Opinii

Simpozionul științific internațional GEOMAT împlinește 10 ani de existență

Autori: Conf. dr. ing. Constantin Chirilă, Președinte în Comitetului de organizare al simpozionului GEOMAT

              Șef. lucrări dr. ing. Loredana Mariana Crenganis, Secretar general al Comitetului de organizare al simpozionului GEOMAT 

Printre variatele activități culturale ale Iașului, lucrările simpozionului GEOMAT și-au făcut câte puțin loc pentru a deveni un eveniment așteptat și mult discutat atât în presa locală cât și în întreaga comunitate a specialiștilor geodezi. Debutul simpozionului a avut loc cu ocazia sărbătoririi a 200 de ani de la momentul istoric al înființării primei clase de inginerie și hotărnicie de către marele cărturar Gheorghe Asachi, ceea ce a însemnat asumarea unei continuități a învățământului tehnic superior în limba română pentru cel puțin două secole. De aceea, rolul principal în inițiativa de a organiza anual acest simpozion a fost preluat de către Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, adică de cei care astăzi formează ingineri de cadastru, urmașii primilor ingineri hotarnici ai lui Gheorghe Asachi. Alături de Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași s-au implicat în derularea acestui proiect de lungă durată,  principala organizație a specialiștilor de măsurători terestre și cadastru, Uniunea Geodezilor din România, în colaborare cu universități de profil din țară și instituția coordonatoare a activității din domeniu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

O primă recunoaștere internațională a apărut după trei ani, în 2016, când sub egida simpozionului - Managementul informației spațiale pentru o dezvoltare durabilă, a avut loc ședința anuală a Comisiei 3 – Managementul Informației Spațiale din cadrul Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) și adunarea generală a Grupului European al Geodezilor (EGOS). Pentru prima dată în România, organizațiile internaționale și europene ale geodezilor au luat contact cu progresele înregistrate în domeniul măsurătorilor terestre și a sistemelor informaționale naționale, apreciind potențialul de dezvoltare al firmelor românești atât pe zona de echipamente de măsurare cât și al dezvoltării softurilor de specialitate. Un astfel de eveniment a avut un sprijin remarcabil din partea autorităților locale, dar și guvernamentale, ceea ce a lăsat impresia că cele mai bune soluții pentru dezvoltarea durabilă nu se pot găsi decât prin cooperarea oamenilor de știință și a celor care sunt implicați direct ca factori de decizie în administrația publică.

Odată înscrisă în circuitul firesc al celor mai importante evenimente pentru comunitatea specialiștilor geodezi, Uniunea Geodezilor din România a deschis drumul organizării mai multor întâlniri de lucru ale comisiilor FIG sau EGOS și astfel s-a conturat ideea realizării unui eveniment major la nivel național, care să aibă loc anual sub denumirea de Săptămâna Geodeziei Românești. Ca o recunoaștere a vizibilității Iașului pe harta marilor centre universitare ce pregătesc specialiști în domeniu, cea de a treia ediție a „Săptămânii Geodeziei Româneşti” a inclus în 2022 și desfășurarea simpozionului GEOMAT, reunind o largă participare a profesioniștilor din domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei și cartografiei, dar și colaboratori din domeniile apropiate, specialiști în construcții, arhitectură și științele mediului. Adaptat cerințelor de moment, s-a dovedit că inginerul geodez este în măsură prin competențele de culegere, procesare și gestiune a datelor geospaţiale să susțină sectoare vitale ale economiei naționale aflate în plină dezvoltare. Tematica amplă a ”managementului datelor geospațiale pentru mediul construit”, a adus clarificări și soluții de viitor pentru zona infrastructurii de transport, a rețelelor de utilități tehnico-edilitare și în general, al clădirilor din spațiul urban.

