• Home
  • Opinii
  • De vorbă cu noul președinte al Uniunii Geodezilor din România

  Opinii

De vorbă cu noul președinte al Uniunii Geodezilor din România

În numărul trecut al revistei, vă anunțam concluziile Conferinței Naționale (din 10 iunie) a Uniunii Geodezilor din România, precum și noua componență a forurilor de conducere ale Uniunii, în fruntea cărora se va afla, pentru perioada 2022-2026, dl ing. Mircea Afrăsinei. Un perfecționist cu o pregătire profesională solidă și având deja o bogată experiență de conducere - ca vicepreședinte UGR în ultimii 8 ani și președinte al Filialei Neamț -, familiarizat fiind cu problemele specialiștilor geodezi din România, dar și cu mijloacele prin care acestea pot fi rezolvate, noul președinte a pornit la drum pregătit să continue realizările notabile din ciclul anterior. Ce înseamnă, concret, aceasta și cine este Mircea Afrăsinei vă inviăm să descoperiți în paginile următoare.

Revista Construcțiilor: Domnule Mircea Afrăsinei, ați fost ales președinte al Uniunii Geodezilor din România. Cititorii revistei ar vrea să vă cunoască. Spune ți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Mircea Afrăsinei: M-am născut și am crescut într-o zona frumoasă și dragă multor oameni, în orașul Tg. Neamț, mai precis în Humuleștii lui Ion Creangă. Casa părintească este „la două palme” de bojdeuca copilăriei marelui nostru scriitor. Tatăl meu era un om al preciziei, în tot ceea ce făcea era extrem de riguros - cred că de la el am moștenit și eu această aplecare către valori exacte, obținute prin măsurători repetate, făcute cu migală și pasiune.

Sunt absolvent al Universității Tehnice din Petroșani, specializarea topografie minieră, promoția 1991, iar în anul 2005 am absolvit studiile postuniversitare de „Tehnici și tehnologii moderne în lucrările de topografie
și cadastru” din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

După absolvirea facultății m-am angajat la OCAOTA (Oficiul de Cadastru Agricol și Organizarea Teritoriului
Agricol) Neamț, punând umărul la aplicarea legilor fondului funciar. În 1996 am fost numit în funcția de
inginer-șef al acestei instituții.

Dorința de a practica această profesie la standarde cât mai înalte m-a condus la decizia de a mă retrage în anul 2001 în domeniul privat, la societatea pe care am înființat-o împreună cu soția mea, și ea inginer topograf, societate pe care o administrez și astăzi.

Am activat în Uniunea Geodezilor din România începând cu anul 1996, an în care am fost ales președinte al Filialei UGR din județul Neamț, funcție pe care o ocup și astăzi.

Am colaborat, în cadrul mandatelor de președinți ai UGR, cu distinșii domni Constantin Săvulescu, Johan Neuner, Cornel Păunescu, Ionuț Săvoiu și Petre Iuliu Dragomir. Sub conducerea ultimilor trei am îndeplinit și funcția de vicepreședinte al UGR.

Fiind angrenat în această profesie, am considerat că nu este de ajuns să obții doar o diplomă pe baza căreia să poți activa, ci este necesar să lupți pentru a putea să pui în practică tot ceea ce ai învățat, să te intereseze evoluțiile din acest domeniu, să te adaptezi la tot ceea ce apare nou, să transmiți problemele care apar și nu în ultimul rând să propui și să susții noi soluții.

Toată munca mea a presupus sacrificii, de multe ori am pus profesia înaintea familiei, însă am avut mare noroc de o soție și o fiică care m-au înțeles și m-au sprijinit în tot ceea ce am făcut, drept care le se sunt profund
recunoscător.

Revista Construcțiilor: Ce v-ați propus să realizați, ca președinte UGR, în următorii patru ani?

Mircea Afrăsinei: În momentul în care am acceptat să candidez pentru această funcție, am discutat cu colegii mei și le-am transmis gândurile mele pentru acest mandat: continuarea muncii depuse de fostul președinte și întregul biroul executiv din mandatul anterior.

Astfel, împreună cu noii membri ai biroului executiv, voi căuta cele mai bune căi pentru a finaliza punerea în dezbatere și aprobarea legii geodezului, reluarea dialogului constructiv cu ANCPI, accelerarea lucrărilor de cadastru și înregistrare sistematică, punerea în valoare și respectarea acestei profesii.

Revista Construcțiilor: De ce au nevoie geodezii de o lege?

