Știri

20.04.2024 Adunarea Generală CLGE - Cavtat, Croația

Săptămâna aceasta, în perioada 18-20 aprilie, are loc la Cavtat în Croația, prima Adunare Generală a Consiliului European al Geodezilor (CLGE) din anul 2024.

La Adunare participă reprezentanți din 28 de țări membre CLGE. Din partea României sunt prezenți la Cavtat dnii Cornel Păunescu - președinte onorific al Uniunii Geodezilor din România (UGR) și Valeriu Manolache - președinte Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC), ambele organizații fiind membre ale CLGE.

Programul și agenda Adunării Generale pot fi descărcate urmând link-urile de mai jos:

Program - 2024_04_18_CLGE_Cavtat_overall_programme_v1.1.pdf

Agendă - 2024_04_19_Draft_Agenda_CLGE_GA_Cavtat_0.2.pdf

Următoarea Adunare Generală A CLGE va avea loc în perioada 11 -12 octombrie 2024, la Stavanger, Norvegia.

Ne amintim cu bucurie momentele petrecute alături de colegii din țările membre CLGE, cu ocazia primei Adunări Generale din 2023, organizate la Oradea, de către UGR si APCGC.


08.04.2024 Start înscrieri GeoCAD 2024

Săptămâna trecută s-a dat startul înscrierilor la simpozionul științific național, cu participare internațională, GeoCAD 2024.

Înscrierile sunt deschise până pe data de 30 aprilie 2024.

Pentru participarea la eveniment cu prezentare de articol, vă rugăm accesați link-ul .: GeoCAD :. (uab.ro)

Pentru participare la eveniment fără prezentare articol accesați link-ul Login Page | ARM - Application (ugr.ro)

GeoCAD 2024, eveniment organizat de către Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în colaborare cu Uniunea Geodezilor din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, va avea loc în perioada 10 -11 mai, în cadrul Universității.

Scopul principal al simpozionului este de a oferi experților, cercetătorilor și doctoranzilor români și străini ocazia de a-și prezenta cele mai recente rezultate, precum și de a se întâlni, stabili și cultiva relații personale și profesionale. Domeniile de interes pentru simpozionul GeoCAD 2024 sunt geodezie, cadstru, topografie, înregistrare imobiliară și planificare teritorială.

Pentru mai multe informații privind simpozionul GeoCAD 2024 vă rugăm accesați pagina .: GeoCAD :. (uab.ro)

Evenimentul de la Alba Iulia se va desfășura după următorul program:


01.04.2024 In memoriam prof.univ.dr.ing. Vasile Ursea

Stimați colegi,

Cu tristețe vă anunțăm trecerea la cele veșnice a prof.univ.dr.ing. Vasile Ursea, doctor honoris causa, conducător de doctorat, personalitate de prestigiu în domeniul măsurătorilor terestre, mentor al multor generații de specialiști.

Prof. univ. dr. ing. Vasile Ursea a fost una din personalităţile marcante ale vieţii academice şi ştiinţifice din domeniul măsurătorilor geodezice inginereşti.

S-a născut în data de 24 noiembrie 1929 în oraşul Călăraşi, judeţul Călăraşi. După perioada şcolii generale din localitate, a urmat studiile Liceului Ştirbey Vodă din Călăraşi, pentru ca apoi să urmeze studiile universitare la Institutul Tehnic Galaţi, Facultatea de Geodezie, între anii 1950-1954. A rămas în învăţământul superior ca preparator la Catedra de Topografie a Facultăţii de Geodezie din Institutul de Agronomic Galaţi nou înfiinţat, iar apoi ca asistent în perioada 1954-1955. Din 1955 a devenit cadru didactic la secţia de Geodezie a Facultăţii de Drumuri şi Poduri din Institutul de Construcţii, actualmente Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Profesorul Vasile Ursea a fost o personalitate complexă, cu rezultate deosebite privind activitatea didactică, ştiinţifică, profesională şi managerială.

