Obiective

Uniunea Geodezilor din România (denumită prescurtat U.G.R.) este o organizație profesională, independentă, neguvernamentală și apolitică, având caracter nelucrativ. U.G.R. este persoană juridică, constituită pe perioadă nelimitată, cu sediul în Bulevardul Lacul Tei nr. 124, sector 2, București.

 • Uniunea Geodezilor din România are următoarele obiective:
  • creșterea prestigiului geodeziei și a autorității profesionale a celor ce activează în acest domeniu
  • susținerea și apărarea intereselor profesionale și economice ale membrilor săi
  • sensibilizarea organelor de decizie și a opiniei publice față de specificul și importanța economico-socială a activităților geodezice
  • promovarea progresului tehnic și a tehnologiilor moderne, precum și încurajarea cercetării științifice în domeniul geodeziei
  • inițierea, propunerea și avizarea de acte legislative și normative în legatură cu organizarea și desfășurarea activităților geodezice
  • propagarea rezultatelor practicii profesionale și a studiilor membrilor Uniunii
  • crearea cadrului organizatoric pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a membrilor Uniunii și a activității pe care aceștia o desfășoară