Mircea Afrăsinei: Pentru că această profesie acoperă o sferă foarte largă de lucrări, majoritatea lor fiind lucrări publice, cu responsabilitate foarte mare:

• Lucrări de cadastru și înregistrare sistematică - înregistrarea în cartea funciară a tuturor proprietăților, a drepturilor de proprietate obținute pe toate căile legale posibile în România, precum și înscrierea posesiilor în zonele neatinse de legile fondului funciar;

• Toate proiectele de dezvoltare de infrastructură, suprastructură, rețele edilitare, care încep, sunt conduse în
execuție și se finalizează prin munca geodezului;

• Proiectele de digitalizare care au, la rândul lor, aportul geodezului;

• Planurile urbanistice, care sunt dezvoltate pe măsurătorile și planurile realizate de geodez;

• O mare parte a experților tehnici judiciari provin din rândul geodezilor.

După cum se vede, acoperim o mare arie de lucrări, în care este nevoie de calitate, responsabilitate, precizie. Desfășuram un serviciu public. Având în vedere toate acestea, avem nevoie de un cadru legal, pe care l-am avut dar l-am pierdut - și nu din dorința noastră. Avem nevoie de o lege specifică, care să ne ajute să progresăm, să creștem calitatea servi ciilor prestate, să tindem spre noi standarde profesionale. Geodezul are nevoie de pregătire continuă. Și nu în ultimul rând avem nevoie să ne putem apăra interesele, ținând cont de multitudinea de proiecte în care este implicată profesia pe care o reprezentăm.

Nu dorim altceva decât normalitate. Trebuie să ne aliniem cu toate profesiile liberale recunoscute în România și care au, la rândul lor, câte o lege care le reprezintă: notari, arhitecți etc.

Trebuie să ne aliniem geodezilor din întreaga lume și în special geodezilor din Europa; reglementările lega le ale acestei profesii, europenelega și internaționale, ne sunt cunoscute, UGR fiind membră atât a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) cât și a Consiliului Geodezilor Europeni (CLGE).

Revista Construcțiilor: În ultimii doi ani, societatea a trecut printr-o pandemie, iar acum, la graniță, avem un război. Cum au afectat aceste evenimente piața de servicii de specialitate?

Mircea Afrăsinei: Comunitatea geodezilor a fost greu încercată de aceste evenimente. În timpul pandemiei, nu am găsit înțelegerea necesară la ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în desfășurare. Deși aceste lucrări se desfășoară în contact direct cu fiecare proprietar, contractele nu au fost decalate, nu am fost compensați, ajungându-se la penalizări din cauza neîndeplinirii obiectivelor contractuale.

Dar, ca aspect pozitiv, menționez că s-a reușit depunerea lucrărilor în mediul online, print-o mult-așteptată
etapă de digitalizare.

În ceea ce privește războiul de la graniță, acesta afectează la rândul lui piața de servicii. Inflația a crescut foarte mult, și ne este greu să ținem pasul prin creșterea salariilor. Munca noastră se bazează pe deplasări în teren, care se traduc în costuri de transport, prelucrări de date, deci consum sporit de energie electrică. Acestea sunt doar două dintre componentele cu o explozie majoră în ceea ce privește mărirea costurilor. O altă problemă majoră este forța de muncă calificată, care lipsește. În acest moment, toate universitățile de profil se plâng că au un număr redus de studenți.

Ordonanțele emise în ultimii doi ani de Guvernul României nu sprijină și domeniul în care activăm. ANCPI trebuie să compenseze, în cadrul contractelor aflate în execuție, creșterea peste așteptări a inflației. Trebuie să fim ajutați să depășim această perioadă foarte dificilă.

Revista Construcțiilor: Care este locul inginerului geodez în noua lume digitală?

Mircea Afrăsinei: Așa cum am arătat, el are un loc bine definit. Trebuie să se specializeze, să fie la curent cu tot ce e mai nou în domeniu. Precizez din nou că este nevoie de o lege specifică, este nevoie de pregătire continuă, de calitate. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, comunitatea, împre ună cu ANCPI, trebuie să stimuleze și să sprijine piața serviciilor liberale, astfel încât să poată fi integrați toți specialiștii. ANCPI are o responsabilitate față de mediul privat, așa cum și mediul privat are o responsabilitate față de ANCPI, și doar prin cola borare și dialog vom găsi cele mai bune soluții la problemele noastre.

Revista Construcțiilor: Ce mesaj aveți pentru comunitatea profesională din care faceți parte?

Mircea Afrăsinei: Să privească cu încredere viitorul și să se alăture Uniunii Geodezilor din România. Doar
împreună vom fi mai puternici în atingereaUniunii țelurilor propuse. Vrem ca fiecare profesionist din domeniu să își desfășoare activitatea în cele mai bune condiții, cu satisfacția lucrului bine făcut.

Mesajul meu este unul de unitate a tuturor celor din comunitatea noastră profesională, indiferent de mediul în care activează: bugetar, privat sau academic.

Avem multe de făcut. Profesia noastră este recunoscută prin corectitudine și precizie. Deviza noastră este: „suma erorilor trebuie să tindă spre zero”.