În calitate de cadru didactic universitar, a parcurs cu perseverenţă şi dragoste faţă de studenţi, toate gradele didactice: asistent, şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar. Din anul 1990 a obţinut dreptul de a conduce doctorate în domeniul Ştiinţe Inginereşti.

În anul 1954 dl profesor Vasile Ursea şi-a început activitatea de studii şi cercetare, orientată pe teme aparţinând domeniilor Topografie inginerească şi Cadastru.

În intervalul 1961-1964 a elaborat şi susţinut teza de doctorat la Institutul de Mine din Leningrad, instituţie de învăţământ superior recunoscută pe plan internaţional.

În perioada celor 53 de ani de activitate didactică în învăţământul superior a susţinut cursuri şi lucrări practice la disciplinele ,,Instrumente topografice’’, ,,Topografie inginerească”, ,,Topografie”, ,,Cadastru”.

Dl Profesor Vasile Ursea a fost invitat şi a activat ca şi cadru didactic asociat la institute de învăţământ superior din ţară şi străinătate, dintre care amintim: Şcoala Tehnică de Arhitectură şi Construcţii; Facultatea de Ştiinţe, Campus Lubumbashi şi Facultatea de Geniu Rural, Campus Kinshasa, Zair; Universitatea UNITEH; Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului şi Facultatea de Arhitectură şi Construcţii.

În anul 2012 dlui profesor Ursea, Senatul UTCB i-a acordat titlul de profesor emerit, iar pe 21 martie 2018, chiar de Ziua Internațională a Geodezilor, i s-a decernat titlul onorific de Doctor Honoris Causa, al Universităţii din Oradea.

Dl profesor Ursea a participat la conferinţe, simpozioane şi seminarii ştiinţifice din ţară şi străinătate, la unele fiind organizator. Și-a adus aportul în domeniile de bază ale cadastrului şi topografiei inginereşti şi, pe lângă profesia de cadru didactic universitar, a desfăşurat o intensă activitate ca profesionist în cadrul diferitelor agenţii, organizaţii, comisii, societăţi comerciale.

De asemenea, s-a remarcat și prin activitatea în domeniul publicisticii, fiind autor a numeroase articole apărute în reviste de specialitate începând cu anul 1968, dar și a unor manuale ale inginerului geodez.

Ceremonia de înmormântare a prof.univ.dr.ing. Vasile Ursea va avea loc marți 2 aprilie, ora 13 la Cimitirul Belu ortodox!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Știre preluată de pe site-ul UTCB In memoriam prof.univ.dr.ing.DHC. Vasile URSEA (24.11.1929 - 30.03.2024) - UTCB - GEODEZIE


21.03.2024 La mulți ani, stimați geodezi!

Geodezia este o știință exactă, iar aplicarea ei implică răbdare, dedicare, atenție sporită, migală si perseverență.

Profesia de geodez se clădește pe precizie și responsabilitate.  Este important să ne concentrăm energiile în aria intereselor comune acestei profesii vocaționale, de o frumusețe aparte. 

Începând cu anul 2018 în ziua de 21 martie se serbează Ziua Internațională a Geodezilor, și cu acest prilej în numele Uniunii Geodezilor din România, adresez tuturor celor care activează în acest domeniu urări de bine, prosperitate și multe împliniri.

Adresez sincere mulțumiri fiecărui geodez pentru aportul adus în sfera în care activează.

Vă doresc multă sănătate, iar străduința pe care o depuneți zi de zi în activitatea dumneavoastră să vă aducă satisfacție și să vă motiveze pentru noi realizări.

Amintiți-vă ca geodezia nu are limite!

La mulți ani tuturor geodezilor!

Mircea Afrăsinei, președintele Uniunii Geodezilor din România


19.03.2024 Ziua Internațională a Geodezilor serbată și la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Joi, 21 martie 2024, firma GISCAD, distribuitor autorizat Trimble, în colaborare cu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Hidrotehnică și Ingineria Mediului, organizează un eveniment special special dedicat Zilei Internaționale a Geodezilor!

Toți cei pasionați de geodezie, studenți, profesioniști și cercetători din domeniu, sunt așteptați în Amfiteatrul A0, HGIM, începând cu ora 10:00 am.

