• Home
  • Opinii
  • Simpozionul Național cu Participare Internațională GeoCAD

  Opinii

Simpozionul Național cu Participare Internațională GeoCAD

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, cu personalitate juridică, dispunând de autonomie, care îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României, a Legii nr.199/2023, a Cartei Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare elaborate potrivit Legii.

Numele instituţiei este unul simbolic, strâns legat importanţa istorică a oraşului, Alba Iulia fiind prima capitală a celor trei provincii româneşti. La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, care a stat la baza înfăptuirii unirii Transilvaniei şi a Banatului cu Regatul României. În anul 1922 a avut loc, la Alba Iulia, ceremonia oficială de încoronare a regilor României Mari, Ferdinand I şi Maria, moment care a consfinţit importanţa istorică a oraşului şi rolul de capitală istorică.

Încă de la înființarea ei, în 1991, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și-a definit misiunea pornind de la semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi a zonei, idealul educaţional sprijinindu-se pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti. De peste un sfert de secol, Universitatea albaiuliană urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Dezvoltarea învăţământului în sfera măsurătorilor terestre s-a impus atât la nivel naţional, cât şi pe plan local, din necesităţi economice şi ştiinţifice, ţinându-se cont că numărul specialiştilor în domeniul măsurătorilor terestre este sub cerinţele acestui domeniu de activitate. Schimbările structurale survenite în ţara noastră, după anul 1989, prin trecerea la economia de piaţă şi dezvoltarea proprietăţii private, au produs schimbări fundamentale şi în domeniul cadastrului, atât în ceea ce priveşte evidenţa bunurilor imobile cât şi a reprezentărilor grafice ale acestora. Actualizarea şi modernizarea cadastrului, pentru a-l face multifuncţional, necesită un număr mare de specialişti, cu o distribuţie pe cât posibil uniformă la nivel naţional.

Activitatea colectivului de cadre didactice se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul vast al managementului datelor spaţiale, măsurătorilor terestre şi cadastrului, dezvoltării urbane şi protecţiei mediului ȋnconjurător cu orientare spre dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a economiei, serviciilor şi relaţiilor comunitare, contribuind totodată la formarea şi stimularea cercetării studenţeşti, a învăţământului universitar în acest domeniu.

Dezvoltarea cercetării științifice atât pe plan local, la nivel de department, cât și pe plan național și internațional, prin abordări interdisciplinare și inițierea cercetării aplicative pentru soluționarea unor probleme practice specifice domeniului Ingineriei Geodezice si Cadastrului, a pus în evidență necesitatea organizării unei manifestări șiințifice în cadrul căreia experții în domeniu, cercetătorii și doctoranzii să își poată prezenta rezultatele cercetărilor, să se cunoască, să stabilească și să cultive relații personale și profesionale.

Simpozionul Național cu Participare Internațională GeoCAD, ajuns la a XVI-a ediție, este organizat o data la doi ani de către colectivul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și oferă posibilitatea specialiștilor în domeniul Ingineriei Geodezice și Cadastrului să își prezinte cele mai recente contribuții în domeniu.

Simpozionul GeoCAD reprezintă un forum deosebit de valoros ce oferă participanților un cadru propice pentru promovarea colaborării între comunitatea științifică și cei direct implicați în procesele decizionale ale administrației publice. Printre aceștia se regăsesc nu doar cercetători, ci și reprezentanți ai autorităților locale și guvernamentale alături de profesioniști din cadrul firmelor românești specializate în furnizarea de echipamente specifice de măsurare și de prelucrare a datelor rezultate din măsurători.

Tematica abordată în cadrul secțiunilor simpozionului și în discuțiile realizate în cadrul meselor rotunde este profund ancorată în prefigurarea tendințelor din domeniul ingineriei geodezice și cadastrului. Aceste dezbateri acoperă teme de maximă actualitate fiind deosebit de interesante, iar participarea unor invitați speciali, personalități de marcă în domeniu, prin expertiza lor, confirmă cele menționate. Prezentările susținute în cadrul secțiunilor simpozionului precum și dezbaterile din cadrul mesei rotunde reprezintă surse de cunoaștere, acoperind aspecte esențiale ale evoluțiilor tehnologice și științifice din acest domeniu complex. Participanții au ocazia de a se familiariza cu cele mai recente inovații, practici și cercetări de vârf din domeniul geodeziei și cadastrului.

De asemenea, firmele specializate în furnizarea de echipamente beneficiază de spații expoziționale generoase, unde își pot prezenta produsele și soluțiile inovatoare. Această componentă expozițională adaugă un nivel suplimentar de interacțiune și schimb de informații între participanți.

Pentru a completa experiența, fiecare ediție a Simpozionului GeoCAD se încheie cu o excursie documentară, oferind participanților nu doar oportunitatea de a se relaxa, ci și posibilitatea de a explora pe teren contextul specific domeniului lor de activitate.

Prin toate aceste elemente, Simpozionul GeoCAD devine un eveniment de referință în calendarul academic și profesional, facilitând nu doar schimbul de idei, ci și consolidarea rețelelor de colaborare între diverse părți interesate, contribuind astfel la dezvoltarea cunoașterii și a practicilor din domeniul ingineriei geodezice.

În perioada 10 -11 mai 2024 Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia iși deschide porțile pentru comunitatea geodezilor din țară și de peste hotare cu ocazia celei de-a XVI-a ediții a Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD.

Mai multe informații despre GeoCAD 2024, pe http://geocad.uab.ro/ si Login Page | ARM - Application (ugr.ro)