• Home
  • Opinii
  • Uniunea Geodezilor din România privește cu încredere spre 2022

  Opinii

Uniunea Geodezilor din România privește cu încredere spre 2022

Autor:
Ionuț SĂVOIU, Președinte UGR

Încheiem anul 2021 și privim cu încredere spre 2022, în care sperăm ca umanitatea să
depășească în primul rând criza sanitară, iar comunitatea noastră profesională, atât de greu
încercată, să găsească răspunsuri și rezolvări la problemele care ne frământă, soluții cu efecte
pozitive pentru toate generațiile și categoriile de specialiști.

Am afirmat de câte ori am avut ocazia că Uniunea Geodezilor din România este forumul în care soluțiile profesioniștilor noștri la provocările prezente din domeniile în care activează vor putea fi mai bine prezentate și ascultate, spre beneficiul întregii societăți românești.
Promovarea unor standarde profesionale adaptate transformărilor erei digitale asupra rolului sau modului nostru de lucru, stabilirea unor mecanisme acceptate de formare continuă și aplicarea codului de conduită vor fi subiecte esențiale de luat în discuție în acest forum și am dori ca la dezbateri să participe activ toți membrii comunității profesionale, indiferent că își desfășoară activitatea în sectorul privat, în învâțământ sau în administrație. Recunoașterea importanței sociale și economice a profesiei noastre va fi astfel o consecință a acțiunilor noastre.

„Aș vrea să remarc în mod deosebit faptul că, anul acesta, în cadrul Uniunii noastre am constatat o efervescența deosebită a unei noi generații de ingineri dornici și interesați să participe la activitățile și grupurile de lucru ale UGR, să vină cu propuneri care să fie ascultate și să contribuie efectiv cu deschiderea la noi idei de reglementare mai bună a activității noastre profesionale. Menționez aici, în special, și cu scuzele de rigoare dacă am uitat pe cineva, pe Anca Savu, Sorin Dumitrescu, Adrian Cârâc, Radu Niță, Mihnea Mitrache, Bogdan
Munteanu, și nu în ultimul rând pe Vlad Păunescu, care permanent au fost prezenți, cu stăruință la activitățile UGR. Pe de altă parte, am fi dorit ca instabilitatea politică din 2021 să nu marcheze în mod negativ dialogul instituțional al uniunii noastre cu factorii politici și autoritățile din domeniu. De prea multe ori în 2021 solicitările noastre de dialog la diverse autorități au rămas fără răspuns sau am fost amânați. Anul 2021 a însemnat și anul în care, din păcate pentru sectorul nostru de activitate, prin decizie politică s-a hotărât ca ANCPI să nu mai aibă în echipa de conducere, la nivelul unu și doi, niciun specialist geodez, iar în Consiliul de Administrație să nu se regăsească niciun reprezentant al sectorului antreprenorial din domeniu, așa cum legea o prevede. În ciuda dificultăților de comunicare și a restricțiilor privind organizarea întâlnirilor față în față
generate de valurile 3 și 4 ale pandemiei, vreau să apreciez pozitiv faptul că anul acesta am reușit să continuăm un dialog instituțional cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și să-l permanentizăm. Din nefericire pentru ambele părți, credem noi, imposibilitatea de dezvoltare a dialogului structurat pe mai multe grupuri de lucru și date calendaristice certe, așa cum am propus în aprilie-mai 2021, a făcut ca ideile noastre supuse dezbaterii să rămână la o fază incipientă. Promovarea legii profesiei în colaborare cu ANCPI, dezvoltarea pieței și a altor servicii decât cele cadastrale în domeniu, reglementarea noilor tehnologii, consolidarea sectorului antreprenorial și creșterea rolului geodezului în societate rămân în continuare probabil la stadiu de deziderat. Merită menționate, la excepții pozitive, consultările fructuoase în cadrul grupului de lucru pe teme de informatică și inițierea întâlnirilor regulate cu OCPI București și Ilfov. Totodată, vrem să credem că dezbaterile și contribuțiile UGR pe temele reglementării serviciilor de fotogrammetrie și scanare laser pot avea un impact major în dezvoltarea serviciilor profesionale din domeniu” a precizat dl Ionuț Săvoiu – președintele UGR.

