Știri

28.11.2022 Workshop online ANCPI, 29 noiembrie 2022

Mâine, 29 noiembrie 2022, ora 10:00, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va desfăsura Workshop-ul online privind înregistrarea sistematică a imobilelor din 22 de comune din județele Arad, Hunedoara și Satu Mare, finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063.

Sesiune va fi moderată de doamna Ileana SPIROIU, Director al Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. 

Workshop-ul se va desfășura pe platforma ZOOM, informațiile privind workshopul, fiind următoarele: Topic: Workshop online privind înregistrarea sistematică a imobilelor din 22 de comune din județele Arad, Hunedoara și Satu Mare

Wokshop-ul se va desfășura începând cu ora 10:00 am. Agenda evenimentului poate fi consultată unrmând link-ul Agenda si Program W3 AR HD SM.pdf

Persoanele interesate să participe sunt rugate să solicite datele de conectare la adresa office@ugr.ro.


27.11.2022 Consultare publică ANCPI, 25 noiembrie 2022

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice, proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa                                                                         

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 26 noiembrie – 03 ianuarie 2022.


25.11.2022 Cea de-a treia ediție a Săptămânii Geodeziei Românești, Iași 2022

Săptămâna trecută, la Iași, a avut loc cea de-a treia ediție a Săptămânii Geodeziei Românești. 

A fost cel de-al doilea eveniment internațional organizat de către Uniunea Geodezilor din România, după cel de la Brașov, din luna martie.

Partenerul principal al UGR în organizarea evenimentului de la Iași a fost Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului.

În cadrul săptămânii, manifestarea centrală a reprezentat-o Simpozionul Internațional Geomat, 2022, evenimentul anual al Facultății de Hidrotetehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. Tema simpozionului, și a întregii săptămâni, a fost ”Geospatial Data Management for Built Environment”. La eveniment au participat peste 200 de profesioniști din mediul privat, academic, dar și reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publcicitate Imobiliară.

În cadrul sesiunii plenare din deschiderea evenimentului au luat cuvântul reprezentanții gazdelor noastre de la Iași, oficialități ale județului Iași, dar și invitații organizatorilor. Printre invitați s-au numărat, Ionuț Cristian Săvoiu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Angela Matcov, Șef Departament Cadastru, Agenția Servicii Publice, Republica Moldova, Gheorghe Badea, Decan al Facultății Tehnice de Construcții din cadrul UTCB, Ioan Cristian Buzaș, Director Direcția de Cadastru și Geodezie din cadrul ANCPI, Traian Claudy Irimia, reprezentantul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Tot în deschiderea simpozionului a luat cuvântul Mircea Afrăsinei, președintele Uniunii Geodezilor din România, care a mulțumit tuturor celor prezenți la lucrările de deschidere, urându-le o experiență cât mai plăcută și benefică.

Încă din prima zi a evenimentului de la Iași, desfășurat în sălile Congres Hall Palas, și-a deschis porțile și deja tradiționala expoziție tehnică, unde, sponsorii evenimentului, firme care activează în domeniul geodezic, au prezentat ultimele echipamente folosite în activitatea lor, de către specialiștii din domeniu.

Nu au lipsit nici reprezentații celor două instituții internaționale la care UGR este membră, FIG (Federația Internațională a Geodezilor) și CLGE (Consiliul European al Geodezilor), aceștia participând online. Din partea FIG au avut intervenții online, Diane Dumashie, președintele ales al Federației, și Orhan Ercan, vicepreședinte. CLGE a fost reprezentată online de către președintel Vladimir Krupa.

Anul acesta cea mai numeroasă delegația a venit din Republica Moldova, având reprezentanți ai guvernului Moldovei (Agenția Servicii Publice), academicieni (Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru), dar și reprezentanți ai mediului privat din Moldova (Molbak Moldova). De asemenea, evenimentul s-a bucurat și de prezența colegilor din Italia, obișnuiți ai evenimentelor organizate de către UGR.

Patru mese rotunde, o sesiune dedicată vorbitorilor cheie, o sesiune tehnică plenară dedicată seniorilor și o alta pentru tinerii geodezi, au făcut ca programul celor trei zile să atragă atenția participanților și să-i antreneze în discuții motivatoare.

Viitorii ingineri geodezi, studenți ai facultăților de profil din țară, au avut parte de o surpriză din partea organizatorilor: concursul „Mapathon”, în care s-au întrecut în realizarea planului cadastral preliminar pentru o zonă de intravilan. Concursul a fost coordonat de cadrele didactice Loredana Crengăniș, Iaroslav Zifceac și Vlad Păunescu, și s-a finalizat cu acordarea de premii.

Porțile SGR au fost închise pentru anul acesta, dar reprezentații UGR deja au început pregătirile pentru următoarea ediție, cea de-a patra, care se va desfăsura la Oradea, în cea de-a doua săptămână a lunii mai 2023. La Oradea, în cadrul SGR va avea loc și prima Adunare Generală a CLGE, din anul 2023. Evenimentul de la Oradea va fi organizat împreună cu Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la organizarea și reușita evenimentului.

Vă așteptăm la Oradea în 2023!


22.11.2022 Consultare publică ANCPI, 22 noiembrie 2022

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice, proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa                                                                                  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 23 noiembrie – 03 decembrie 2022.


