• Home
 • Cum devin membru?

  Cum devin membru?

Conform articolului 6 al statutului U.G.R., membru al uniunii poate fi orice persoană fizică sau juridică angajată în activități geodezice și care recunoaște statutul Uniunii Geodezilor din România.

 • Pentru a deveni membru al Uniunii trebuie urmați câțiva pași simpli:
  • persoana interesată trebuie să se adreseze reprezentanților asociației locale din județul / sectorul de domiciliu
  • trebuie completată cererea de adeziune. Găsiți un model aici: Cerere persoane fizice Cerere persoane juridice
  • cererea de adeziune trebuie însoțită obligatoriu de copii ale actelor de studiu sau adeverința de student
  • plata taxei de înscriere (50 lei/10 lei pentru studenți) și a cotizației pe anul în curs (100 lei/10 lei pentru studenți)
   Taxa de înscriere și cotizația poate fi plătită direct în contul central al UGR deschis la BRD: RO57 BRDE 426S V810 0757 4450, agenția Tei, sector 2 București.
   Pe ordinul de plată trebuie menționat obligatoriu numele, CNP-ul și domiciliu/sectorul.
 • Documentele mai sus menționate vor fi analizate în biroul asociației locale, urmând ca decizia să fie comunicată în cel mai scurt timp.
 • Pentru informații privind plata cotizațiilor și a taxelor de înscriere, vă rugăm să o contactați pe dna Camelia Matei la numărul de telefon 0722 684 104.

Conform art.7 al statutului Uniunii Geodezilor din România, membrii UGR pot fi și membrii de onoare, specialiști cu prestigiu în domeniu care nu au cetățenia română, cetățeni români cu activitate în alte domenii decât geodezia, care și-au adus o contribuție deosebită la promovarea și afirmarea acestei profesii. Membrii de onoare sunt admiși în UGR pe baza recomandării Biroului executiv, aprobată de Consiliul UGR.