Întâlnirea reprezentanților OCPI Ilfov și UGR

Deși în cursul anului, în acest cadru, Uniunea Geodezilor din România a susținut discuții și dezbateri cu autoritățile domeniului pe mai multe planuri de dezvoltare a dialogului instituțional, și anume: reglementarea profesiei și a activităților profesionale, dezvoltarea sistemului informatic al ANCPI, digitalizarea activității de înscriere la cerere, definirea de noi produse și servicii, derularea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și a Programului Operațional Regional axa 11, actualizarea regulamentului de autorizare și codul de conduită, este așteptată continuarea și intensificarea dialogul instituțional între UGR și ANCPI, ce poate să se
concretizeze cu noi modificări importante aduse Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară care să simplifice semnificativ atât activitatea inspectorilor dar și pe cea a specialiștilor autorizați care furnizeză servicii în folosul cetățenilor.

Evoluția semnificativă a programului de înregistrare sistematică și cadastru la nivel național trebuie să se bazeze pe conlucrarea dintre specialiștii UGR și ANCPI care să propună modificări ale Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară care să conducă la creșterea calității lucrărilor, simplificarea, predictibilizarea și transparentizarea
verificărilor și recepțiilor. Din păcate, deși ar fi fost posibilă, cu un efort firesc de reglementare în plan legislativ, corectarea condițiilor tehnico-economice în care au fost contractate servicii de cadastru și înregistrare sistematică anterior nu s-a realizat, în ciuda faptului că aceasta ar fi putut reduce riscul de neimplementare a unor proiecte și crește absorbția fondurilor europene în domeniu. În 2021, practica a demonstrat că propunerile UGR luate în considerare în cadrul proiectelor cu finanțare POR, respectiv introducerea livrărilor intermediare și consultările de piață orgnizate de ANCPI, au avut rolul să stimuleze participarea competitivă a societăților prestatoare din domeniu la procedurile de achiziții publice de contractare a serviciilor de realizare a cadastrului și înregistrării sistematice la nivel de UAT.

Întâlnirea reprezentanților OCPI București și UGR

Am salutat totodată ultimele modificări legislative ale Legii Cadastrului din 2021 și apreciem că noile modificări pot influența pozitiv activitatea profesională în domeniu.

În 2021, am urmărit în continuare să implicăm membri din teritoriu atunci când am fost solicitați de ANCPI în diverse consultări publice lansate cu ocazia elaborării unor propuneri de modificare a Legii cadastrului și a publicității imobiliare sau în cazul modificării regulamentelor actuale. Credem totuși că la nivelul reglementărilor ar trebui să existe un cadrul oficial mai bun pentru o colaborare cu segmentul
profesional, dar în special cu mediul academic din domeniul nostru de activitate. Inițierea unor proiecte concrete în acest sens, care să aibă ca finalitate fundamentarea și perfecționarea cadrului normativ, bazate pe conlucrarea tuturor categoriilor de specialiști în domeniu, sperăm să devină o activitate prioritară pentru ANCPI.

„Suntem datori ca în 2022, până nu va fi prea târziu, să intensificăm solicitările noastre și să convingem că în noul ciclu de finanțare europeană trebuie să se regăsescă activitatea geodezilor. Definirea unor axe de finanțare sau a unor proiecte majore cu impact pozitiv asupra activității noastre este esențială. Vizăm dezvoltarea competitivității prin stimularea inovării, cerecetării și creștrea oportunităților pe piața serviciilor din domeniul nostru. Este evident pentru toată lumea că actualul proiect major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», privind înregistrarea sistematică a imobilelor pentru 5.758.314 ha din 660 de unități administrativ-teritoriale, va necesita mai degrabă o fazare decât o renunțare la fonduri europene. Mai mult decât atât, considerăm că realizarea cadastrului și a înregistrării sistematice la nivel de UAT trebuie să fie cuprinse în noul ciclu de finanțare pentru un număr important din cele peste 2.000 de comune care nu au fost incluse în actualul proiect major. Între acestea se regăsesc foarte multe comunități izolate cu probleme sociale și de dezvoltare a activității ecomomice, aflate la distanță de marile centre urbane, amplasate în zone mai greu accesibile, cu bugete locale limitate, care din surse proprii nu pot susține servicii de cadastru și înregistrareasistematică pentru întrega unitate administrativă. PNCCF, așa cum este gândit acum, și-a arătat limitele prin fragmentarea exagerată a achiziției serviciilor și derulării contractelor, generând o birocrație internă excesivă și prelungirea extensivă
a termenului la care o unitate administrativ-teritorială poate fi definitivată. Ultimele modificări legislative nu indică din păcate o schimbare semnificativă a gradului de adresabilitate a programului, iar cofinan țarea serviciilor rămâne accesibilă doar unui număr redus de unități administrative cu bugete locale considerabile, care pot susține activitățile la nivel de UAT într-o singură procedură prin cofinanțare.

