Știri

30.06.2020 ANCPI - Ordin nr. 1445 din 22 iunie 2020

Vineri, 26 iunie 2020, a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553, Ordinul nr. 1445/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Textul Ordinului poate fi consultat aici Ordin 1445 2020.pdf

 


23.06.2020 Licitație deschisă ANCPI

Săptămâna trecută Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciara. Licitația vizează imobilele din 246 de UAT-uri, din 30 de județe.

Lucrările de casatru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (POR).

Pentru întregul anunț vă rugăm să accesați link-ul următor: http://www.ancpi.ro/index.php/presa-3/comunicate-de-presa/617-bucuresti-19-06-2020


23.06.2020 Întâlnirea lunară cu reprezentanții ANCPI, 28 mai 2020

Reprezentanții Uniunii și cei ai ANCPI au continuat întâlnirile lunare demarate la începutul anului.

În ultima joi a lunii mai, au fost reluate și întâlnirile față în față, la sediul ANCPI, cu respectarea condițiilor de distanțare.

Astfel au fost prezenți la sediul trei reprezentanți din partea UGR și 5 din partea ANCPI, iar alți 5 reprezentanți UGR au participat online.

Adresa prin care UGR propunea ordinea de zi, cât și Minuta întâlnirii din data de 28 mai 2020 poate fi consultate mai jos.

20200522_Adresa catre ANCPI intalnire lunara 28 05 2020.pdf

Minuta sedintei ANCPI UGR 28 mai 2020.pdf

 

 


1.06.2020 Ordinul 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea și completarea ODG 1/2020

Vineri, 29 mai 2020, a apărut în Monitorul Oficial Partea I nr. 449 bis, Ordinul 1.347 din 25 mai 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Astfel au intrat în vigoare mai multe schimbări privind regulile de realizare, verificare și recepție a lucrărilor sistematice de cadastru, printre care se numără și cea prezentată mai jos.

La art. 1, alinieatul (8) litera a) se modifică astfel:

Livrarea 1 – Raport preliminar care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc. și se întocmește în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de UAT. 

Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului cu două sublivrări:

2.1 – Planul cadastral preliminar al intravilanului

2.2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.

Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale.

Textul integral al Ordinului poate fi consultat la adresa http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MDczMzA2MjQ5NTA2RSszMA==

 


29.05.2020 Consultare ANCPI privind modificarea ODG 107/2010

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat consultarea tuturor asociațiilor profesionale și patronale înființate legal care își desfășoară activitatea în domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei în vederea modificării Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

UGR salută inițiativa ANCPI și încurajează reprezentanții persoanelor juridice și persoanele fizice autorizate ANCPI, alți specialiștii interesați să contribuie la un punct de vedere unitar al UGR, să transmită până la data de 10 iunie 2020, propuneri, sugesti sau opini, cu privire la modificarea Regulamentului, pe adresele de e-mail [email protected] și [email protected]. În acest sens, la nivelul Uniunii a fost constituit un grup de lucru alcătuit din specialiști cu exepriență practică, bună reputație profesională și cadre didactice din învățământul superior de sepcialitate, care va prelua, analiza și centraliza opiniile primite într-un document care va conține un set de reguli coerente, simple, clare, unitare cu privire la principiile care vor guverna noul Regulament, pe care-l îl va transmite către ANCPI.

Opinia agreată unanim la nivelul conducerii executive a UGR este că deși susținem acest demers al ANCPI, iar grupul de lucru va aduce o contribuție importantă la realizarea unui nou regulament, susținem în continuare declanșarea sub coordonarea ANCPI a unor dezbateri la nivel național, cu toate asociațiile profesionale și patronale și toti factorii responsabili în privința îmbunătațirii, perfectării și clarificării propunerii de proiect de lege pentru reglementarea profesiei de geodez și înființare a Colegiului geodezilor.

Vă reamintim că ultima actualizare a Regulamentului a avut loc în luna mai 2020 prin Ordinul 1256/05.05.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 414/19.05.2020.

Ultima actualizare a regulamentului poate fi consultată aici 20200519_Ordin 1256.pdf


27.05.2020 Răspunsul Ministerului Finanțelor Publice la scrisoarea deschisă a SRR Antena Satelor

În data de 23 martie 2020, Societatea Română de Radiodifuziune Antena Satelor, prin reprezentanții emisiunii “Cadastrul pe înţelesul tuturor. Nouă ne pasă!”, Ion Dan Voicu și Mihai Racovicean, a transmis către Ministerul Finanţelor Publice o scrisoare deschisă prin care se solicita sprijinirea activităţii din domeniul cadastrului.

Ministerul Finanțelor Publice a transmis SRR în data de 19 mai 2020 răspunsul la scrisoare prin adresa Nr. 620.318/19.05.2020. Acesta poate fi consultat aici raspuns cadastru.pdf


27.05.2020 Proiect OUG privind semnătura electronică

Uninunea Profesiilor Liberale din România a transmis UGR proiectul OUG privind stabilirea unor măsuri în legătură cu utilizarea înscrisurilor în formă electronică de către factorii implicați în activitățile din domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, construcții și unele profesii liberale, pentru a introduce sau corecta denumirea profesiei/profesiilor reprezentate de către Uninunea noastră.

În proiect la articolul II se menționează:

” (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile tuturor factorilor implicați, în condițiile legii, în activitățile menționate la art. I.

(2) În sensul alin. (1) factorii implicați sunt:

...

d) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul cadastrului și publicității imobiliare în conformitate cu Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

UGR a solicitat modificarea art. II (2) lit. d) după cum urmează:

d) specialiștii care își exercită activitatea în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei în conformitate cu Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Draft-ul OUG poate fi consultat aici OUG_SE_OAR-200520.pdf

 


21.05.2020 Adresa ANCPI nr. 21954 din 19 mai 2020 privind semnătura și sigiliul electronice calificate

ANCPI a transmis UGR adresa cu nr. 21954 din 19 mai 2020 referitoare la semnătura electronică calificată și sigliliul electronic calificat utilizate în aplicarea art. 281 din Legea Cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Adresa poate fi consultată aiciAdresa 21954 - 710 DPI semnatura electronica calificata si sigiliul electronic calificat


21.05.2020 Consultare publică ANCPI 21 mai 2020

În perioada 21 - 31 mai 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin referitor la modificarea Ordinului nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unitățile sale subordonate. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format editabil la adresa e-mail [email protected].

Textul supus consultării poate fi consultat la adresa:http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/legislatie/transparenta-decizionala


19.05.2020 Ordin privind modificarea și completarea ODG al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

În perioada 01 - 11 mai 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a supus consultării publice proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

În urma propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite de către ANCPI, a fost emis Ordinul pe care îl puteți colsulata aici ordin_modificare_ordin_1_2020_107.pdf

În cel mai scurt timp acesta urmează să fie publicat în Monitorul Oficial Partea I. Vom reveni cu informații privind publicarea sa.