Știri

23.11.2023 GIS Day 2023 la HGIM, TUIAȘI

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului (HGIM) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI), în parteneriat cu Esri Romania, este încântată să vă invite la cea de-a 9-a ediție consecutivă a Workshop-ului GIS Day 2023, având tema „Discovering Geospatial Intelligence”.

Evenimentul nu reprezintă doar o ocazie punctuală, ci face parte dintr-o mișcare globală, încadrată în Săptămâna Geografiei. În România, numeroase activități au loc în școli, licee și universități din diverse orașe, subliniind importanța informațiilor geospațiale în societatea modernă.

GID Day 2023 va avea loc în data de 24 noiembrie 2023 în intervalul orar 10:00 – 12:00, în Amfiteatrul A0 din cadrul HGIM, TUIAȘI.

Workshop-ul este deschis tuturor studenților interesați de tematica abordată și doritori să-și dezvolte abilități în utilizarea platformei ArcGIS.

GIS Day oferă acces la instrumentele necesare pentru a intra în acest domeniu vast și dinamic.

În prima parte a evenimentului va fi susținută o prezentare de către de doamna Andreea Vasile, inginer în cadrul firmei Esri Romania.

În cea de-a doua parte vor fi susținute prezentări ale lucrărilor realizate de studenți și masteranzi, oferind o perspectivă practică asupra aplicării cunoștințelor acumulate.

Intrarea este liberă, iar evenimentul este deschis tuturor celor interesați să descopere lumea informațiilor geospațiale și să își îmbunătățească competențele în domeniul ArcGIS.

Colegii de la TUIAȘI vă aștepteaptă cu drag să participați și să contribuiți la atmosfera educativă și interactivă a GIS Day 2023!

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați reprezentantul organizatorilor:

Sef. lucr.dr. ing. Loredana Crenganiș

E-mail: loredana-mariana.crenganis@academic.tuiasi.ro


10.11.2023 Integrarea serviciilor de date ANCPI în aplicația Ghișeul Unic la Cluj

Începând cu data de 06 noiembrie 2023, județul Cluj beneficiază de intergrarea serviciilor de date ANCPI în aplicația Ghișeul Unic a Consiliului Județean. 

Această interconectarea permite accesul, în timp cvasireal, (latența fiind de maxim 24 de ore) a imobilelor actualizate din e-terra eliminând astfel lipsa informațiilor actualizate în aplicație.

Prin intermediul platformei se pot depune o serie de documente de interes pentru activitatea curentă a geodezilor clujeni, printre care se numără:
1. Certificate de urbanism
2. Adeverință intra/extravilan
3. Certificate de atestare
4. Certificate de edificare

Profesioniștii din județul Cluj sunt încurajați să acceseze platforma Ghiseul Unic (cluj.archi)

Consiliul Județean Cluj, prin reprezentanții săi implicați în dezvoltarea platformei vă invită să le fiți alături în demersul de digitalizare și simplificare a instituției.

Orice observații sau sugestii de îmbunătățire pot fi trimise pe adresa simplu@cjcluj.ro.


10.11.2023 GEOMAT 2023, ultimele zile pentru înscrieri

GEOMAT 2023 va începe în mai puțin de o săptămână, pe data de 16 noiembrie 2023!

Pentru ca cea de-a zecea ediție a Simpozionului Internațional GEOMAT să se desfășoară într-un mod cât mai eficient, generator de amintiri plăcute pentru toți participanții, vă rugăm să efectuați înregistrarea folosind link-ul Registration | International Symposium GEOMAT.

Folosind acest link oferiți organizatorilor o imagine cât mai corectă cu privire la numărul de participnați, având posibilitatea pregătirii tuturor resurselor necesare, astfel încât fiecare participant să beneficieze de toate materialele și facilitățile incluse în pachetul conferinței!

Echipa de Organizare a Simpozionului Internațional GEOMAT 2023, vă mulțumește pentru tot suportul acordat în organizarea cu succes a celei de-a zecea ediții a acestei manifestări!

