GeoCAD 2024 Alba Iulia, 10-11 mai

16.02.2024 GeoCAD 2024 Alba Iulia, 10-11 mai

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia reia organizarea GeoCAD, simpozion științific național, cu participare internațională.

Ediția din acest an va fi organizată în perioada 10-11 mai 2024, în colaborare cu Uniunea Geodezilor din România și Agenția Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Scopul principal al simpozionului este de a oferi experților, cercetătorilor și doctoranzilor români și străini ocazia de a-și prezenta cele mai recente rezultate, precum și de a se întâlni, stabili și cultiva relații personale și profesionale. Domeniile de interes pentru simpozionul GeoCAD 2024 sunt geodezie, cadstru, topografie, înregistrare imobiliară și planificare teritorială.

Limbile oficiale ale simpozionului sunt română și engleza, putând fi transmise lucrările finale până la data de 14 aprilie 2024.

Anunțul ofcial al evenimentului este prezentat mai jos.

Urmăriți pagina noastră pentru mai multe știri privind GeoCAD 2024!