• Home
  • Știri
  • Consultare publică ANCPI, 19 februarie 2024

  Consultare publică ANCPI, 19 februarie 2024

19.02.2024 Consultare publică ANCPI, 19 februarie 2024

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023, cu modificãrile și completările ulterioare.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023, cu modificările și completările ulterioare – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise, în format word, la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, până la data de 28 martie 2024.