Prin participarea la acest eveniment, veți:

 • Explora echipamentele de ultimă generație oferite de Trimble, liderul mondial în tehnologii geodezice;
 • Înțelege modul în care noile tehnologii pot optimiza procesele de lucru în domeniul geodeziei;
 • Interacționa direct cu experți din industrie și aflați despre cele mai bune practici în domeniu;

Detalli suplimentare vă pot fi oferite de către dna Loredana Crenganiş, e-mail loredana-mariana.crenganis@academic.tuiasi.ro


19.03.2024 Concurs internațional de proiecte studențești în domeniul științelor inginerești

Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, organizează în data de 19 aprilie 2024 cea de-a VII-a ediție a CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE PROIECTE STUDENȚEȘTI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR INGINEREȘTI.

Concursul oferă studenților și masteranzilor oportunitatea de a-și prezenta proiectele și perspectivele în ceea ce privește transferul tehnologic și inovarea în domeniul Științelor Inginerești.

Concursul se va desfășura pe trei secțiuni, având următoarele teme:

 • Restaurarea ecosistemelor
 • Tehnologii inovatoare utilizate în Geomatică
 • Inovare și construcție în domeniul tehnologiei agricole și agroalimentare

Proiectul poate consta în:

 • Pezentare power point cu maximum 20 de slide-uri care să conțină: actualitatea temei, documentația teoretică și practică, idei inovatoare, implementarea practică și impactul aplicativ
 • Machetă sau un model de simulare
 • Aplicație pentru smartphone
 • Film realizat de echipă
 • Demonstrație practică

Vor fi acordate premii pentru fiecare dintre cele trei domenii: Ingineria și protecția mediului în agricultură, Măsurători și cadastru și Mașini și echipamente pentru agricultură și industria alimentară. Vor fi premiate proiectele inovatoare care pun accentul pe posibilitatea de transfer tehnologic.

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail agriculture.usamvbt@yahoo.com, până la data de 01 aprilie 2024.

Nu se percepe taxă de înscriere!

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați

THE INTERNATIONAL STUDENT PROJECT CONTEST IN THE FIELD OF ENGINEERING SCIENCES – 7th Edition | Facultatea de Agricultura (usab-tm.ro)


18.03.2024 Workshop "Documentarea teritoriului cu scanner laser 3D" la Facultatea de Agricultura, USVT

În peroada 19 - 22 martie 2024, Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timșoara, prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă și Ingineria Mediului organizează workshop-ul "Documentarea teritoriului cu scanner laser 3D".

Workshop-ul se adresează studenților din anii II, III și IV de studiu de la Facultatea de Agricultură, specializarea Măsurători de teren și cadastru, fiind susținut de Piero Grimaldi - președinte al COIFA (Comitato Internazionale Fotogrammetria Architettonica) și de arhitectul Vito Antonio Barnabà.

 


14.03.2024 World Bank Land Conference 2024

Timp de mai bine de două decenii, Conferința Băncii Mondiale privind terenurile a catalizat comunitatea mondială a terenurilor. Conferința este cel mai important forum pentru sectorul funciar, reunind participanți din partea guvernelor, partenerilor de dezvoltare, societății civile, mediului academic și sectorului privat pentru a prezenta cercetări, a discuta probleme și bune practici și a informa dialogul politic.

Conferința încurajează schimbul intersectorial de cunoștințe și a dat naștere la numeroase investiții, inițiative și proiecte de cercetare conduse de diverse părți interesate, inclusiv Orientările voluntare, Obiectivul de dezvoltare durabilă privind securitatea funciară, Cadrul de evaluare a guvernanței funciare și Campania "Stand for Her Land".

Tema conferinței din anul acesta, care se va desfășura în perioada 13 - 17 mai, la Washington - Sediul Băncii Mendiale, este: ”Securing Land Tenure and Access for Climate Action” - ”Asigurarea proprietății funciare și a accesului la terenuri pentru acțiuni climatice”. 

