• Home
  • Institutii de invatamant superior

  Institutii de invatamant superior

Petroșani

Universitatea Tehnică din Petroșani - facultatea de mine (specializare topografie)
 

Iași

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi - Facultatea de hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului
 

Timișoara

Universitatea Politehnică - Facultatea de construcții (departamentul de Căi de Comunicație Terestre, Fundații și Cadastru) Universitatea de Știinte Agricole - specializarea măsuratori terestre și cadastru
 

Alba Iulia

Universitatea 1 Decembrie 1918 - Facultatea de știinte (specializarea măsurători terestre și cadastru)
 

Cluj-Napoca

Universitatea Babes Bolyai - Facultatea de geografie (secția cartografie) Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară - Facultatea de horticultură (secția măsurători terestre și științe exacte) Universitatea Tehnică - Facultatea de arhitectură și urbanism (secția măsurători terestre și cadastru)
 

Craiova

Univeristatea din Craiova - Facultatea de agricultură și horticultură (secția măsurători terestre, management, mecanizare)
 

Brașov

Universitatea Transilvania - Facultatea de sivicultură și exploatări forestiere (secția măsurători terestre și cadastru)
 

Oradea

Universitatea din Oradea - facultatea de construcții și arhitectură (secția măsurători terestre și cadastru)