• Home
  • Știri
  • Informare UPLR privind întâlnirea reprezentanților Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS

  Informare UPLR privind întâlnirea reprezentanților Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS

18.09.2023 Informare UPLR privind întâlnirea reprezentanților Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS

Uniunea Profesiilor Liberale din România, partener tradițional și susținător al Uniunii Geodezilor din România, informează în mod permanent UGR cu privire la acțiunile întreprinse la nivel european de către reprezentanții Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS.

Astfel UGR a primit informarea cu privire la întâlnirea recentă de la Bruxelles între reprezentanții Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, la care UPLR este membru cu drepturi depline, și cei ai Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale și Intelectuale din Belgia - UNPLIB în contextul în care, începând cu data de 1 ianuarie 2024, Belgia va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Principalele probleme identificate se referă la:

1. Recunoașterea specificităților întreprinderilor profesiilor liberale

Acest subiect a fost abordat în contextul recentului Raport al Uniunii Europene privind întreprinderile mici și mijlocii și în special afacerile foarte mici.

În discuții, au fost relevate eforturile depuse de fostul Comisar european, ANTONIO TAJANI în direcția recunoașterii specificităților întreprinderilor profesiilor liberale într-o viitoare lege a Uniunii Europene și elaborarea de politici în acest sens.

Din păcate, Comisia Junker nu a integrat rezultatele activității Grupului de lucru ad hoc înființat de către ANTONIO TAJANI printre prioritățile sale, iar urgențele majore cu care s-a confruntat actualul Președinte al Comisie Europene, Ursula von der Leyen și echipa sa au împiedicat orice evoluție viitoare a problemei. Mulți reprezentanți ai profesiilor liberale din Uniunea Europeană simt că a sosit momentul pentru un nou început și pentru a acționa în vederea includerii acestui obiectiv al profesiilor liberale în politica Uniunii Europene și pe agenda legilor ce se elaborează.

Cu câțiva ani în urmă, OTHMAR KARAS, europarlamentar austriac și în prezent Vicepreședinte al Parlamentului European a sugerat că "... profesiile liberale trebuie să fie ambițioase și să se concentreze în direcția unui Act al Profesiilor Liberale asemănător Actului Micii Afaceri (Small Business Act), adoptat de Comisia Europeană în anul 2008".

2. Promovarea problemelor specifice profesiilor liberale din domeniul sănătății

Grupul de lucru pe probleme de sănătate al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS pe probleme de sănătate a elaborat o serie de propuneri privitor la acest domeniu de activitate, care au fost deja prezentate Președinției suedeze a Consiliului Uniunii Europene.

3. Promovarea egalității de gen

Problemele specifice referitoare la egalitatea de gen în domeniul profesiilor liberale, care au fost identificate de către Grupul de lucru al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, au fost completate cu rezultatele Conferinței organizată în comun cu Consiliul European al Personalului Profesional și de Conducere - EUROCADRES , cu care CEPLIS a încheiat un acord de parteneriat.

4. Nevoia de adaptare a profesiilor liberale la realitățile actuale 

Complexitatea lumii de astăzi impune ca activitatea, serviciile și consultanța profesioniștilor liberali să fie adaptate unei lumi chiar mai digitale, unde Inteligența Artificială și Tranziția Verde prezintă transformări fără precedent. Desigur, lista de mai sus nu este una exclusivă. Aspecte specifice privind profesiile liberale vor putea fi adăugate. Consiliul European al Profesiilor Liberale - CEPLIS urmează să pregătească un text care va fi discutat cu autoritățile belgiene cu scopul de a fi incluse, pe cât posibil, în prioritățile Președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene.

Totodată, Consiliul European al Profesiilor Liberale va pregăti un Manifesto care va fi discutat cu partidele politice la nivel național și european în perioada pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2024.