Conferința din 2024 își propune să evidențieze strategiile eficiente de asigurare a proprietății funciare și a accesului la terenuri în sprijinul atenuării și adaptării la schimbările climatice.

Conferința va include o serie de evenimente organizate de Banca Mondială, partenerii de dezvoltare, societatea civilă și alți parteneri, inclusiv sesiuni de deschidere și de închidere la nivel înalt, sesiuni tematice, sesiuni de cercetare, ateliere operaționale regionale, inițiative globale privind terenurile și o expoziție de inovații în persoană și online.

Sesiunile tematice din 2024 se vor axa pe subteme legate de îmbunătățirea guvernanței și a regimului de proprietate funciară în contextul schimbărilor rapide ale utilizării terenurilor și al cererilor concurente pentru terenuri:

 • Garantarea proprietății pentru durabilitate
 • Tehnologii funciare pentru o creștere ecologică
 • Administrarea terenurilor pentru acțiuni climatice și reziliența la dezastre
 • Administrarea terenurilor în contextul urbanizării rapide

Programul conferinței poate fi consultat mai jos.

Pentru înregistrare vă rugăm accesați link-ul: Summary - World Bank Land Conference 2024 (cvent.com)


14.03.2024 Ziua Mondială a Geodezilor

În 2012, CLGE a lansat Ziua europeană a geodezilor. La scurt timp după aceea, CLGE împreună NSPS (National Society of Professional Surveyors), au început promovarea unei zile mondiale a geodezilor. Acum, Ziua mondială a geodezilor (GSD), care are loc în fiecare an pe data de 21 martie, este un fapt, pe care toți mai mulți preofesioniști, care activează în domeniul geodeziei, o sărbătoresc.

În timp ce GSD se desfășoară sub auspiciile FIG, coordonarea în lume este asigurată de Forumul Organismelor Regionale (FoRB). În prezent, APPAT (Asociația Panamericană a Profesioniștilor în Topografie și Măsurători) conduce FoRB și organizează sesiunile de celebrare online în 2024 și 2025.

Acest eveniment virtual va fi găzduit de două ori pentru a permite o participare maximă pe toate fusurile orare. Durata sesiunii va fi de aproximativ 75 - 90 de minute. Există 1.000 de locuri disponibile în întreaga lume pentru fiecare sesiune, vă rugăm să nu așteptați prea mult pentru a vă înregistra.

Organizatorii vor elibera certificate de participare pentru o durată maximă de 1,5 ore. În cazul în care autoritatea dumneavoastră competentă acceptă aceste certificate pentru dezvoltarea profesională continuă, trebuie să adăugați numărul dumneavoastră de identificare la înregistrare dacă aveți nevoie de un certificat.

Puteți participa cu ușurință prin următoarele două acțiuni:

 • Înscrieți-vă la una sau la ambele sesiuni și veți primi un link Zoom personalizat:
  16.00 - 17.30 CET 21 martie

         https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W_RzqoghTSO1yxQHmz8QTw#/registration

        00.00 - 01.30 CET 22 martie

         https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aUCaHVRaTHq4TlsgyjULEA#/registration

 • Participați la concursul de fotografie CLGE GSD: Ziua mondială a geodezilor (arcgis.com)

Programul evenimentului poate fi descărcat accesând link-ul: 2024_03_03_Global_Surveyors_Day_2024_Flyer.pdf


08.03.2024 Global Surveyors’ Day 2024 la Facultatea de Geodezie

Ziua Internațională a Geodezilor, care se serbează pe data de 21 martie, începând cu anul 2018, va fi marcată la Facultatea de Geodezie din cadrul Univerității Tehnice de Construcții București, prin orgnizarea workshop-ului cu tema ”STUDENT TODAY, TOMORROW IN THE FIELD”.

Partenerii Facultății în organizarea evenimentului sunt firmele Komora Engineering, Geotop și Carlson.

Pentru mai mai multe informații vă rugăm accesați link-ul GLOBAL SURVEYORS' DAY 2024 LA FACULTATEA DE GEODEZIE #KOMORA #GEOTOP #CARLSON - UTCB - GEODEZIE %