• Home
 • Politica de confidențialitate GDPR

  Politica de confidențialitate GDPR

Ce este GDPR?

GDPR sau General Data Protection Regulation, este o reglementare europeană în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor, adoptată în 2016. Spre deosebire de directivele europene cu care suntem obișnuiți, acest nou Regulament European intră în vigoare fără să aibă nevoie de alte legi la nivel național.

U.G.R.se angajează să ofere un nivel corespunzător regulilor GDPR de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre de marketing.

Principii

 • Politica de protejare a datelor în U.G.R se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
  • Procesarea datelor personale ale membrilor asociațiilor (nume, prenume, adresă de email și telefon) se va face într-o manieră legală, corectă și transparent cu acordul scris, în baza unui accord scris sau a cererii de adeziune;
  • Colectarea datelor personale (nume, prenume, adresă de email și telefon) se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
  • Colectarea datelor personale (nume, prenume, adresă de email și telefon) va fi adecvată, relevanță și limitată la informațiile necesare scopului procesării; Datele personale (nume, prenume, adresă de email și telefon) vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
  • Se vor luă toate măsurile necesare pentru a se asigură că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
  • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
  • Toate datele personale vor fi păstrate și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
  • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabila. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte, menționate în acord/anexa sau trimise pe adresa de email office@ugr.ro

Colectarea datelor personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc să beneficieze de informațiile noastre sau să se alăture asociațiilor locale pot să devină membrii și să pună la dispoziție datele personale prin completarea cererii de adeziune sau prin trimiterea informațiilor pe adresă de email a asociației locale din care urmează să facă parte.

Cine are acces la datele dvs.?

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

2. Servicii marketing (transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege) – nume, prenume, adresa, telefon, email;

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioadă derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile Dvs.?

 • În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
  • dreptul de acces la date
  • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea U.G.R. ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar U.G.R. are obligația de a șterge datele respective. U.G.R. vă va comunica personal orice ștergere a datelor cu caracter personal.
  • dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de U.G.R. pe bază consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta pe email: office@ugr.ro

Precizăm faptul că prin accesarea site-ului și trimiterea cererii de adeziune, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de U.G.R, conform prezenței Politici de Confidențialitate de Prelucrare a Datelor.