Vă așteptăm cu drag la Iași, în data de 16 noimebrie 2023!


03.11.2023 Și noi ne dorim calitate în lucrări!

În urma emisiunii ”România, Te Iubesc!” difuzată pe canalul PRO-TV, duminică, 29 octombrie 2023, intitulată ”Dezastru la Cadastru”, Uniunea Geodezilor din România face următoarele precizări:
 
”Felicităm realizatorii pentru abordarea acestui subiect de interes naţional, insuficient prezentat până acum de către mass-media românească, luând în considerare interesul şi importanta pe care cetăţenii le acordă înregistrării proprietăţii din România. 
 
Tărăgănarea adoptării legii de reglementare a profesiei de geodez a avut drept consecinţă directă inexistenţa unui cod de conduită profesională şi a unui sistem de formare continuă. De asemenea, lipsa unui partener reglementat prin lege pentru autorităţi, care să contribuie activ la organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, a dus la situaţii precum cele prezentate în materialele de presă. Numai profesioniştii responsabili, cu pregătire temeinică în domeniu, pot asigura standardele de conduită şi calitate pe care lucrările de cadastru şi înregistrare sistematică a proprietăţii le presupun.
 
UGR a semnalat autorităţilor, încă de la începutul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), modalitatea defectuoasă de stabilire a valorii estimate a serviciilor, lipsa condiţiilor de asigurare tehnico-profesională, neclaritatea specificaţiilor tehnice care a generat practici neunitare la nivelul întregii ţări, clauzele contractuale dezechilibrate între beneficiar şi prestator şi întârzieri nejustificate generate de lipsa de transparentă a efectuării recepţiilor. Distorsionarea pieţei de servicii în domeniu a dus la contractarea acestui tip de lucrări de către prestatori fără experienţă în domeniu, la preţuri care nu acoperă costurile măsurătorii şi identificării corecte a deţinătorilor.
 
Este nevoie de adoptarea unor măsuri de eficientizare a proceselor şi de conştientizarea tuturor factorilor implicaţi pentru creşterea calităţii lucrărilor, astfel încât Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară să îşi recâştige credibilitatea în faţa cetăţenilor şi autorităţilor.
UGR a propus o serie de soluţii care să reducă riscul apariţiei unor situaţii precum cele semnalate de mass-media. Printre acestea enumerăm: elaborarea unor condiţii de contractare care să coreleze capacitatea tehnică şi profesională a prestatorilor cu volumul de lucrări, condiţii tehnice care să oblige prestatorii să efectueze măsurători la teren în prezenţa proprietarilor, coroborarea perioadei de verificare cu cea de publicare şi prelungirea acesteia la 12 luni, astfel încât cât mai mulţi cetăţeni să poată consulta documentele tehnice ale cadastrului, desfăşurarea campaniei de informare pe tot parcursul lucrării cu implicarea autorităţilor locale, reglementarea unor proceduri simplificate, care, cu efort minim din partea cetăţeanului, să poată corecta eventualele neconformităţi survenite în procesul de înregistrare sistematică a imobilelor.
 
Înregistrarea sistematică a tuturor proprietăţilor, într-un timp rezonabil, reprezintă un obiectiv naţional de importanţă majoră pentru dezvoltarea economică a ţării, iar apariţia unor deficiente de parcurs nu trebuie să compromită întregul obiectiv.”
 
 

02.11.2023 Adunarea Generală CLGE, Paris, 10 - 11 noiembrie 2023

Cea de-a doua Adunare Generală a Consiliului European al Geodezilor (CLGE) din anul 2023, va avea loc la Paris, în perioada 10 - 11 noiembrie 2023.

Vă reamintim că prima Adunare Generală a CLGE a avut loc la Oradea, Bihor, în peioada 12 - 13 mai 2023, fiind precedată de cea de-a patra ediție a Săptămânii Geodeziei Românești.