Dezbatere organizată de ANCPI cu reprezentanții UGR, SRTF și
APCGC pe tema serviciilor fotogrammetrice

Digitalizarea și modernizarea administrației locale reprezintă o prioritate pentru România. Nu există digitalizare a administrației fără componenta spațială. În cursul anului 2021, UGR a lansat ideea constituirii unui program național de colectare și gestiune a datelor spațiale în vederea digitalizării comunităților locale. Pe lângă avantajele pe care aceste proiecte le reprezintă pentru gestionarea datelor spațiale la nivel de administrație centrală și locală, avem în vedere și dezvoltarea sănătoasă a mediului privat. Prin deschiderea acestor noi piețe
de servicii profesionale inovatoare dorim capacitarea, implicarea și stimularea mediului antreprenorial românesc.

Rămânem determinați să continuăm misiunea de promovare în plan legislativ a Legii de reglementare a profesiei și înființarea Colegiului geodezilor. Pentru a fi cât mai convingători în demersul nostru, dorim ca anul viitor să avem șansa inițierii și susținerii unei campanii de informare și dezbatere publică privind proiectul legii aflat în dezbatere și revizuire în ultimul deceniu. Dorim să comunicăm și să informăm mai bine asupra beneficiilor adoptării legii profesiei pentru societate și specialiștii domeniului. Vom implica în demersul nostru atât membrii Uniunii cât și mulți alți profesioniști, pentru că fiecare opinie contează pentru noi.”, a mai menționat dl Ionuț Săvoiu.

Întâlnirea reprezentanților ANCPI și UGR

Doi dintre vicepreședinții Uniunii noastre, reprezentând latura academică a profesiei, au dorit să transmită câteva gânduri de sfârșit de an, atât colegilor din mediul universitar, cât și tuturor celorlalți colegi de profesie:

„În 2021 am continuat să stimulăm o mai mare colaborare între membrii UGR care activează în universități,
inclusiv prin formularea unor puncte de vedere comune. Totodată, au continuat demersurile către ANCPI pentru a oferi posibilitatea studenților noștri de a efectua stagii de practică la birourile teritoriale ale ANCPI, de a se instrui efectiv în eTerra, mai ales în contextul actual, deziderate care sperăm să se materializeze. Pentru 2022 dorim să existe mai multe inițiative de colaborare între universități, pe mai multe paliere, inclusiv de cercetare. Anul 2022 să reușească să completeze tot ceea ce ne-a lipsit în acest an!” – prof. univ. dr. ing. Ana-Cornelia
Badea, profesor universitar la Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnică de Construcții București, vicepreședinte UGR.

„Anul ce se apropie de final a fost plin de provocări, însă am convingerea că prin ambiție, motivație și unitate le-am depășit cu succes. Vă doresc ca anul 2022 să fie un an al schimbărilor în bine, plin de realizări, și să fim conștienți că doar împreună vom putea duce la bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus!” – prof. univ. dr. ing. Tudor Sălăgean, vicepreședinte UGR.