14.11.2022 Consultare de piață - anunț ANCPI

ANCPI a publicat în data de 11 noiembrie 2022, anunțul privind consultarea de piață având obiectul: Soluţie financiară în vederea demarării achiziţiei de ”Servicii de Înregistrare Sistematică a Imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Proiectului major ”Creșterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cod SMIS 120063 – POR în 241 UAT-uri.

Anunțul poate fi consultat pe site-urile SEAP (e-licitatie.ro) și Anunț consultare piață: Soluţie financiară în vederea demarării achiziţiei de ”Servicii de Înregistrare Sistematică a Imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Proiectului major ”Creșterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cod SMIS 120063 – POR în 241 UAT-uri – ANCPI

De asemenea, anunțul ANCPI poate fi consultat și accesând link-ul Anunt-Consultare-piata-241-UAT.pdf

 


28.10.2022 A VIII-a Conferință CLGE a geodezilor europeni

În perioada 26 -28 octombrie 2022, la Sevilla, Spania, au loc trei evenimente organizate de către CLGE (Consiliul Geodezilor Europeni), Uniunea Geodezilor din România rprezentând, împreună cu APCGC (Asociația Patronală de Cadastru, Geodezie și Cartografie), țara noastră în aceasta organizație.

În prima zi, pe 26 octombrie, a avut loc întâlnirea Comitetului Director al CLGE, urmată ieri de Conferința cu tema ”Blue Surveying”. "”Blue Surveying” se referă la măsurarea și gestionarea datelor geospațiale în toate mediile acvatice, de la oceanele adânci până la apele de coastă, la lacuri, râuri și canale.

În cadrul conferinței au fost trei sesiuni. La cea de-a treia sesiune, ”Geodetic Surveyors in Blue Surveying, Capacity and Capacity building”, moderator a fost prof.dr.ing. Cornel Paunescu, președinte onorific al UGR.

Astăzi, 28 octombrie va avea loc adunarea general a CLGE în cadrul căreia vor avea loc și alegeri pentru desemnarea noii conduceri a CLGE. De asemenea, va fi prezentată oferta României pentru organizarea primei Adunări General a CLGE din anul 2023, în perioada 11 - 13 mai, la Oradea.


21.10.2022 Consultare publică ANCPI, 21 octombrie 2022

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice, proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa                                                                                   Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 21 octombrie – 31 octombrie 2022.


14.10.2022 Un membru marcant al comunității geodezilor din România, în Consiliul de Administrație al ANCPI

Uniunea Geodezilor din România salută numirea domnului profesor Gheorghe Badea, decan al Facultăţii de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al ANCPI.

În activitatea didactică, domnul decan a modelat numeroase generaţii de tineri profesionişti care fac cinste domeniului nostru de activitate. Un profesionist geodez desăvârşit, cu o experienţă academică de netăgăduit, domnul profesor Gheorghe Badea este alegerea potrivită pentru a-i succeda în acest rol domnului profesor Johann Neuner, prea devreme plecat dintre noi.

ÎI urăm domnului decan mult succes şi putere de muncă în noua activitate şi îl asigurăm, ca întotdeauna, de sprijinul necondiţionat al Uniunii Geodezilor din România.


19.09.2022 Solicitare includere reprezentanți UGR în comisiile de autorizare la nivel județean

Potrivit prevederilor articolului nr. 13 alin. (2) din Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, în comisia de autorizare constituită la nivelul oficiilor teritoriale poate fi desemnată ca membru o persoană fizică autorizată categoria D sau un cadru didactic universitar într-unul dintre domeniile de specialitate menționate de către regulament.

Colegii de la Asociația locală UGR Prahova au înaintat pe data de 9 septembrie adresa nr. 7 prin care solicită includerea a doi reprezentanții, dnii Florin-Adrian PÎRVAN, președinte UGR Prahova (ca și membru titular) și Cătălin – Liviu CHIRIȚĂ, vicepreședinte UGR Prahova (ca și membru supleant), ambii fiind persone fizice autorizate cu categoria D.

Adresa Asociației locale UGR Prahova poate fi descărcată urmând link-ul Adresa 7 din 09.09.2022 PH.pdf

Invităm și toate celelalte asociații locale UGR să solicite OCPI-urilor din județul în care sunt organizate, includerea reprezentanților lor în comisiile de autorizare.


12.09.2022 Organizarea simpozionului ConsGeoCad 2022 s-a anulat

Evenimentul facultății de Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, simpozionul ConsGeoCad 2022 a fost anulat. Simpozionul ar fi trebuit să aibă loc în perioada 20 septembrie - 1 octombrie 2022. Este al treilea an la rând fără acest eveniment.

Anul acesta Universtitatea Agrară a Moldovei s-a afiliat Universității Tehnice, Facultatea de Cadastru și Drept din cadrul Universității Agrare, unindu-se cu cea de Construcții, Geodezie și Cadastru. Toate acțiunile aferente acestei afilieri sunt încă în proces de derulare, ceea ce a dus la anularea, și în acest an, a simpozionului ConsGeoCad 2022.

Urăm colegilor de la Facultatea de Construcții, Geodezie și Cadastru mult succes în noua formulă lărgită!