În luna noiembrie Adunarea generală va fi precedată de cea de-a IX-a Conferință CLGE a topografului european care se va avea ca și temă "Rolul topografilor geodezici în gestionarea dezastrelor". Conferința va avea loc la Paris în data de 9 noiembrie 2023, programul putând fi consultat mai jos.

Uniunea Geodezilor din România, membră a CLGE, va fi reprezentată la Conferință, cât și la Adunarea Generală de către dnul prof.univ.dr.ing. Cornel Paunescu, președinte onorific al UGR, care va fi prezent la Paris pentru cele două evenimente și de către dna prof.univ.dr.hab.ing Ana Cornelia Badea, COMISIA 3 Managementul informaţiei spaţiale, care va participa online.

Din delegația UGR pot face parte membrii ai uniunii, care pot fi participa fizic sau online la lucrările Adunării Generale a CLGE. Cei care doresc să participe se pot înscrie la link-ul Microsoft Virtual Events Powered by Teams

Doritorii sunt rugați să comunice intenția de participare și la adresa office@ugr.ro, pentru finalizarea componenței delagație UGR.

 

 


01.11.2023 Prezență UGR la Zilele Faculțății de Silvicultură și Cadastru din cadrul USAMV Cluj-Napoca

La sfârșitul săptămânii trecute Facultatea de silvicultiră și Cadastru din cadrul USAMV Cluj-Napoca a sărbătorit un an de existență!

Momentul a fost marcat de manifestările organizate în cadrul ”Zilelelor Facultății de Silvicultură și Cadastru”, la care au participat, studenții, cadre universitare din facultățile de profil din țară, invitați de renume din domeniu, profesioniști din mediul socio-economic.

În cele două zile ale evenimentului, 26 și 27 noiembrie 2023, a fost prezent la Cluj-Napoca și președintele Uniunii Geodezilor din România, dl Mircea Afrăsinei.

”Uniunea Geodezilor din România devine din ce în ce mai implicată direct în dezvoltarea și promovarea tinerilor specialiști, respectiv a studenților, din domeniul măsurătorilor terestre. Acest lucru se datorează, în parte, nevoii de a răspunde provocărilor din ce în ce mai mari cu care se confruntă tinerii privitor la etapele de urmat pentru a fi relevanți în piața locurilor de muncă la finalizarea studiilor, precum și de a-i pune față în față cu mediul profesional pentru a beneficia de informații și instrumente actuale.

Am avut deosebita plăcere săa fim alaturi de “tânara familie” a Facultății de Silvicultură și Cadastru din cadrul USAMV Cluj-Napoca la celebrarea unui an de la infiintare, acordând o diplomă de excelență pentru munca depusă și activitățile desfășurate, în scurta perioadă de la înființarea facultății.” - Președintele Uniunii Geodezilor din România, Mircea Afrăsinei

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!


30.10.2023 Președintele UGR adresează tuturor membrilor uniunii invitația de a participa la Simpozionul Internațional GEOMAT

Stimați membri,

Uniunea Geodezilor din România împreună cu Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, și Asociația Tinerilor Fotogrammetriști organizează la Iași, în perioada, 16 – 17 noiembrie 2023, evenimentul anual, devenit de acum tradițional, Simpozionul International GEOMAT. Evenimentul este găzduit de Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

La 10 ani de la prima ediție a evenimentului organizatorii au pregătit un program în cadrul căruia vor exista momente ce vor marca sărbătorirea a 210 ani de la înființarea primei școli de ingineri hotarnici în limba română de către eminentul cărturar Gheorghe Asachi, și comemorarea renumitului om de cultură și principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir de la a cărei trecere în neființă se împlinesc 300 de ani. În carul expoziției tehnice organizate în cadrul evenimentului, un spațiu special va fi dedicat operei sale.