Anul acesta, din motive lesne de înțeles, am fost nevoiți să anulăm din nou evenimentul anual al UGR care ar fi trebuit să se desfășoare la Brașov, organizat în colaborare cu Universitatea Transilvania, Academia de științe tehnice și ANCPI. Evenimentul, care a fost organizat până la cele mai mici detalii, includea în program o conferință cu participare națională și internațională prestigioasă, cu sesiuni plenare și tehnice cu diverse tematici bine stabilite, o expoziție de tehnologie, mese rotunde și ateliere de lucru. Tema conferinței internaționale intitulate „Smart surveying solutions for sustainable development” a fost inspirată de unul dintre cele 15 obiective de dezvoltare durabilă ale mileniului, așa cu au fost ele definite de Organizația Națiunilor
Unite în 2015, și anume „Viața terestră - Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea degradării terenurilor și pierderii biodiversității.” Lucrările înscrise în program vizează domeniile: infrastructura datelor spațiale, inginerie geodezică și aplicații geodezice în silvicultură. Nădăjduim că evenimentul în ansablul său va
putea fi reluat la începutul anului 2022.

„La finalul unui an dificil și plin de provocări, în care, cu regret, am fost nevoiți sa amânăm cel mai important și așteptat eveniment al profesiei noastre – Săptămâna Geodeziei Românești – din cauza situației sanitar-epidemiologice, ne îndreptăm privirea spre noul an care sperăm că ne va aduce mai multă normalitate și în care profesiei noastre să i se recunoască importanța mai mult decât s-a întâmplat până în prezent. În această perioadă de bilanț de sfârșit de an, vă doresc tuturor colegilor ca noul an să vă găsească sănătoși și voioși, precum și un an 2022 plin de realizări atât pe plan profesional cât și personal, alături de cei dragi” – dr. ing. Irinel Greșiță, Conferențiar la Univeristatea Transilvania din Brașov, Cenzor al UGR și antreprenor în domeniu,
cu activitate bogată în județele Olteniei.

La nivel mondial, Federația Internațională a Geodezilor a anunțat anul viitor organizarea celui de-al XXVII-lea Congres FIG, în colaborare cu SGP – Uniunea Geodezilor din Polonia. Congresul va avea loc în perioada 11 - 15 septembrie 2022, în Polonia, la nVarșovia. Federația este hotărâtă cu această ocazie, să aducă împreună comunitatea globală a geodezilor, atât fizic, cât și virtual. Congresul FIG 2022, evenimentul major al comunității geodezilor și profesioniștilor din domeniul geospațial, va oferi participanților oportunitatea de a-și împărtăși cunoștințele și experiențele în cadrul workshop-urilor, seminariilor și sesiunilor tehnice. Tema generală a Congersului FIG 2022 este: Volunteering for the future - Geospatial excellence for a better living. Temele secundare, la care sunt invitați practicieni și cercetători să participe cu lucrări, sunt: Surveyor 4.0 - aplicații viitoare pentru cadastru, probleme de mediu, inginerie și minerit; Profesia noastră în și după perioada Covid; Acces deschis la date - sunt acestea puncte ale traseului viitor?; Competențe geodezice pentru alte discipline. Uniunea Geodezilor din România speră ca membrii și reprezentanții săi să participe și să ne facă cunoscută activitatea la acest eveniment internațional organizat de această dată după mai mulți ani, din nou în Europa.

În 2021, toate acțiunile întreprinse de către reprezentanții UGR au fost reflectate pe site-ul oficial al Uniunii (www.ugr.ro), dar și pe pagina de facebook. Am dorit astfel informarea permanentă a profesioniștilor din domeniu prin crearea unei platforme de comunicare, atât cu membrii unuinii, cât și pentru alți colegi de exercitare a profesiei care nu au aderat la uniune. UGR apreciază aportul tuturor profesioniștilor din domeniu în identificarea subiectelor de interes pentru întreaga noastră comunitate.

În încheiere, vă dorim un sfârșit de an cu bucurie în suflet și speranță că vom avea șansa să ne revedem în 2022 la Brașov, dacă reluarea evenimentului va fi posibilă, și la Timișoara, în toamnă, dacă lucrurile se vor normaliza, pentru a sărbători acolo următoarele ediții ale Săptămânii Geodeziei Românești.

Sfintele sărbători de iarnă să vă găsească întâi de toate sănătoși, aproape de familii și de cei dragi!

Sărbători fericite!

Echipa de conducere a Uniunii Geodezilor din România