Anul acesta, la cea de-a zecea aniversare a simpozionului GEOMAT, se pot vedea roadele unei activități neobosite de a întreține o efervescență a comunicării științifice în toate ariile geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei și teledetecției, cadastrului și publicității imobiliare, a Sistemelor Informatice Geografice (GIS) și a științelor de mediu cu aplicații în analiza spațială a datelor. Ca un corolar al momentelor aniversare de acest an, sărbătorim cei 210 ani de inginerie în învățământul tehnic superior, dar totodată comemorăm date importante ce reflectă viața unor mari personalități ce și-au adus contribuția în domeniul geodezic. Astfel, 300 de ani se împlinesc de la stingerea din viață a marelui om de cultură și principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir, a cărei operă cartografică se dorește a fi pusă în lumină printr-un spațiu expozițional în cadrul simpozionului. Toate aceste celebrări ne apropie în egală măsură și de Uniunea Geodezilor din Republica Moldova, cu care împărtășim un trecut comun și care ne motivează să continuăm activitățile de promovare a profesiei, colaborarea pentru elaborarea revistelor științifice și instruirea specialiștilor în domeniul geodeziei și cadastrului. Tocmai de aceea, ediția din acest an, 2023, are ca tematică  ”Trecut, prezent și viitor în domeniul ingineresc al geomaticii”.

Din cadrul simpozionului nu vor lipsi dezbaterile, mesele rotunde și expozițiile tematice ale firmelor din România, care vin în sprijinul nu doar a activității de cadastru care preocupă cea mai mare parte a publicului în prezent, dar vor deveni focare de idei și planuri de viitor pentru educația tinerilor geodezi și punți de legătură cu specialiștii din domeniile apropiate care permanent colaborează și au nevoie de ajutorul inginerilor geodezi. Simpozionul GEOMAT se dovedește a fi și o oportunitate deosebită pentru tinerii aspiranți geodezi să pășească în ”lumina reflectoarelor” și să se facă cunoscuți prin preocupările și aptitudinile lor remarcabile. Simpozionul GEOMAT, în edițiile sale din 2021 și 2022, a reprezentat un debut încărcat de emoție pentru acești tineri, care și-au asumat cu entuziasm angajamentul lor față de profesia aleasă. Scena acestor manifestări a fost pregătită pentru concursul profesional destinat studenților din domeniul ingineriei geodezice și mapathon-ul "Map with us", desfășurate în spațiul academic al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Participarea la aceste concursuri este mai mult decât o oportunitate de a câștiga premii, ci este o ocazie de a învăța lucruri noi, de a-și testa propriile capacități de muncă, stimulând gândirea creativă, abilitățile analitice și spiritul de echipă, toate esențiale pentru succesul în cariera profesională.

Ediția din 2022 a venit cu un mesaj încurajator pentru studenți din partea celor care coordonează ramura de tineret a FIG, cu îndemnuri de a se implica activ pentru cauzele profesiei, subliniind  beneficiile de ordin educativ și social, pe care le pot obține cei care decid să se implice ca voluntari în context internațional. În cadrul ediției din acest an a Simpozionului GEOMAT 2023, studenții vor avea ocazia de a participa la numeroase sesiuni tehnice susținute de firmele de profil. Aceste sesiuni vor explora subiecte variate precum echipamente geodezice de ultimă generație, software inovator, studii de caz complexe, oportunități de angajare și potențiale colaborări în timpul practicii studențești și după încheierea studiilor.

Simpozionul GEOMAT rămâne fidel ideii că implicarea studenților în viața reală a firmelor și companiilor de profil constituie o componentă esențială a dezvoltării și inovării în acest domeniu. Privind în perspectivă, simpozionul va pune un accent mai puternic pe evidențierea tendințelor contemporane în geomatică și a rolului critic al datelor de referință spațiale în societatea noastră, în special în domeniul sistemelor informatice virtuale 3D. ”Poziționarea spațială a obiectelor și investițiile viitoare, conversia informațiilor fizice în formă digitală, toate acestea sunt componente ale muncii efectuate de un inginer geodez. Uniunea Geodezilor din România vă invită din nou să vă alăturați, temelor de dezbatere propuse în programul simpozionului și dialogurilor constructive și critice dezvoltate în jurul acestor teme ce vor duce cu siguranță la soluții adecvate, bine adaptate provocărilor din zilele noastre” (Mircea Afrăsinei, Președinte UGR - România)

Organizatorii se așteaptă la o prezență cât mai numeroasă și plină de entuziasm în scopul de a forma o comunitate de specialiști bazată pe proiecte comune, unitate de opinii și real interes în dezvoltarea profesiei de inginer geodez.