Privind spre viitor, simpozionul va accentua importanța tendințelor actuale în domeniul geomaticii și a rolului esențial al datelor de referință spațiale în societatea noastră, cu o atenție deosebită acordată domeniului sistemelor de informații virtuale 3D. Motto-ul simpozionului, "Inspirație pentru o lume mai inteligentă," va ghida discuțiile noastre și va reflecta atât relevanța subiectelor prezentate, cât și orientarea noastră spre viitor.

Cu deosebită plăcere vă invităm să participați la lucrările conferinței internaționaleGEOMATICS ENGINEERING: Past, present and future", ce vor debuta în data de 16 noiembrie 2023, la ora 10:00.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în luna noiembrie, la Iași!

 

 Ing. Mircea Afrăsinei

Președintele Uniunii Geodezilor din România

                                                             


25.10.2023 Zilele Facultății de Silvicultură și Cadastru, USAMV Cluj-Napoca

Facultatea de Silvicultură și Cadastru din cadrul USAMV Cluj-Napoca sărbătorește un an de existență!

În perioada 26-27 octombrie, în cadrul evenimentului „Zilele Facultății de Silvicultură și Cadastru USAMV Cluj-Napoca”, vor fi dezbătute aspecte importante privind domeniile silviculturii și al ingineriei geodezice. 

La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai Uniunii Geodezilor din România, alături de președintele acesteia, dl Mircea Afrăsinei. Cu această ocazie președintele UGR va înmăna reprezentanților Facultății de Silvicultură și Cadastru o diplomă de onoare cu prilejul primei aniversări a acestei instituții!

Delegația UGR va organiza o întâlnire cu reprezentanții centrelor universitare care au în curriculă programe din domeniul geodezic, în cadrul căreia va fi prezentat stadiul Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez.

În cele două zile ale evenimentului de la Cluj, vor avea loc mese rotunde pe tematici de actualitate din cele două domenii de interes pentru organizatori. Specialiști de renume atăt din mediul academic, cât și din cediul economic vor fi prezenți la Cluj-Napoca pentru a participa la „Zilele Facultății de Silvicultură și Cadastru USAMV Cluj-Napoca”.

Programul celor două zile poate fi descărcat accesând link-ul Program Zilele FSC USAMV CN.pdf


24.10.2023 Workshop ”Fotogrammetrie și termografie arhitecturală pentru măsurarea teritoriului”

În perioada 31 octombrie 2023 - 03 noimebrie 2023 la Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara se va desfășura Workshop-ul cu tema ”Architectural Photogrammetry and Termography for Territory Surveing”.

Workshop-ul va fi susținut de către Prof. Pietro Grimaldi din Italia. Profesorul Grimaldi este cunoscut comunității geodezice din România prin numeroasele studii și articole prezentate în cadrul evenimentelor internaționale organizate de către Uniunea Geodezilor din România.

Începând cu data de 31 octombrie, timp de patru zile prof. Grimaldi va fi prezent la Timișoara alături de colegii din cadrul departamentului ”Dezvoltare Durabilă și Ingineria Mediului” - organizatorii acestui atelier, și va împătrăși cu cei prezenți practici din domeniul fotogrammetriei și termografiei arhitecturale.


24.10.2023 A fost aporbată reglementarea tehnică „Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8—2022”

Vineri, 20 octombrie 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr 950 (bis), Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.221/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8-2022”. Ordinul intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul MDLPA nr. 2.221/2023 se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții pilot din sectorul public, realizate în etapa 3 — demararea introducerii BIM la nivel național și implementarea de proiecte-pilot, definită în Memorandumul cu tema: Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel național, în proiectele de investiții finanțate din fonduri publice din sectorul construcțiilor, conform Planului național de redresare și reziliență, componenta 5 — Valul renovării, reforma 1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția către clădiri verzi și reziliente — jalonul 91.2, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 septembrie 2022.

Pentru consultarea ordinului vă rugăm descărcați fișierul Monitorul_Oficial_Partea_I_nr._950Bis.pdf