• Home
  • Știri
  • Propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului 700/2014

  Propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului 700/2014

17.07.2020 Propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului 700/2014

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin adresa nr. 32569/16.07.2020, solicită principalilor săi colaboratorilor, formularea unor propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, în vederea asigurării unui cadru legislativ coerent, suplu și eficient.

Propunerile Dvs. pentru modificarea sau completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, sunt așteptate până pe data de 01.08.2020 pe adresa [email protected], pentru a fi centralizate și transmise către ANCPI în termenul prevazut în Adresa pe care o puteți consulta aici Adresa privind formularea unor propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului 700_2014.pdf