• Home
  • Opinii
  • De la teorie la practică: workshop de fotogrammetrie și teledetecție pentru studenți

  Opinii

De la teorie la practică: workshop de fotogrammetrie și teledetecție pentru studenți

Autor: Prof. univ. dr. ing. Valeria-Ersilia ONIGA

Valeria-Ersilia ONIGA a absolvit cursurile secției de Cadastru a Facultății de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași în anul 2007. Este abilitată în domeniul Inginerie Geodezică din anul 2021 și a publicat 8 cărți de specialitate și peste 60 de lucrări științifice în țară și străinătate. În prezent, este profesor la Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

În perioada 03-05 mai 2023 s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a workshop-ului dedicat studenților și specialiștilor din domeniul geodeziei, Learn more about Photogrammetry and Remote Sensing. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului (HGIM) din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (UTI), împreună cu Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Uniunea Geodezilor din România – Comisia 8 (Planificare Spațială și Dezvoltare), Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție și Asociația Tinerilor Fotogrammetriști. Scopul acestui workshop, devenit o tradiție la Facultatea HGIM, este dezvoltarea capacității studenților de a pune în aplicare cunoștințele acumulate la disciplinele de Fotogrammetrie șiTeledetecție, în vederea realizării unor proiecte care să servească nevoilor actuale ale societății. Evenimentul se adresează, astfel, tuturor persoanelor interesate de prelucrarea datelor spațiale din fotogrammetrie și teledetecție, dar și de cea mai nouă tehnologie existentă în domeniu, punând accentul pe ceea ce studenții își doresc să vadă: aplicarea teoriei în practică.

În acest an, prima parte a workshop-ului, moderată de prof. univ. habil. dr. ing. Valeria-Ersilia ONIGA, s-a desfășurat în format hibrid, combinând avantajele unui eveniment virtual cu interacțiunea directă oferită de prezența fizică, dând astfel posibilitatea unui număr mare de specialiști în domeniu să se interconecteze fără restricții de distanță sau de mobilitate.

În deschidere, au luat cuvântul domnul conf. univ. dr. ing. Nicolae MARCOIE, decan al Facultății HGIM, și conf. univ. dr. ing. Constantin CHIRILĂ, director al Departamentului de Masurători Terestre și Cadastru al facultății HGIM.

Workshop-ul a avut trei invitați speciali:

- un reprezentant al Agenției Spațiale Române (ROSA), în persoana doamnei conf. univ. dr. ing. Iulia Dana NEGULA, care a prezentat un subiect de actualitate și de interes pentru cercetători și agenții specializate în scopul de a înțelege și monitoriza diverse aspecte ale Pământului (Tendințe în domeniul Observării Pământului.Oportunități pentru studenți și tineri cercetători);

- un tânăr cercetător științific de la 3D Optical Metrology – Fondazione Bruno Kessler (FBK), Trento, Italia, Luca MORELLI, care a adus în atenția publicului un dispozitiv low-cost utilizat în aplicații fotogrammetrice, format dintr-o cameră foto digitală și o antenă GNSS low-cost, capabil să obțină o precizie centimetrică fără a include puncte de sprijin la sol (GCP);

- un reprezentant al Centrului Național de Cartografie, dr. ing. Iuliana Adriana CUIBAC PICU, a cărei prelegere s-a referit la datele geospațiale de mare precizie pentru crearea unui oraș inteligent.

Pe lângă aceștia, doi studenți din anul IV de la specializarea Măsurători Terestre și Cadastru, Marius BÎGU și Mădălina MELINTE, au prezentat rezultatele din cadrul unor proiecte de fotogrammetrie în care au fost implicați.

Prima zi a workshop-ului s-a încheiat cu prezentarea de echipamente performante din dotarea departamentului MTC: scanerul laser terestru Maptek I-Site 8820, sistemele aeropurtate fără pilot (engl. Unmanned Aerial Systems-UAS) Altura Zenith ATX4, EasyMap, DJI Phantom 4 RTK și DJI Mavic Mini 2.

În cea de-a doua zi a workshop-ului s-a efectuat o excursie de studiu la Centrul Național de Cartografie București, unde studenții au învățat despre crearea și actualizarea hărților oficiale ale României, exploatarea imaginilor aeriene, dar și despre întreținerea rețelelor geodezice naționale, iar apoi vizita a continuat la Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi".

Prin implicarea și susținerea financiară a sponsorilor, UGR și firma Helmert SRL Bacău, workshop-ul și-a îndeplinit cu succes obiectivele propuse, oferindu-le participanților un eveniment de calitate, cu prezentări interesante și utile pentru asimilarea noilor tehnologii din domeniul geodezic.