Despre noi

U.G.R. în intenția sa de contribuitor activ la dezvoltarea și formarea profesională continuă a membrilor săi, invită instituții de învățământ sau companii private autorizate în domeniul formarii profesionale să ne transmită oferte și propuneri de colaborare pentru organizarea la nivel județean sau național a unor sesiuni de pregătire profesională.

  • Domeniile vizate sunt:
    • comunicare
    • management de proiect
    • înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
    • achiziții publice