 


De la teorie la practică: workshop de fotogrammetrie și teledetecție pentru studenți

Autor: Prof. univ. dr. ing. Valeria-Ersilia ONIGA

Valeria-Ersilia ONIGA a absolvit cursurile secției de Cadastru a Facultății de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași în anul 2007. Este abilitată în domeniul Inginerie Geodezică din anul 2021 și a publicat 8 cărți de specialitate și peste 60 de lucrări științifice în țară și străinătate. În prezent, este profesor la Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

În perioada 03-05 mai 2023 s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a workshop-ului dedicat studenților și specialiștilor din domeniul geodeziei, Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului (HGIM) din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (UTI), împreună cu Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Uniunea Geodezilor din România – Comisia 8 (Planificare Spațială și Dezvoltare), Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție și Asociația Tinerilor Fotogrammetriști. Scopul acestui workshop, devenit o tradiție la Facultatea HGIM, este dezvoltarea capacității studenților de a pune în aplicare cunoștințele acumulate la disciplinele de Fotogrammetrie șiTeledetecție, în vederea realizării unor proiecte care să servească nevoilor actuale ale societății. Evenimentul se adresează, astfel, tuturor persoanelor interesate de prelucrarea datelor spațiale din fotogrammetrie și teledetecție, dar și de cea mai nouă tehnologie existentă în domeniu, punând accentul pe ceea ce studenții își doresc să vadă: aplicarea teoriei în practică.

În acest an, prima parte a workshop-ului, moderată de prof. univ. habil. dr. ing. Valeria-Ersilia ONIGA, s-a desfășurat în format hibrid, combinând avantajele unui eveniment virtual cu interacțiunea directă oferită de prezența fizică, dând astfel posibilitatea unui număr mare de specialiști în domeniu să se interconecteze fără restricții de distanță sau de mobilitate.

În deschidere, au luat cuvântul domnul conf. univ. dr. ing. Nicolae MARCOIE, decan al Facultății HGIM, și conf. univ. dr. ing. Constantin CHIRILĂ, director al Departamentului de Masurători Terestre și Cadastru al facultății HGIM.

Workshop-ul a avut trei invitați speciali:

- un reprezentant al Agenției Spațiale Române (ROSA), în persoana doamnei conf. univ. dr. ing. Iulia Dana NEGULA, care a prezentat un subiect de actualitate și de interes pentru cercetători și agenții specializate în scopul de a înțelege și monitoriza diverse aspecte ale Pământului (Tendințe în domeniul Observării Pământului.Oportunități pentru studenți și tineri cercetători);

- un tânăr cercetător științific de la 3D Optical Metrology – Fondazione Bruno Kessler (FBK), Trento, Italia, Luca MORELLI, care a adus în atenția publicului un dispozitiv low-cost utilizat în aplicații fotogrammetrice, format dintr-o cameră foto digitală și o antenă GNSS low-cost, capabil să obțină o precizie centimetrică fără a include puncte de sprijin la sol (GCP);

- un reprezentant al Centrului Național de Cartografie, dr. ing. Iuliana Adriana CUIBAC PICU, a cărei prelegere s-a referit la datele geospațiale de mare precizie pentru crearea unui oraș inteligent.

Pe lângă aceștia, doi studenți din anul IV de la specializarea Măsurători Terestre și Cadastru, Marius BÎGU și Mădălina MELINTE, au prezentat rezultatele din cadrul unor proiecte de fotogrammetrie în care au fost implicați.

Prima zi a workshop-ului s-a încheiat cu prezentarea de echipamente performante din dotarea departamentului MTC: scanerul laser terestru Maptek I-Site 8820, sistemele aeropurtate fără pilot (engl. Unmanned Aerial Systems-UAS) Altura Zenith ATX4, EasyMap, DJI Phantom 4 RTK și DJI Mavic Mini 2.

În cea de-a doua zi a workshop-ului s-a efectuat o excursie de studiu la Centrul Național de Cartografie București, unde studenții au învățat despre crearea și actualizarea hărților oficiale ale României, exploatarea imaginilor aeriene, dar și despre întreținerea rețelelor geodezice naționale, iar apoi vizita a continuat la Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi".

Prin implicarea și susținerea financiară a sponsorilor, UGR și firma Helmert SRL Bacău, workshop-ul și-a îndeplinit cu succes obiectivele propuse, oferindu-le participanților un eveniment de calitate, cu prezentări interesante și utile pentru asimilarea noilor tehnologii din domeniul geodezic.