Structuri organizatorice

Conform art.14 din Statutul UGR, organele de conducere sunt următoarele:

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Conferința Națională a Uniunii Geodezilor din România este forul cel mai înalt de conducere al UGR. Conform art.15(1) din statut, Conferința Națională se convoacă cel puțin o dată la patru ani. Membrii participanți în cadrul Conferințelor Naționale sunt: membrii ai Biroului executiv, președinții asociațiilor locale UGR și membrii delegați din partea asociațiilor locale.


CONSILIUL NAȚIONAL

Consiliul Național al Uniunii Geodezilor din România se întrunește cel puțin o dată pe an. Membrii participanți în cadrul Consiliului Național sunt: membrii Biroului executiv, președintii Asociațiilor locale ale UGR și președinții comisiilor de specialitate.


BIROUL EXECUTIV (ales în data 07.12.2018)

Președinte
ing. Ionuț Cristian Săvoiu

Vicepreședinte
prof.univ.habil.dr.ing. Ana Cornelia Badea

Vicepreședinte
prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu Dragomir

Vicepreședinte R1
ing. Mircea Afrăsinei

Vicepreședinte R2
dr.ing. Dan E. Popescu

Vicepreședinte R3
conf.dr.ing. Tudor Sălăgean

Secretar executiv
Aliona Grădinaru

Trezorier
ing. Cătălin Costea

Comisia de cenzori

Membru
prof.dr.ing. Sorin Herban

Membru
șef lucrări dr. ing. Irinel Greșiță

Membru
prof.univ.dr. ing. Maricel Palamariu


COMISIILE DE SPECIALITATE (desemnate în data 07.12.2018)

1. Standarde profesionale și practică

Președinte
conf.univ.dr.ing. Adrian Savu

Membru
ing. Iulian Nichersu

Membru
conf.univ.dr.ing. Constantin Chirilă

Membru
conf. univ. dr. ing. Sanda Naș

Membru
Gheorghe Dămăcuș

2. Educație profesională

Președinte
prof.univ.dr.ing. Raluca Margareta Manea

Vicepreședinte
prof.univ.dr.ing Carmen Grecea

Secretar
conf.univ.dr.ing. Caius Didulescu

3. Managementul informației spațiale

Președinte
ing. Alina Nicoleta Popescu

Secretar
lect.univ.dr.asociat George Laurențiu Merciu

Membru
ing. Ionuț Cristian Săvoiu

Membru
ing. Sebastian Apostol

Membru
prof.univ.habil.dr.ing. Ana Cornelia Badea

4. Hidrografie Topografie inginerească și minieră

Președinte
ing. Florin Nache

Membru
ing. Costin Sebastian Manu

Membru
ing. Andrei Garabagiu

5. Poziționare și măsurare

Membru
conf.dr.ing. Tiberiu Rus

Membru
conf.univ.dr.ing. Sorin Nistor

Membru
șef lucrări dr.ing. Paul Dumitru

Membru
ing. Alexandru Iliescu

6. Măsurători inginerești

Președinte
conf.dr.ing. Aurel Saracin

Membru
conf.univ.dr. ing. Aurel Florentin Cătălin Negrilă

Membru
prof.dr.ing. Sorin Herban

Membru
ing. Cornel Spătar

Membru
ing. Paul Mitrșca

Membru
ing. Mariana Cătălina Călin

7. Cadastru și administrarea teritoriului

Președinte
prof.habil.dr.ing. Gheorghe Badea

Membru
ing. Cristian Grădinaru

Membru
asist.univ. Elemer Emanuel Șuba

Membru
ing. Bogdan Nechita

Membru
ing. Mircea Afrăsinei

8. Planificare spațială și dezvoltare

Președinte
conf.univ.dr.ing. Ersilia Oniga

Membru
șef lucrări dr.ing. Loredana Mariana Crengăniș

Membru
ing. Vlad Păunescu

Membru
ing. Margarita Dogaru

Membru
ing. Beatrice Vîlceanu

Membru
ing. Ștefan Anghel

9. Evaluare şi management imobliar

Președinte
asist.dr.ing. Daniela Răboj

Vicepreședinte interimar
asist.univ. Anca Maria Moscovici

Secretar
șef lucrări dr.ing. Loredana Mariana Crengăniș

Membru
-

Membru
ing. Călin Brumușila

10. Management și economia construcțiilor

Președinte
conf. univ. dr. ing. Sanda Naș

Vicepreședinte
dr. ing. Ileana Spiroiu

Secretar
ing. Cătălin Costea

Membru
conf.dr.ing. Tudor Sălăgean

Membru
ing. Sorin Dumitrescu


Comisia de Tineret

Președinte
asist.dr.ing. Alexandra Cîrdei

Membru
ing. Anca Nicoleta Păvăloiu

Membru
ing. Mircea Mitrache

Membru
ing. Anca Morărescu

Membru
ing. Cosmin Spătar

Membru
ing. Laura Bianca Bîgiu

Membru
asist.univ. Elemer Emanuel Șuba

Membru
ing. Alexandru Enescu

Membru
ing. Andrei Garabagiu