

Răspunsul ANCPI poate fi consultat la link-ul ANCPI_Raspuns petitie UGR.pdf