Ordine ale ministrului

Ordinul 259/2010 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001


O.M.A.I. 176/2010 Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 176/2010 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Administrației și Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei


Ordin 174/2010 Ordin al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale ANCPI


Ordin 39/2009 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 39 din 6.04.2009


Ordin 211/2007 Ordinul nr. 211/2007</b> al ministrului internelor și reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 și 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001


Ordin 394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc


Ordin 349/2004 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele naționale


Ordin 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activității persoanelor fizice și juridice autorizate să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României


Ordin 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general