• Home
  • Știri
  • Uniunea Geodezilor din România și MDRAP - Dezbateri privind legea profesiei

  Uniunea Geodezilor din România și MDRAP - Dezbateri privind legea profesiei

24.04.2019 Uniunea Geodezilor din România și MDRAP - Dezbateri privind legea profesiei

În luna aprilie, la solicitarea Uniunii Geodezilor din România (UGR) și prin bunăvoința d-lui Viceprim-Ministru, Ministrul al Dezvoltării Regionale și Adminsitrației Publice (MDRAP), Vasile-Daniel Suciu, a fost organizat de către minister un grup de lucru în vederea definitivării proiectului Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez autorizat în cadastru şi înfiinţarea Colegiului Geodezilor autorizati în cadastru din România.

Din grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul MDRAP, Agenției Naționale de Cadastru și Carte Funciară (ANCPI), UGR, fostul Ordin al Geodezilor, Ageneției Patronale din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC), Societății Române de Fotogrametrie (SRFT), Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), cât și ai Facultăților de profil din toate centrele universitare din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Alba Iulia, Oradea, Craioava, Brașov, Petroșani).

La prima ședință a grupului de lucru, care a avut loc la sfărșitul lunii aprilie au participat peste 30 dintre membri grupului, specialiști desemnați de către fiecare instituție sau organizație, cu toții fiind de accord cu revizuirea actualului proiect legislativ, în acord cu situația actuală din societate.

”Doresc să mulțumesc în numele Uniuniii Geodezilor din România tuturor specialiștilor prezenți la prima ședință a grupului de lucru, pentru valoroasa participare la această importantă întalnire pentru profesia noastră. Ne exprimăm recunoștința față de decizia dlui Viceprim-Ministru Suciu de a înființa acest grup și suntem convinși că noua variant a proiectului legislativ, va fi finalizată cât de curând, fiind efortul colaborării tuturor instituțiilor și organizațiilor implicate” , a declarat dl Ionuț Săvoiu – președintele Uniunii Geodezilor din România.

Uniunea Profesiilor Liberale din Romania a fost reprezentată la aceasta primă ședință de către președintele acesteia, dl Adrian Vascu, care a ținut să precizeze: ”UPLR susține demersul actual al UGR privind reglementarea profesiei. Sperăm ca de această dată, odată ce au fost și vor fi invitate la dialog toate părțile interesate, și proiectul de lege în discutie va armoniza pozițiile acestora, să rezulte o lege modernă care să își atingă scopurile. Acestea trebuie să conțină pe lângă un aport efectiv pentru utilitatea publică, și consolidarea celor trei piloni caracteristici tuturor profesiilor liberale, respectiv: standarde profesionale, cod etic și pregatirea profesională continuă. Prin finalizarea cu succes a acestui demers, noua profesie reglementată se va alătura unui lung șir de profesii reglementate din România, dintre care amintesc profesiile de: avocat, notar public, contabil, auditor financiar, consultant fiscal, evaluator autorizat, practician în insolvența, medic etc. Vă doresc să avețti un parcurs nesinuos al legii bazat atât pe sprijinul ANCPI cât și pe cel al specialiștilor din MDRAP, și bineinteles în final bazat pe sprijinul tutuor structurilor parlamentare implicate.”

Printre reprezentanții Instituțiilor de Învațământ Superior s-a afla si dl Tudor Sălăgean, Vice decan al Facultății de Horticultură din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Dl Sălăgean, care este și unul din cei cinci Vicepreședinți ai UGR, ne-a precizat: ”Elementul cheie al profesiilor liberale îl constituie reglementarea clară a fiecărei profesii în parte, în cazul nostru profesia de geodez. Astfel sunt necesare măsuri de standardizare precum și existența unui cod deontologic bine definit. În domeniul ingineriei geodezice, tehnologia se dezvoltă într-un ritm alert, iar legislația din domeniu suferă modificări frecvente, astfel pregătirea profesională continuă a specialiștilor din domeniu reprezintă o condiție de bază, dacă ne dorim ca serviciile oferite să fie de o calitate superioară și în concordanță cu așteptările și pretențiile beneficiarilor, care sunt tot mai pretențioși.”

Uniunea Geodezilor din România și MDRAP - Dezbateri privind legea profesiei